CBA oskarża zarząd Służby Więziennej

0
Krzysztof Kwiatkowski, prezes Najwyższej Izby Kontroli
Krzysztof Kwiatkowski

Dzisiaj Centralne Biuro Antykorupcyjne przekazało do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej.

Centralne Biuro Antykorupcyjne prowadzi od końca listopada ubiegłego roku kontrolę w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej. Dotyczy ona wybranych zamówień publicznych, które były przygotowywane i realizowane w latach 2008-2010.

Już wstępne ustalenia kontroli wskazały na uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstw – niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień, do których mogło dojść w ramach zakupu sprzętu medycznego. Zgromadzone dotychczas przez funkcjonariuszy CBA materiały został przekazane dzisiaj do Prokuratury Okręgowej w Warszawie z wnioskiem o wszczęcie śledztwa w tej sprawie.

Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Włodarski w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości Krzysztofem Kwiatkowskim podjął decyzję o odwołaniu Dyrektora Biura Służby Zdrowia Centralnego Zarządu Służby Więziennej. Centralne Biuro Antykorupcyjne nadal prowadzi kontrolę pozostałych wybranych przetargów w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej.