Spółka Sony Europe Ltd. („Sony”) poinformowała o nabyciu belgijskiej firmy eSATURNUS NV („eSATURNUS”): dostawcy czołowych rozwiązań Video over IP dla służby zdrowia.

Firma Sony oczekuje, że przejęcie to pozwoli jej realizować strategię dostarczania nowych usług i kompleksowych rozwiązań do organizacji pracy z obrazem w środowiskach szpitalnych. Firma eSATURNUS dysponuje dogłębną wiedzą o organizacji pracy w szpitalnych salach operacyjnych i o wykorzystującym protokół IP oprogramowaniu do integracji systemów wideo. Umożliwia swoim klientom przetwarzanie i dystrybucję obrazów z wielu źródeł wraz z dołączonymi informacjami medycznymi oraz zarządzanie takimi obrazami. Dzięki połączeniu tej wiedzy z czołowymi technologiami przetwarzania obrazu oraz AV/IT firmy Sony możliwy będzie dalszy rozwój różnorodnych, inteligentnych rozwiązań klinicznych Video over IP do użytku na salach operacyjnych i poza nimi.

W ramach transakcji Sony przejmie wszystkie składniki majątku firmy eSATURNUS, łącznie z prawami własności intelektualnej oraz technologiami i możliwościami tworzenia rozwiązań programowych. Początkowo Sony zamierza rozwijać firmę w Europie, a w przyszłości także w innych częściach świata.

Według przewidywań przejęcie to nie będzie miało znaczącego wpływu na skonsolidowane wyniki finansowe Sony Corporation za rok obrachunkowy kończący się 31 marca 2017 r.

— Od kilku lat obserwujemy znaczne zmiany w oczekiwaniach i wymaganiach szpitali — mówi Adam Fry, wiceprezes działu Sony Professional w Sony Europe. — Inwestycje w wyposażenie szpitalne zawsze trzeba utrzymywać na maksymalnym możliwym poziomie. W wyniku pojawienia się nowych technologii i metod pracy szczególnego znaczenia nabierają jednak inwestycje w instalacje zgodne z technologiami przyszłości oraz całościowa, długoterminowa wizja.  Oznacza to, że szpitale poszukują kompleksowych i nowoczesnych metod organizacji pracy, które umożliwiają sprawne działanie oraz wprowadzanie modyfikacji z upływem czasu. Wspólnie z firmą eSATURNUS Sony będzie stawiać sobie za cel dalszy rozwój inteligentnych, skalowanych i najnowocześniejszych rozwiązań Video over IP do organizacji pracy w zintegrowanych, cyfrowych systemach do obsługi sal operacyjnych.

— W wyniku integracji z Sony firma eSATURNUS stanie się częścią niezwykłego podmiotu i uzyska dostęp do czołowej platformy technologicznej Sony — dodaje Thomas Koninckx, dyrektor generalny i współzałożyciel eSATURNUS NV. — Wspólna wizja eSATURNUSSony to dla obecnych i potencjalnych klientów zapowiedź jeszcze szybszego rozwoju technologii w przyszłości oraz doskonałego, globalnego standardu obsługi. Cieszymy się, że w zintegrowanych przez technologię cyfrową salach operacyjnych wprowadzamy nowe, inteligentne rozwiązania. Nasze motto „Better Healthcare through Smart Innovation” (lepsza opieka zdrowotna poprzez inteligentne innowacje) stanie się jeszcze bardziej aktualne. Planujemy nadal dostarczać rozwiązania zapewniające lepszą i bezpieczniejszą opiekę szpitalną. Wierzymy, że najlepsze jest jeszcze przed nami…

— Nabycie firmy eSATURNUS to ważna cezura w średnioterminowym rozwoju Sony Corporation — komentuje Toru Katsumoto, prezes działu medycznego oraz członek kadry menedżerskiej Sony Corporation. — Zgodnie z przyjętą strategią działalność w sektorze medycznym należy do najważniejszych motorów wzrostu firmy Sony. Wykorzystując posiadane atuty w dziedzinie sprzętu i oprogramowania, SonyeSATURNUS planują opracowywać nowoczesne rozwiązania medyczne oraz usługi dla klientów. Firma Sony pragnie odgrywać znaczącą rolę w kształtowaniu przyszłości sektora medycznego.

Czytaj również:  BIK sprzedaje „Galerię nad Potokiem” w Radomiu za 24,6 mln zł