Banki zaczynają wierzyć w sukces restrukturyzacji

Małgorzata Anisimowicz
Małgorzata Anisimowicz - doradca restrukturyzacji, ekonomista i mediator. Syndyk licencjonowany z ponad 20- letnim doświadczeniem w doradztwie biznesowym i restrukturyzacyjnym. Założycielka i vice-prezes w PMR Restrukturyzacje S.A.

Chociaż firmy znajdujące się w restrukturyzacji ciągle borykają się z problemem uzyskania finansowania dla swojej działalności, są już pierwsze jaskółki zwiastujące, że banki zaczynają traktować je jak równorzędnych partnerów gospodarczych.

Takim pozytywnym przykładem jest spółka Fiten SA, która znajduje się w trakcie postępowania sanacyjnego od sierpnia 2016 roku. Zarząd spółki wspólnie z zarządcą, którym jest kancelaria PMR Restrukturyzacje SA, zawarł w połowie kwietnia tego roku porozumienie z bankami finansującymi spółkę – ING Bank Śląski oraz mBank. Podpisał z nimi dwie umowy – o kredyt odnawialny na kwotę 3 mln zł oraz kredyt obrotowy na kwotę 500 tys. zł.

Małgorzata Anisimowicz
Małgorzata Anisimowicz – doradca restrukturyzacji, ekonomista i mediator. Syndyk licencjonowany
z ponad 20- letnim doświadczeniem w doradztwie biznesowym i restrukturyzacyjnym. Założycielka
i vice-prezes w PMR Restrukturyzacje S.A.

– Zawarcie porozumienia z bankami oraz uzyskanie dalszego finansowania jest kluczem do powodzenia procesu restrukturyzacji. Świadczy o tym, że instytucje finansowe mają zaufanie do firmy i wierzą, że uda jej się wyjść z kłopotów oraz zrealizować plan restrukturyzacji – uważa Małgorzata Anisimowicz, prezes kancelarii PMR Restrukturyzacje SA.

Jak przyznają doradcy restrukturyzacyjni, wbrew przepisom nowej ustawy o restrukturyzacji banki zamiast pomóc zadłużonej firmie w naprawie, często odmawiają jej udostępnienia wcześniej przyznanych kredytów. Chociaż takie działania nie są zgodne z nowym prawem, przedsiębiorcy nie mają skutecznych narzędzi do obrony przed takimi praktykami.

Jednym z głównych problemów firm, które skorzystały z nowej ustawy o prawie restrukturyzacyjnym, obowiązującej od 1 stycznia 2016 roku, jest uzyskanie refinansowania. Chociaż nowe przepisy nie pozwalają bankom na wypowiadanie umów wobec firm, którym sąd gospodarczy przyznał status firmy w restrukturyzacji, zdarza się często, że banki wypowiadają dotychczasowe umowy, ograniczają limity kredytowe, a pozyskanie nowych funduszy graniczy niemal z cudem.

Taka sytuacja spotkała Hurtownię Farmaceutyczną Intra sp. z o.o., która od 1 grudnia 2016 roku jest w trakcie postępowania sanacyjnego. Po rozpoczęciu procesu restrukturyzacji bank znacznie ograniczył limity w faktoringu, co de facto oznaczało zajęcie środków finansowych na rachunku bankowym i spowodowało dodatkowe trudności w płynności finansowej firmy.

Jak twierdzą doradcy restrukturyzacyjni, takie zachowanie banków nie należy do rzadkości, ale proces, który zgodnie z instrukcją KNF zarządca sanacyjny Hurtowni Farmaceutycznej Intra wytoczył bankowi BZ WBK, będzie precedensowym od czasu obowiązywania nowej ustawy o restrukturyzacji.

W ubiegłym roku był słynny inny spór – pomiędzy spółką Action SA w restrukturyzacji a bankami Societe Generale SA oraz HSBC, które mimo trwającego procesu sanacyjnego nie realizowały obowiązujących umów, a HSBC również odmówił dalszego udostępniania kredytu udzielonego wcześniej w rachunku bieżącym, nie wypowiadając jednocześnie umowy kredytowej. Nieco inaczej zachował się Bank Pekao SA, który co prawda obniżył spółce kwotę przyznanego limitu ważnych gwarancji oraz kwotę przyznanego kredytu do wysokości już wypłaconych środków – jednak w późniejszym okresie przedłużył finansowanie. Wszystkie te działania banków nastąpiły zaraz po tym, jak sąd gospodarczy wydał 1 sierpnia 2016 roku postanowienie o rozpoczęciu procesu sanacyjnego wobec Action SA. Obecnie po kolejnych kilku miesiącach obowiązywania ustawy praktyka nieco się normalizuje, a instytucje finansowe racjonalniej podchodzą do dłużników, choć jest to jeszcze dalekie od oczekiwań firm.