Branża automotive ewoluuje w kierunku elektromobilności i pojazdów autonomicznych

IABM2019

IABM2019 już za nami – to były dwa dni dynamicznych biznesowych i merytorycznych spotkań najważniejszych przedstawicieli rynku automotive z Europy, Azji i Stanów Zjednoczonych, reprezentantów polskich i międzynarodowych organizacji oraz instytucji zaangażowanych w budowanie przyszłości motoryzacji na świecie.

– Trzecia edycja IABM jest wyjątkowym wydarzeniem łączącym w sobie wiedzę techniczną, akademicką związaną z badaniami dotyczącymi pojazdów elektrycznych i systemami ADAS wraz z praktycznym podejściem biznesowym. Są tu obecni wszyscy przedstawiciele łańcucha dostaw, producenci samochodów, części, reprezentanci najważniejszych polskich i europejskich instytucji. Tutaj w Polsce, na Śląsku jesteśmy w centrum europejskiego przemysłu motoryzacyjnego – mówił Piero Cannas, Prezes Włoskiej Izby Handlowo-Przemysłowej w Polsce.

Po powitaniach instytucjonalnych, które wygłosili: J.E. Aldo Amati, Ambasador Włoch w Polsce; Piero Cannas, Prezes Włoskiej Izby Handlowo-Przemysłowej w Polsce; Janusz Michałek, Prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej; Marcin Bazylak, Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej; Arkadiusz Chęciński, Prezydent Miasta Sosnowca oraz Kazimierz Karolczak, Prezes Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, odbyła się konferencja z udziałem największych ekspertów i praktyków motoryzacyjnych, którzy intensywnie dyskutowali o ewoluującym w kierunku elektromobilności, pojazdów nisko-emisyjnych oraz autonomicznych rynku motoryzacyjnym.

W trzeciej edycji IABM wzięło udział około 300 osób. W tym roku w Speed Business Mixer w 6 sesjach uczestniczyło 110 przedstawicieli firm, a każdy z nich nawiązał ponad 50 kontaktów. Odbyło się prawie 170 spotkań umówionych za pośrednictwem platformy i aplikacji wydarzenia, w tym z dwunastoma VIP-Buyerami – osobami odpowiedzialnymi za zakupy w czołowych firmach z branży automotive: Tenneco, Saint-Gobain – Sekurit, Kirchhoff Automotive, Martur Fompak International, Borghi Group, Kia Motors Slovakia, Korea Fuel Tech Poland, Bitron, Seoyon E-HWA, Hyundai Transys Slovakia, FCA Group Purchasing Poland, Brembo.

Podczas IABM nie sposób było nie zauważyć obecności firm włoskich oraz wszechobecnego logo „Italia” Narodowej Agencji Turystyki Włoskiej (ENIT), głównego sponsora wydarzenia, który podczas dwóch dni konferencji promował turystykę biznesową (MICE). Włosko-Polska Izba Handlowo-Przemysłowa obok KSSE i Klastra SA&AM jest głównym organizatorem i inicjatorem tego wydarzenia. Przy nieocenionym wsparciu Miast Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec oraz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

W tym roku moderatorem International Automotive Business Meeting był wybitny dziennikarz motoryzacyjny Włodzimierz Zientarski, który swoimi interesującymi spostrzeżeniami ubarwiał przebieg wydarzenia.

– To jest prawdziwa konferencja, pada tutaj tak ogromna ilość ważnych informacji na temat tego, co się dzieje w motoryzacji. Analizy, które tutaj są prezentowane, mówią na dobrą sprawę wszystko o pewnych trendach: o zastanej sytuacji, co dalej z motoryzacją, co dalej z samochodem, jakie będą źródła napędu, jakie będą zagrożenia, czy jesteśmy w stanie to ocenić? Tutaj mówimy również o jednej bardzo ważnej rzeczy, trzeba sobie to powiedzieć wyraźnie, bo na tym polega siła tego spotkania, że wejście elektromobilności to naturalna ewolucja – przechodzenie z jednego stanu w drugi – podkreślił Zientarski.

Zmiany dające ogromne szanse

– Następuje ogromna zmiana na rynku motoryzacyjnym. To, co się dzieje na całym świecie, będzie miało również odzwierciedlenie w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, gdzie 62% firm to branża automotive. Cała branża przygotowuje się na zmiany, widzimy to jako ogromną szansę nie tylko dla rynku motoryzacyjnego, ale dla ekonomii kraju – mówił Mateusz Rykała, Wiceprezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Wybór zaproszonych gości, ekspertów, firm oraz instytucji był starannie planowany od miesięcy tak, żeby podczas IABM stworzyć, jak najszerszy obraz branży, spojrzeć na nią z każdej możliwej perspektywy i wysunąć istotne dla jej przyszłości postulaty. Dlatego program pierwszego dnia obfitował w różnorodne tematy dające zgromadzonym wybitnym ekspertom pole do szczegółowej dyskusji.

