Branża CFM urosła o prawie 9% r/r po I kwartale 2016

0
Sławomir Wontrucki
Sławomir Wontrucki, Prezes Zarządu PZWLP, Prezes LeasePlan Polska

Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów – jedyna w kraju organizacja reprezentująca branże CFM i Rent a Car – wprowadza nowe standardy definiowania rynku wynajmu długoterminowego samochodów (CFM) w Polsce. Zmiany dotyczą zakresu oraz rodzaju usług, które są zaliczane do tzw. wynajmu długoterminowego aut. Głównym celem zmian jest pełne ujednolicenie funkcjonujących w Polsce standardów, z tymi stosowanymi na starszych
i bardziej rozwiniętych rynkach zachodnioeuropejskich oraz precyzyjne rozgraniczenie wynajmu długoterminowego od ofert klasycznego leasingu samochodów, wzbogaconych jedynie o proste usługi takie jak ubezpieczenie, czy assistance. Zgodnie z danymi PZWLP, przygotowanymi w oparciu o nowe, bardziej restrykcyjne zasady, branża wynajmu długoterminowego samochodów w naszym kraju urosła po I kwartale 2016 r. o blisko 9% r/r, co jest wynikiem o jeden punkt procentowy lepszym niż rok wcześniej.     

Sławomir Wontrucki
Sławomir Wontrucki, Prezes Zarządu PZWLP, Prezes LeasePlan Polska

Pomimo, że wynajem długoterminowy samochodów to w Polsce wciąż usługa młoda, funkcjonująca od ok. 20 lat, to zyskała już bardzo dużą popularność wśród firm
i przedsiębiorców, stając się jedną z najważniejszych form finansowania flot aut służbowych. Jeszcze dekadę temu wynajem długoterminowy był w Polsce rozwiązaniem niszowym, z którego korzystały przede wszystkim duże międzynarodowe korporacje. Obecnie chętnie sięgają już po nie rodzimi przedsiębiorcy z sektora małych i średnich firm, korzystający na co dzień zaledwie z kilku samochodów służbowych. Usługa ta staje się tańszą i bardziej komfortową alternatywą dla klasycznego leasingu samochodów, gwarantującego wyłącznie finansowanie aut bez ich obsługi serwisowej i administracyjnej.

Zachodnioeuropejskie standardy w polskiej branży wynajmu długoterminowego

Wynajem długoterminowy pojazdów przywędrował do Polski z Europy Zachodniej, gdzie funkcjonuje już od ok. pół wieku i jest tam dominującym sposobem finansowania aut służbowych. W niektórych krajach w wynajmie długoterminowym znajduje się większość, nawet 70-80%, samochodów flotowych. Dynamiczny rozwój branży i przyrost liczby aut w usługach tego typu na polskich drogach, oscylujący w ostatnich latach w granicach 9 – 11% rocznie powoduje, że wynajem długoterminowy staje się jedną z najważniejszych form finansowania samochodów służbowych także w Polsce, zastępującą powoli przede wszystkim klasyczny leasing pojazdów. Coraz większe rozmiary i znaczenie rynku CFM w naszym kraju powodują konieczność pełnego ujednolicenia obowiązujących u nas standardów i definicji usług, ze standardami obowiązującymi na starszych i bardziej rozwiniętych rynkach zachodnioeuropejskich.

Dotychczas w Polsce do wynajmu  długoterminowego, poza usługami zapewniającymi firmie – klientowi zewnętrzne finansowanie samochodów służbowych wraz z ich pełną obsługą (czyli Full Serwis Leasing oraz Leasing z Serwisem), zaliczana była również usługa Wyłącznego Zarządzania (Fleet Management), polegająca jedynie na zarządzaniu flotą aut firmowych, bez jej finansowania. Tymczasem, na wzorcowych dla Polski rynkach Europy Zachodniej, za samochody flotowe w wynajmie długoterminowym uznawane są już obecnie wyłącznie auta jednocześnie finansowane i zarządzane przez zewnętrzną firmę CFM.

Dostosowując polską branżę CFM do referencyjnych dla nas rynków zachodnioeuropejskich zdecydowaliśmy, że od 2016 roku w definicji wynajmu długoterminowego w naszym kraju również mieścić się będą tylko usługi zapewniające klientowi całkowity outsourcing wszelkich kwestii związanych z flotą,
a więc finansowanie i obsługę samochodów –
mówi Sławomir Wontrucki, Prezes Zarządu PZWLP, Prezes LeasePlan Fleet Management Polska. – Oznacza to, że dotychczasowa usługa Wyłącznego Zarządzania nie będzie już zaliczana do wynajmu długoterminowego samochodów. Ujednolicenie definicji usług CFM ze standardami stosowanymi w innych europejskich krajach pozwoli nam na łatwiejsze porównywanie danych pomiędzy rynkami
w poszczególnych państwach oraz pomoże w rozwijaniu współpracy międzynarodowej.  

