Bezrobocie młodych nadal na wysokim poziomie. UE stawia na poprawę jakości staży i praktyk

startup pracownik informatyk

Sytuacja młodego pokolenia na rynku pracy powoli się poprawia. Zgodnie z danymi Eurostatu bezrobocie młodych w lutym wyniosło w Polsce 26,9 proc. Przyczyn tak wysokiego poziomu bezrobocia eksperci upatrują m.in. w niskiej jakości stażach i praktykach, niedopasowaniu kompetencyjnym oraz braku rozbudowanej współpracy na linii biznes-edukacja.

Bezrobocie wśród młodych (<25 r.ż.) w Polsce w lutym wyniosło 26,9 proc., co oznacza spadek o 0,1 proc. w stosunku do stycznia. W Unii Europejskiej bezrobocie w tej grupie wiekowej sięgnęło 22,9 proc., co oznacza spadek o 0,1 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem. Unia Europejska upatruje rozwiązania problemu wysokiego bezrobocia młodych w ujednoliceniu i podniesieniu jakości staży i praktyk w państwach członkowskich. Będzie to możliwe dzięki wdrożeniu Europejskich Ram Jakości Staży i Praktyk, które zakładają m.in. zawieranie pisemnej umowy o staż; regulują cele dydaktyczne i szkoleniowe; warunki pracy mające zastosowanie dla stażystów; rozsądny okres trwania stażu, czy odpowiednie uznawanie stażu. Rada UE uznaje za konieczne wdrożenie założeń Ram w państwach członkowskich, Komisja Europejska zapowiedziała monitorowanie tego procesu.

Polscy pracodawcy również podejmują kroki w celu poprawy jakości programów staży i praktyk. Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami uruchomiło Program Polskich Ram Jakości Staży i Praktyk, który ma na celu zbliżenie środowisk biznesu i edukacji oraz skuteczną edukacją praktyczną młodego pokolenia. – Program Polskich Ram Jakości Staży i Praktyk to odpowiedź na apel UE nawołującej do ograniczania wysokiego poziomu bezrobocia młodych. W celu upowszechnienia idei Programu realizujemy obecnie kampanię społeczną „Staż. Sprawdź, zanim pójdziesz!”. Ma ona na celu zachęcanie pracodawców do realizacji rzetelnych programów staży i praktyk w oparciu o Polskie Ramy Jakości Staży i Praktyk, a młodych ludzi do świadomego kierowania swoją karierą zawodową – komentuje Piotr Palikowski, prezes Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami.

Więcej informacji na temat Programu Polskich Ram Jakości Staży i Praktyk oraz kampanii można znaleźć na stronie www.stazeipraktyki.pl, na profilu Programu na portalu Facebook, oraz na kanale You Tube.