Anwim S.A. podpisał umowę z NFOŚiGW na dofinansowanie budowy stacji ładowania pojazdów elektrycznych

MOYA Stacja

Anwim S.A., właściciel i operator sieci stacji paliw MOYA pozyskał dofinansowanie w kwocie 17 mln zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na budowę 46 punktów ładowania samochodów elektrycznych na stacjach MOYA. Już w przyszłym roku na wybranych stacjach MOYA pojawią się szybkie ładowarki pojazdów elektrycznych o mocy od 120 do 180 kW.   

Współpraca z NFOŚ przyspieszy rozwój punktów ładowania aut elektrycznych na stacjach sieci MOYA. Lokalizacja przy najważniejszych szlakach komunikacyjnych w Polsce umożliwi kierowcom łatwy i dogodny dostęp do stacji ładowania. Realizacja pierwszego etapu budowy punktów ładowania e-samochodów w sieci MOYA rozłożona jest na trzy lata. Docelowo Anwim planuje mieć ponad 4 tys. własnych punktów ładowania do końca 2030 r. oraz zamierza rozszerzać sieć akceptacji poprzez współpracę z innymi operatorami w ramach roamingu. Dzięki temu klienci MOYA już pod koniec tego roku będą mieli dostęp do około 1 tys. punktów ładowania pojazdów elektrycznych w całym kraju.

– Realna transformacja energetyczna transportu wymaga od całego rynku umiejętnego dostosowania się do zmian legislacyjnych, a także potrzeb konsumenckich. To także proces, który musi być dobrze i odpowiednio wcześnie zaplanowany. Nasza strategia zakłada rozwój sieci własnych punktów ładowania zarówno w ramach sieci stacji paliw MOYA, jak i poza nią. Chcemy, aby do 2030 roku co najmniej 80% naszych stacji własnych było wyposażonych w ładowarki aut elektrycznych, a w sumie chcemy zaoferować rynkowi minimum 4 tys. punktów ładowania – mówi Paweł Grzywaczewski, członek zarządu Anwim S.A.

Spółka w ramach opublikowanej w maju br. nowej strategii rozwoju wyznaczyła dwa główne obszary wzrostu grupy na najbliższe pięć lat. Obejmują one: dynamiczny rozwój sieci stacji paliw MOYA, a także zielone inwestycje, w tym budowę punktów ładowania pojazdów elektrycznych oraz produkcję i sprzedaż prądu z odnawialnych źródeł energii.

Łącznie w perspektywie 5-7 lat spółka przeznaczy ponad 1,5 mld zł na inwestycje, w tym do 1 mld zł na realizację zielonej strategii. Ten ambitny program będzie finansowany ze środków własnych spółki, jak i ze źródeł zewnętrznych, nad pozyskaniem których spółka aktywnie pracuje.

Zielona transformacja należy do priorytetowych obszarów strategii Grupy Anwim, jednego z głównych graczy na polskim rynku paliw. Spółka m.in. od lat instaluje panele fotowoltaiczne, a także realizuje wiele działań z zakresu ESG we współpracy z wieloma organizacjami pozarządowymi. Firma we wszystkich swoich procesach uwzględnia kryteria zrównoważonego rozwoju, czyli dbałość o środowisko (E – Environment), społeczeństwo (S – Society) i ład korporacyjny (G –Governance).