Zielone światło UOKiK dla Abadon Real Estate na przejęcie pakietu kontrolnego akcji AWBUD

0
Michał Sapota

Abadon Real Estate S.A. otrzymała zgodę Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta na zakup 100 proc. udziałów Petrofox Sp. z o.o., podmiotu dysponującego obecnie większościowym pakietem akcji AWBUD S.A. Po spełnieniu się pozostałych warunków zawieszających oraz realizacji transakcji, spółka z holdingu Murapol obejmie pośrednio i bezpośrednio kontrolę nad AWBUD S.A.

W styczniu br. Abadon Real Estate S.A. oraz Petrofox Sp. z o.o. i jej wspólnicy zawarli umowę inwestycyjną, na podstawie której spółka z Grupy Murapol przejmie głównego akcjonariusza AWBUD S.A. – Petrofox Sp. z o.o. Realizacja transakcji uwarunkowana była m.in. uzyskaniem pozytywnej decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta dla planowanego zakupu.

– Cieszy nas, że jesteśmy coraz bliżej finalizacji transakcji przejęcia AWBUD-u, a pierwsze efekty operacyjne zacieśnienia współpracy widoczne są już w trakcie realizacji projektu Murapol Parki Warszawy, podczas której nasze specjalizacje i zasoby doskonale się uzupełniają. Docelowo nasz plan wzrostu dla AWBUD-u zakłada, nie tylko ścisłą kooperację z Murapolem, ale także wsparcie kompetencyjne tej spółki, które w połączeniu z posiadanym potencjałem wykonawczym, pozwoli jej sięgać po większe i bardziej rentowne kontrakty zewnętrzne. – mówi Michał Sapota Prezes Zarządu Murapol S.A. – Po sfinalizowaniu transakcji skupimy się na dopracowaniu wzajemnych relacji i uregulowaniu procesów wewnętrznych w nowo powstałej organizacji. Liczymy, że wyniki połączenia sił całego holdingu Murapol z potencjałem i możliwościami Grupy Awbud będą widoczne w ciągu najbliższych 2-3 lat. – dodaje Michał Sapota

Po sfinalizowaniu transakcji przejęcia pakietu kontrolnego akcji AWBUD S.A. zespół Abadon Real Estate będzie liczył ponad 800 specjalistów posiadających bogate doświadczenie w przygotowywaniu i realizacji zaawansowanych projektów na rynku nieruchomości mieszkaniowych, komercyjnych oraz przemysłowych.

Obecnie Abadon Real Estate S.A. posiada bezpośrednio 9,47 proc. udział w kapitale akcyjnym AWBUD-u, zaś Murapol S.A., dominujący akcjonariusz Abadon Real Estate, dysponuje 4,99 proc. pakietem jej akcji.