Advent International w wyniku wezwania nabędzie ponad 90% akcji Integer.pl S.A.

0
Rafał Brzoska, InPost, Integrer.pl
Rafał Brzoska, InPost, Integrer.pl

AI Prime (Luxemburg) Bidco S.a r.l., („AIP”) spółka celowa należąca w całości do funduszy zarządzanych przez Advent International („Advent”), jednego z największych globalnych funduszy private equity, oraz pan Rafał Brzoska (wraz z AIP będący „Wzywającymi”), informują iż w wezwaniu na akcje Integer.pl S.A. („Integer”) złożono zapisy na sprzedaż walorów stanowiących, wraz
z akcjami posiadanymi przez pana Rafała Brzoskę, ponad 90% ogólnej liczby akcji spółki. Tym samym warunki wezwania zostały spełnione i AI Prime, jako jedyny podmiot nabywający, zamierza nabyć wszystkie akcje, na które zostały złożone zapisy w wezwaniu, a następnie przeprowadzić przymusowy wykup akcji w celu wycofania spółki z Giełdy.

Dzięki sukcesowi wezwania Wzywający będą mogli rozpocząć prace związane z wdrożeniem planów strategicznych Grupy oraz z jej dalszym rozwojem jako spółki prywatnej. W dniu 20 kwietnia br. Wzywający otrzymali bezwarunkowe zgody właściwych organów antymonopolowych na nabycie akcji w wezwaniu na Integer.pl i InPost S.A. („Inpost”).

Jako że zakończenie z sukcesem wezwania do sprzedaży akcji w spółce Integer jest warunkiem dojścia do skutku wezwania na akcje InPost, ogłoszonego przez Wzywających w dniu 24 lutego 2017 r. Wzywający poinformują w dniu jutrzejszym, tj. 25 kwietnia br., odpowiednim komunikatem o spełnieniu się powyższego warunku wezwania na akcje InPost. Szersze informacje dotyczące finalizacji obu wezwań oraz planów Advent będą mogły zostać przekazane po oficjalnym komunikacie dotyczącym liczby akcji nabytych przez AIP w wyniku obu wezwań, co jest planowane na środę, tj. 26 kwietnia br.

Komentując wyniki wezwania Peter Nachtnebel, dyrektor w Advent International powiedział:

„Jesteśmy bardzo usatysfakcjonowani, iż wezwanie zakończyło się sukcesem. Skoncentrujemy się teraz na rozwoju firmy poprzez stworzenie wiodącej sieci paczkomatów w Europie i zapewnienie unikalnej i najwyższej jakości usługi dla klientów Integera”.