– Podczas IABM dyskutujemy o konsekwencjach elektryfikacji samochodów, elektromobilności ogólnie i pojazdach autonomicznych. Sektor automotive zmienia się bardzo szybko i rynek musi się do tych zmian dostosować – mówi Luk Palmen, Manager ds. Innowacji i Kooperacji Klastra Silesia Automotive and Advanced Manufacturing (SA&AM).

Niezwykle interesującą prezentację pt. „Mobilność i energia, dwie podstawowe potrzeby człowiek” przedstawił Doradca DG Energy, Samuele Furfari z Komisji Europejskiej. Następnie Anna Moretti Koordynator naukowy Italian Observatory of Automotive Suppliers CAMI odpowiedzialna za stosunki zewnętrzne na University Ca’ Foscari w Wenecji przedstawiła wyniki badania „Wpływ e-mobility na branżę motoryzacyjną”.

Podczas pierwszej sesji merytorycznej dotyczącej elektromobilności eksperci przedstawili swoje stanowisko na następujące tematy: Mapa drogowa elektryfikacji – Paweł Wideł, Public Affairs and Government Relations Director, PSA Poland; Globalne partnerstwo dla pojazdów elektrycznych -Roberto di Stefano, Szef e-mobilności w regionie EMEA, FCA Italy, który podczas swojej prezentacji po raz pierwszy w Polsce przedstawił elektryczny model Jeepa Renegade zaprezentowanego w części wystawowej IABM.

Następnie odbył się panel dyskusyjny, w którym udział wzięli: Paweł Wideł; Roberto di Stefano; Rafał Staciwa, Dyrektor zakupów, FCA Poland; Michal Labaj, Kierownik zakupów, Kia Motors Slovakia; Yasukazu Hijikata, CEO, NGK Ceramics Poland; Krzysztof Gablankowski, Dyrektor Zakładu, ZF Group Poland oraz Janusz Soboń, Dyrektor Zarządzający, KIRCHHOFF Poland.

Druga część konferencji dotyczyła samochodów autonomicznych i przemysłowych innowacji. W tej sesji Adam Małecki, Product Product Offer Director, Polska Agencja Inwestycji I Handlu (PAIH), mówił na temat inwestycji zagranicznych w segmencie pojazdów elektrycznych i autonomicznych; Jay Nagley, Sector Specialist, UK Department for International Trade opowiedział o polityce Wielkiej Brytanii wobec rozwoju pojazdów autonomicznych; a Thomas Hajek, CEO Fabryka Samochodów Elektrycznych zaprezentował „Innowacyjne moduły do lekkich samochodów dostawczych”. Następnie Jarosław Czaja, CEO Autonomous Systems przedstawił prezentację pt. „Sprawiamy, że Twój dzień będzie przyjemniejszy dzięki zautomatyzowanej mobilności”, a o nowych standardach wymiany informacji i bezpieczeństwa danych w motoryzacji mówił Tomasz Romanik, Head of Automotive OEM – Sales Account Manager, Dekra.

Po sesji odbył się panel dyskusyjny z udziałem wyżej wymienionych ekspertów oraz Lukiem Palmenem Managerem Klastra Silesia Automotive & Advanced Manufacturing, Piotrem Dembińskim, EMEA & South America Communications Managerem, Nexteer Automotive, a także Ryszardem Janią, Prezesem w Pilkington Automotive Poland.

 

Do podsumowania konferencji zaproszeni zostali eksperci, którzy aktywnie uczestniczą w tworzeniu nowoczesnych rozwiązań oraz regulacji dla sektora automotive w Polsce: Jakub Faryś, Prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego; Marcin Korolec, Prezes Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych, Krzysztof Kowalski z Polskiego Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych, Paweł Wideł, Wiceprezydent, Związku Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych, Konfederacji Lewiatan oraz Jay Nagley, Sector Specialist, UK Department for International Trade.

Po konferencji odbyło się Aperitivo Italiano oraz Gala Party, na które zaprosiła Narodowa Agencja Turystyki Włoskiej (ENIT).

Drugi dzień IABM od rana skupiał się na budowaniu relacji biznesowych i poszerzaniu sieci kontaktów branżowych. Udział w sesjach Speed Business Mixer dał uczestnikom możliwość wymiany biznesowych doświadczeń oraz przedstawienia innym gościom IABM2019 swojej firmy. Tego dnia odbyły się również prezentacje ekspertów. O rynku pracy w sektorze motoryzacyjnym opowiedział Manfred Brzezina z DURING Polska, a Krzysztof Mrówczyński z Banku Pekao przedstawił prezentację pt. „Polski sektor motoryzacyjny w świetle nadchodzących wyzwań”.

W kolejnej części dnia odbyły się indywidualne spotkania B2B oraz spotkania z VIP Buyerami.