Wprowadzone przez PZWLP zmiany w definiowaniu rynku CFM nie ograniczają się jednak do pozostawienia w gronie zaliczanych do wynajmu długoterminowego 2 z 3 dotychczasowych usług – Full Serwis Leasingu (FSL) oraz Leasingu z Serwisem (LS). W definicji drugiej
z wspomnianych usług bowiem – Leasingu z Serwisem – wprowadzone zostały znacznie bardziej restrykcyjne, niż do tej pory kryteria. Podobnie jak dotychczas, możliwe będzie zakwalifikowanie do niej samochodów finansowanych przez firmę CFM i objętych minimum 2 elementami obsługi floty, jednakże wśród nich koniecznie musi się zawsze znajdować stała i nieograniczona opieka serwisu mechanicznego nad autami.

Zaostrzenie kryteriów definicji usługi Leasingu z Serwisem wynika nie tylko z konieczności pełnego dostosowania polskiej branży CFM do standardów zachodnioeuropejskich, ale jest również konieczną odpowiedzią na zachodzące na rynku w naszym kraju zmiany
w ofercie finansowania flot –
mówi Sławomir Wontrucki, Prezes Zarządu PZWLP, Prezes LeasePlan Polska. – Wprowadzenie w definicji tej usługi wymogu serwisu mechanicznego gwarantuje bowiem, że będą do niej zaliczane wyłącznie auta objęte obsługą, zapewniającą klientowi najważniejsze korzyści wynajmu długoterminowego, a więc przejęcie przez zewnętrzną firmę ciężaru codziennej opieki administracyjnej i serwisowej nad jego autami służbowymi. Pozwoli to na jednoznaczne i precyzyjne rozgraniczenie usług zaliczanych do wynajmu długoterminowego, od coraz większej na rynku liczby ofert klasycznego leasingu, wzbogaconych jedynie o prostą obsługę floty np. w zakresie ubezpieczenia, czy assistance. Usługi tego typu nie zapewniają bowiem klientowi zakresu
i komfortu obsługi aut służbowych, występującego w wynajmie długoterminowym oraz nie przynoszą również takich samych korzyści – zarówno ekonomicznych, jak
i operacyjnych.

Wynajem długoterminowy to przede wszystkim usługa Full Serwis Leasingu

Zgodnie z nowymi, bardziej restrykcyjnymi standardami definiowania usług wynajmu długoterminowego, w branży CFM w Polsce, reprezentowanej przez PZWLP (ok. 80% rynku), po
I kwartale 2016 roku znajdowało się prawie 118 tys. (117.904) samochodów. Podobnie do rynków zachodnioeuropejskich, zdecydowana większość z nich, bo aż 90% (106.127 aut), była objęta usługą Full Serwis Leasingu (FSL). Gwarantuje ona przedsiębiorcy zewnętrzne finansowanie aut służbowych oraz ich kompleksową obsługę administracyjną i serwisową, poprzez np. serwis mechaniczny i blacharski, zarządzanie wymianą opon, przeglądy i rejestracje, ubezpieczenie, assistance, zarządzanie kartami paliwowymi, likwidację szkód komunikacyjnych, pełne doradztwo ekspertów flotowych, czy wreszcie odsprzedaż pojazdów po zakończeniu ich eksploatacji w firmie. Przedsiębiorca korzystający z usługi Full Serwis Leasingu może się skupić na swojej podstawowej działalności biznesowej, a wszelkie uciążliwe i czasochłonne kwestie związane z codzienną opieką nad autami służbowymi, pozostawić wyspecjalizowanej firmie wynajmu długoterminowego (CFM). Dzięki uzyskiwanej w ten sposób oszczędności czasu, a także korzystaniu z preferencyjnym stawek firmy CFM np. dotyczących składek ubezpieczeniowych, napraw i części zamiennych, czy zakupu opon, Full Serwis Leasing, w porównaniu z klasycznym leasingiem, zakupem aut na kredyt lub za gotówkę, przynosi firmie znaczące oszczędności
w całkowitych kosztach związanych z samochodami służbowymi – sięgające nawet kilkunastu procent.

Czytaj również:  Przegląd wydarzeń następnego tygodnia 20-24/01/2020

W drugiej z usług zaliczanych do wynajmu długoterminowego, a więc Leasingu z Serwisem, znajdowało się prawie 12 tys. (11.777) samochodów, stanowiących 10% ogółu floty.

Wynajem długoterminowy urósł o 9% r/r – tempo wzrostu szybsze niż rok temu

Branża wynajmu długoterminowego samochodów w Polsce, biorąc pod uwagę flotę aut znajdującą się w dominującej usłudze Full Serwis Leasingu, urosła po I kwartale 2016r. o blisko 9% r/r (8,9%). Oznacza to, że dynamika wzrostu była o jeden punkt procentowy wyższa, niż
w analogicznym okresie rok temu.

