Spółka MADKOM S.A. zwiększyła swój udział w Cloud Industry Solutions Sp. z o.o.

0

MADKOM S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od sierpnia 2012 r., zajmująca się produkcją systemów IT dla samorządów, dokonała zakupu 23% udziałów w spółce zależnej Cloud Industry Solutions Sp. z o.o., zwiększając swój udział do 75%. Emitent zakończył 1 kw. 2017 r. wzrostem przychodów ze sprzedaży usług i towarów do poziomu 1.957 tys. zł.

W dniu 13.04.2017 r. MADKOM S.A. podpisała umowę nabycia 528 udziałów spółki Cloud Industry Solutions Sp. z o.o., co stanowi 23% udziału w jej kapitale zakładowym. Emitent zwiększył tym samym swoje zaangażowanie w ten podmiot do 75% udziału w jego kapitale zakładowym. Podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Cloud Industry Solutions Sp. z o.o. podjęta została Uchwała w sprawie zmiany  nazwy firmy spółki na CSW MADKOM Sp. z o.o. Spółka ta zajmuje się przeprowadzaniem specjalistycznych szkoleń w zakresie e-administracji dla pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego. MADKOM S.A. zamierza aktywnie rozwijać ten segment biznesowy, który stanowi ważne uzupełnienie jej oferty przeznaczonej dla sektora publicznego.

„Nabycie udziałów w spółce Cloud Industry Solutions Sp. z o.o. było podyktowane tym, że przesunęliśmy część zasobów osobowych do wydzielonego podmiotu, który świadczy usługi wdrożeniowo-szkoleniowe. W związku z tym nazwa tej spółki tez uległa zmianie i brzmi ona obecnie CSW Madkom Sp. z o.o. Spółka ta będzie realizowała dedykowany obszar szkoleniowy, który w najbliższych latach będzie stanowił istotne źródło naszych przychodów.” – komentuje Grzegorz Szczechowiak, Prezes Zarządu Spółki MADKOM S.A.

Spółka zakończyła 1 kw. 2017 r. wyraźnym wzrostem przychodów ze sprzedaży towarów i usług. Ich wartość wyniosła w tym okresie 1.957 tys. zł, podczas gdy w analogicznym okresie 2016 r. było 885 tys. zł. Wartość również dodać, że poziom przychodów ze sprzedaży MADKOM S.A. w 1 kw. br. stanowił 62% przychodów osiągniętych przez Emitenta w całym 2016 r. Wyraźny wzrost zanotowany został przez Spółkę także w segmencie usług serwisowych. W 1 kw. 2017 r. ich wartość sięgnęła ponad 996 tys. zł wobec 751 tys. zł rok wcześniej. Bardzo dobre wyniki sprzedażowe na początku tego roku są rezultatem skutecznego pozyskiwania i realizowania nowych kontraktów na wdrażanie oraz serwisowanie własnego oprogramowania przeznaczonego dla administracji publicznej. Zarząd MADKOM S.A. liczy na utrzymanie wysokiego tempa wzrostu wartości portfela zamówień, bowiem oczekuje na rozstrzygnięcie kolejnych przetargów.

Czytaj również:  SiliVaccine: tak Korea Północna szpieguje swoich obywateli

„Zakładamy dość znaczny wzrost przychodów w skali całego roku. Pierwszy kwartał ukazuje mniej więcej potencjalną tendencję całego roku i pozwoli nam zadowolić naszych inwestorów oraz powinien być co najmniej powtarzalny w kolejnych kwartałach. Przed nami następny wysyp przetargów. Po chwilowym zastoju w pozyskiwaniu nowych zamówień w ostatnich tygodniach złożyliśmy oferty w kilku postępowaniach i czekamy na ich rozstrzygnięcia. Aktualnie trwa to odrobinę dłużej, gdyż po zmianie ustawy PZP proces ten jest nowy dla wszystkich.” – zakończył Prezes Szczechowiak.