BOŚ na koniec I poł. br. miał 11,97 mld zł kredytów netto u klientów

ceo (3)

Nieznacznie spadła wartość udzielonych kredytów przez BOŚ. Bank ma mniej pieniędzy u klientów detalicznych i podmiotów finansów publicznych, nieco więcej – w porównaniu z końcem ub.r. – u firm.

Bank Ochrony Środowiska zanotował na koniec półrocza kredyty i pożyczki udzielone klientom detalicznym netto w wysokości 4,75 mld zł. Na koniec ubiegłego roku było to nieco więcej, 4,79 mld zł. Klienci korporacyjni byli zadłużeni na koniec półrocza na sumę 4,53 mld zł, o 4,6 proc. większa niż na koniec 2013 r. Spadła wartość kredytów udzielonych finansom publicznym. Na koniec półrocza było to 2,69 mld zł, o 8,2 proc. mniej niż na koniec ub.r. Łącznie jest to 11,97 mld zł, o niecały procent mniej niż koniec półrocza wcześniej.

W kredytach i pożyczkach udzielonych klientom znajdują się kredyty preferencyjne z dopłatami do odsetek od NFOŚiGW i WFOŚiGW, które w na koniec I poł. 2014 r. miały 3,5-proc. udział w wartości kredytów w porównaniu do 3,8 proc. na koniec 2013 r.