– Jesteśmy w okresie rewolucyjnych zmian w motoryzacji, a podczas takich zmian kluczowy jest dostęp do dobrych, sprawdzonych informacji, aby odpowiednio kierować firmą, podejmować odpowiednio strategiczne decyzje i z wyprzedzeniem reagować na nadchodzące w motoryzacji zmiany. Taki dostęp do dobrych informacji, możliwość wymiany doświadczeń tworzą klastrowe platformy współpracy takie jak śląski Klaster motoryzacyjny SA&AM, który współtworzy IAMB, zapewniając lokalnym, motoryzacyjnym firmom dostęp do wiedzy krajowych i zagranicznych ekspertów branży motoryzacyjnej i umożliwiając nawiązanie nowych kontaktów biznesowych podczas spotkań B2B i Speed Business Mixer – mówi Łukasz Górecki, Manager Klastra Silesia Automotive and Advanced Manufacturing (SA&AM).

International Automotive Business Meeting po raz trzeci

Trzecia edycja International Automotive Business Meeting odbyła się 13 i 14 listopada w Dąbrowie Górniczej w hotelu Holiday Inn.

– Bardzo się cieszę, że spotkanie odbywa się w Dąbrowie Górniczej, mocno śledzimy i staramy się nadążać za trendem, który jest obecny w Europie, w Polsce i w naszym regionie. Konsekwentnie realizujemy politykę gospodarczą w mieście, którą koncentrujemy na przyciąganiu branży automotive, bo w niej widzimy szansę na rozwój nie tylko naszego miasta, ale całego regionu – powiedział Marcin Bazylak, Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza.

– Elektromobilność wkracza do dużych miast, praktycznie w każdym mieście są już elektryczne autobusy, bo to jest nasze główne zadanie. Nawet dziś w ramach Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej rozmawialiśmy o zakupie kolejnych – dodał Arkadiusz Chęciński, Prezydent Miasta Sosnowiec.

– Przy rosnącej złożoności obszarów miejskich nie sposób sobie wyobrazić ich funkcjonowania bez nowoczesnych systemów transportu. Zarządzający tymi wielkimi organizmami muszą podjąć się realizacji dwóch równorzędnych wyzwań. Pierwsze to wzrastająca mobilność mieszkańców oraz konieczność zachowania zrównoważonego rozwoju. Jest on odpowiedzią na pytanie, jak poprawiać jakość życia w miastach, mając na uwadze ograniczone zasoby naturalne oraz dobro przyszłych pokoleń. W tą zasadę rozwoju musi wpisywać się szczególnie rozwój mobilności, która zakłada minimalizowanie negatywnego wpływu transportu na otoczenie, chodzi m.in. o niską emisję CO2 i hałas. Bardzo ważne jest także zarządzanie energią. Chodzi tutaj o szukanie sposobów jej oszczędzania, umożliwienie jej ekologicznego wykorzystania przez środki transportu. Sukcesy na tym polu są obecnie dla nowoczesnych aglomeracji atutem konkurencyjnym. Elektryfikacja miejskiej floty, rozwijanie transportu szynowego zasilanego elektrycznością, infrastruktura ładowania, preferencje dla prywatnych samochodów zeroemisyjnych to główne priorytety w rozwoju elektromobilności– podsumował Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Na IABM2019 złożyła się: konferencja, Aperitvo Italiano, Gala Party, wystawy i prezentacje partnerów, a przede wszystkim spotkania B2B i Speed Business Mixer. Wszystkie te elementy sprawiają, że IABM to wyjątkowe i skuteczne narzędzie w tworzeniu nowych idei, dzieleniu się doświadczeniem, budowaniu i nawiązywaniu relacji biznesowych.

Organizatorzy: Włoska Izba Handlowo-Przemysłowa w Polsce, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (KSSE), Klaster Silesia Automotive & Advanced Manufacturing, Miasto Dąbrowa Górnicza, Miasto Sosnowiec, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Współorganizatorzy: Japan External Trade Organization (JETRO), Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa, Francusko-Polska Izba Gospodarcza, Niderlandzko-Polska Izba Gospodarcza, Brytyjsko-Polska Izba Handlowa, Advantage Austria, Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza

Partnerzy strategiczni: Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, Konfederacja Lewiatan, Związek Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych, Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych, Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych, Associazione Compagnia delle Opere (CDO), Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica (ANFIA).

Honorowy Patronat IABM: Ambasada Włoch w Polsce, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Energii, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Polska Agencja Inwestycji i Handlu

Patroni medialni: Anty Radio, Rzeczpospolita, rp.pl, eGospodarka, Eurologistics, Logistyka Produkcji, Magazyn Flota, Top Logistyk, Forum Elektromobilności, log24.pl, logistyczny.com, staleo.pl, zrobotyzowany.pl, Śląski Biznes, Moja Firma, Agenzia Nova.