CBRE: w Unii Europejskiej polska logistyka wygrywa kosztami i pracownikami, przegrywa administracją

0
Beata Hryniewska
Beata Hryniewska

Polska okazuje się bardzo atrakcyjnym rynkiem dla przedstawicieli sektora logistycznego. W aż 3 z 5 badanych obszarów nasz kraj wypada lepiej niż inne państwa europejskie – wynika z raportu CBRE i Panattoni „Logistics Confidence Index Poland 2017”. 75% respondentów docenia Polskę za niższe niż w UE koszty prowadzenia biznesu, 64% za atrakcyjność pod względem lokalizacji dla inwestycji, a 45% za kwalifikacje pracowników. Wątpliwości przedstawicieli łańcucha dostaw wzbudza jednak ogólna sytuacja w branży – ponad połowa obawia się, że 2018 będzie trudniejszy niż poprzedni rok.

Wśród trzech pozytywnie ocenionych czynników znajdują się dwa, które w tym roku i kolejnych latach będą stanowić spore wyzwanie dla przedstawicieli sektora logistycznego i łańcucha dostaw. Mam tutaj na myśli koszty działania oraz pracowników. Te pierwsze mogą wzrosnąć przede wszystkim z uwagi na wprowadzenie w życie nowych przepisów dotyczących delegowania pracowników oraz powolny wzrost czynszów najmu powierzchni magazynowych spowodowanych. Ceny gruntów w Polsce cały czas rosną, a w dodatku mamy do czynienia z coraz mniejszą ich dostępnością. Po drugie, w tym roku będziemy mieć do czynienia z nasileniem się deficytu pracowników, zarówno w logistyce magazynowej jak i transporcie. W związku z tym, obawa przedsiębiorców, że kolejne miesiące będą trudniejsze, jest uzasadniona. Jednak znaczenie i udział polskiej logistyki w Unii Europejskiej będą rosły – mówi Beata Hryniewska, Head of Industrial, CBRE.

Polska zostawia Europę w tyle

Respondenci badania porównywali Polskę z innymi krajami Unii Europejskiej pod względem łatwości zarządzania łańcuchem dostaw oraz wyników osiąganych przez sektor logistyczny w 5 obszarach. Najwyżej oceniono koszty prowadzenia działalności. 75% przedsiębiorców oceniło warunki panujące w Polsce jako „lepsze niż średnie”, a tylko 1 na 10 wskazał, że jest gorzej.CBRE w Unii Europejskiej polska logistyka wygrywa kosztami i pracownikami, przegrywa administracją

Również atrakcyjność inwestycyjna została pozytywnie oceniona – aż 2 na 3 ankietowanych uważa, że Polska posiada przewagę konkurencyjną w tym zakresie w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej. Tylko 7% ma odmienne zdanie. Umiejętności pracowników stanowią kolejny mocny punkt polskiej gospodarki. Prawie połowa zarządzających (48%) uważa zasoby ludzkie w Polsce za „lepsze niż średnie”, ale niewiele mniej, bo 45% jest zdania, że sytuacja w tym zakresie jest przeciętna.

Krajobraz ogólny nie tak kolorowy, jak się wydaje

Jaki obszar logistyki w Polsce wymaga znaczącej poprawy? Połowa zapytanych stwierdziła, że w zakresie ustawodawstwa, formalności i biurokratycznego procesu decyzyjnego sytuacja w Polsce jest „gorsza niż średnia”, a kolejne 48% wskazało, że „średnia”. Neutralnie natomiast została oceniona szybkość działań w ramach łańcucha dostaw. 2 na 3 respondentów uważa ten aspekt za niczym nie wyróżniający się na tle innych krajów UE.

Czytaj również:  Od kiedy TVP organizuje Sylwestra w Zakopanem, zainteresowanie miastem wzrosło o 300 proc.!

Jak wynika z raportu CBRE i Panattoni, przedstawiciele łańcucha dostaw obawiają się również ogólnej sytuacji branży w Polsce w 2018 roku. Ponad połowa (54%) przewiduje zewnętrzne trudności w skutecznym prowadzenie biznesu, a tylko 29% uważa, że w najbliższych miesiącach będzie lepiej niż obecnie.

Przedsiębiorstwa logistyczne wierzą w swoje siły

Prognozy przedsiębiorców dotyczące kondycji ich firm rysują się optymistycznie. Niemal wszyscy zapytani (94%) uważają, że w 2018 roku wzrosną ich obroty. Na spadek wskazuje tylko 2% respondentów. Większość, bo aż 7 na 10 przedsiębiorców, liczy również na wzrost rentowności biznesu, a tylko co dziesiąty przewiduje spadek. 2018 będzie też kolejnym rokiem pod znakiem inwestycji – 3/4 firm przewiduje zwiększenie nakładów inwestycyjnych, a co za tym idzie wzrost zatrudnienia. Jednak jak wskazuje w raporcie „Logistics Confidence Index Poland 2017” Piotr Zaitz z CEVA Logistics, rekrutacja może okazać się sporym wyzwaniem.CBRE w Unii Europejskiej polska logistyka wygrywa kosztami i pracownikami, przegrywa administracją 2

Możemy oczekiwać, że następne 12 miesięcy czy nawet kilka kolejnych lat w Polsce to będzie okres ogromnych zmian na rynku pracy i podejścia do pracownika. A ponieważ branża logistyczna, zwłaszcza magazynowa i dystrybucyjna, jest oparta w znacznym stopniu na bezpośredniej pracy rąk ludzkich i ponadto „cierpi” na określoną sezonowość, jest pewne, że dostępność pracowników na każdym szczeblu będzie głównym wyzwaniem najbliższych miesięcy – mówi Piotr Zaitz, Business Development Director, Eastern & Central Europe, CEVA Logistics.

Więcej innowacji w logistyce

Niemal wszyscy przedstawiciele firm logistycznych oraz przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, którzy wzięli udział w badaniu (93%), zamierzają wdrożyć nowe rozwiązania innowacyjne do ich łańcucha dostaw w najbliższych miesiącach. Najwięcej firm planuje dokonać inwestycji w automatyzację i robotykę (25%) oraz w rozwiązania big data i narzędzia analityczne (23%). Inne rozwiązania, które znajdują się na radarze przedsiębiorców to wykorzystanie gospodarki współdzielenia (18%), Internet Rzeczy (16%) oraz usługi w chmurze (12%).