W pierwszych trzech miesiącach bieżącego roku, zgodnie z danymi IBRM Samar, firmy miały ponad 61-procentowy udział w łącznej sprzedaży nowych aut osobowych w polskich salonach, kupując nieco ponad 64 tys. pojazdów. Według szacunków PZWLP, branża wynajmu długoterminowego zakupiła w pierwszym kwartale 2016r. niecałe 10 tys. (9,7 tys.) samochodów osobowych, co oznacza, że wygenerowała 15% łącznej sprzedaży w tym zakresie. Zdecydowana większość (ponad 7,5 tys.) tych aut została nabyta przez firmy skupione w PZWLP.

W liczącej prawie 118 tys. flocie samochodów służbowych w wynajmie długoterminowym firm należących do PZWLP, po pierwszym kwartale 2016r. większość, czyli 72,5%, stanowiły auta
z silnikami dieslowskimi. Pojazdy wyposażone w silniki benzynowe miały udział na poziomie 27,3%. Wciąż marginalną część stanowiły natomiast samochody z napędami ekologicznymi, których odsetek wynosił jedynie 0,25% łącznej floty, czyli 293 samochody (283 z silnikami hybrydowymi, 10 z napędami w pełni elektrycznymi).

Lista najpopularniejszych w Polsce samochodów w wynajmie długoterminowym pozostaje już od kilku kwartałów niezmienna i są nimi: Skoda Octavia, Ford Focus, Skoda Fabia, Toyota Yaris i Opel Astra.

Dynamiczny rozwój branży Rent a Car – aż 28% r/r

W maju 2015r. w PZWLP utworzona została „Grupa Firm Rent a Car”, czyli odrębna struktura
w ramach organizacji, skupiająca największe krajowe i międzynarodowe, sieciowe wypożyczalnie samochodów. Po ok. roku od rozpoczęcia działalności, w pracach Grupy uczestniczy już 8 wypożyczalni samochodów, będących członkami organizacji, które łącznie po I kwartale 2016r. dysponowały flotą blisko 12 tys. (11.973) samochodów w wynajmie krótko- (do 30 dni)
i średnioterminowym (1 miesiąc – 2 lata). Dynamika wzrostu liczby aut w branży Rent a Car reprezentowanej w PZWLP była po pierwszym kwartale bieżącego roku wysoka, gdyż wyniosła aż 28% r/r. Jednocześnie, 8 należących do PZWLP wypożyczalni samochodów, czyli Avis, Budget, Express, Hertz, Panek, Rentis, Sixt i 99rent zakupiło w pierwszych trzech miesiącach roku razem ponad 2,1 nowych aut osobowych.

Wysokie tempo wzrostu  branży Rent a Car w Polsce jest efektem trwającego od wielu lat dynamicznego rozwoju branży wynajmu długoterminowego oraz całego rynku flotowego w kraju – mówi Sławomir Wontrucki, Prezes Zarządu PZWLP, Prezes LeasePlan Polska. – Rosnąca szybko w Polsce liczba aut flotowych przekłada się jednocześnie na coraz większe zapotrzebowanie na auta zastępcze, które bardzo często pochodzą właśnie
z wypożyczalni samochodów. Dodatkowo, znaczący wpływ na dynamikę rozwoju branży Rent a Car ma również zwiększający się popyt na samochody zastępcze wśród firm ubezpieczeniowych, które w coraz większym stopniu świadczą tego typu usługi na rzecz klientów indywidualnych.

Członkowie PZWLP kupują 1/3 samochodów osobowych sprzedawanych do firm w Polsce

Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów to jedyna w Polsce organizacja reprezentująca branże wynajmu długoterminowego aut (CFM) i Rent a Car. PZWLP istnieje od 2005r. i skupia obecnie 22 członków, w tym najważniejsze i największe na polskim rynku firmy CFM oraz duże sieciowe, polskie i międzynarodowe wypożyczalnie samochodów. Jednym z głównych celów PZWLP od początku istnienia organizacji jest wyznaczanie najwyższych standardów rynkowych w zakresie usług wynajmu i leasingu aut. Organizacja ma obecnie znaczący wpływ nie tylko na kształtowanie warunków rozwoju branży flotowej w kraju, ale również na kondycję całego rynku motoryzacyjnego. Zgodnie z danymi opublikowanymi po I kwartale 2016r., firmy członkowskie PZWLP zakupiły łącznie na potrzeby usług wynajmu krótko-, średnio- i długoterminowego, a także klasycznego leasingu, prawie 20 tys. (19.883) aut osobowych, co oznacza, że odpowiadały za 1/3 (31%) całkowitej sprzedaży samochodów osobowych do firm w kraju.