BioMaxima S.A. kontynuuje wzrost sprzedaży

Henryk Lewczuk, Prezes Zarządu Spółki BioMaxima S.A.
Henryk Lewczuk, Prezes Zarządu Spółki BioMaxima S.A.

BioMaxima S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od czerwca 2010 r., działającą w obszarze biotechnologii na rynku diagnostyki laboratoryjnej, zanotowała 12.702 tys. zł przychodów netto ze sprzedaży w pierwszych siedmiu miesiącach 2016 r. Emitent podpisał również umowę inwestycyjną w sprawie połączenia z Biocorp Polska Sp. z o.o.

W analogicznym okresie ub. roku wysokość przychodów ze sprzedaży Spółki wynosiła 12.311 tys. zł, więc tegoroczny wynik wykazuje ponad 3% wzrost w ujęciu rdr. BioMaxima S.A. nadal utrzymuje dodatnią dynamikę zwiększania sprzedaży w większości grup produktowych. Emitent skutecznie pozyskuje również nowe zlecenia w ramach postępowań przetargowych. Od początku tego roku łączna wartość wygranych postępowań przetargowych przez Spółkę sięgnęła 5.124 tys. zł wobec 4.390 tys. zł w okresie od stycznia do lipca 2015 r. BioMaxima S.A. liczy także na istotny wzrost przychodów w ramach działalności eksportowej, co będzie możliwe dzięki prowadzonym negocjacjom handlowym z zagranicznymi partnerami oraz planowanym akwizycjom na rynku rumuńskim.

„Liczymy na osiągnięcie wyższej dynamiki wzrostu przychodów po okresie wakacyjnym. Oczywiście po połączeniu z Biocorp Polska dynamika będzie jeszcze wyższa i nastąpi umocnienie naszej pozycji rynkowej.” – stwierdza Henryk Lewczuk, Prezes Zarządu Spółki BioMaxima S.A.

BioMaxima S.A. podpisała na początku sierpnia br. umowę inwestycyjną w sprawie połączenia z Biocorp Polska Sp. z o.o. Planowane połączenie ma nastąpić poprzez przeniesienie całego majątku Biocorp Polska Sp. z o.o. jako spółki Przejmowanej na BioMaxima S.A. jako spółkę Przejmującą w zamian za nowe akcje spółki Przejmującej, które zostaną wydane dotychczasowym wspólnikom spółki Przejmowanej. Zgodnie z przedstawionym planem połączenia udziałowcy Biocorp Polska Sp. z o.o. otrzymają łącznie 690.000 akcji Spółki BioMaxima S.A. Dzięki połączeniu Emitent będzie mógł stworzyć jeszcze bardziej konkurencyjną ofertę rynkową oraz umocni swoją pozycję na rynkach zagranicznych. BioMaxima S.A. zoptymalizuje także politykę zakupową i będzie w stanie zrealizować istotne synergie kosztowe wynikające z fuzji obu podmiotów.

„Połączenie Biocorp i BioMaxima jest kluczowym elementem długoterminowej strategii rozwoju obu spółek, zakładającej powstanie silnego, polskiego podmiotu specjalizującego się zarówno w mikrobiologii przemysłowej, jak i klinicznej, a także oferującego szerokie portfolio innych produktów przeznaczonych na rynek diagnostyki laboratoryjnej w Polsce oraz na rynkach międzynarodowych. Jesteśmy przekonani, że integracja pozwoli nam na zwiększenie wydajności, poprawę organizacji pracy i jakości obsługi Klienta dzięki konsekwentnemu wdrażaniu najlepszych praktyk rynkowych.” – dodaje Lewczuk.

Emitent zakończył pierwsze półrocze zyskiem netto w kwocie 641 tys. zł przy przychodach netto ze sprzedaży sięgających 11.930 tys. zł. BioMaxima S.A. wypłaci swoim Akcjonariuszom dywidendę z zysku wypracowanego w 2015 r. w kwocie 0,20 zł na akcję. Dzień ustalenia prawa do dywidendy przypada na 31 sierpnia 2016 r., a jej wypłata nastąpi w dniu 16 września 2016 r. Rok temu Spółka wypłaciła dywidendę w wysokości 0,10 zł na akcję.

BioMaxima S.A. jest polską firmą działającą w szeroko rozumianym obszarze biotechnologii na rynku diagnostyki laboratoryjnej. Jest jednym z dwóch krajowych producentów odczynników do diagnostyki in vitro, jednym z trzech producentów podłoży mikrobiologicznych. Spółka jest również dystrybutorem produktów uznanych światowych firm diagnostycznych takich jak m.in. Nova Biomedical, Mitsubishi Chemical, Biolog. Emitent zaopatruje w swoje produkty ponad 2 tys. laboratoriów w Polsce oraz prowadzi działalność eksportową na ponad 40 rynkach. Strategia rozwoju Spółki zakłada prowadzenie działań konsolidacyjnych sektora biotechnologicznego.