Celon Pharma S.A. z największym IPO na polskim rynku kapitałowym w 2016 r.

Maciej Wieczorek, Prezes Zarządu Celon Pharma S.A.
Maciej Wieczorek, Prezes Zarządu Celon Pharma S.A.

W zakończonej właśnie pierwszej publicznej ofercie Celon Pharma S.A. pozyskała zakładane 245 mln zł brutto. To dotychczas największa oferta publiczna w tym roku na polskim rynku kapitałowym w 2016r. Celon Pharma S.A. będzie zatem pierwszą kompleksową firmą biofarmaceutyczną, wytwarzającą specjalistyczne terapie, posiadająca jednocześnie szeroki pipeline projektów innowacyjnych, notowaną na polskiej giełdzie.

Oferta publiczna objęła 15.000.000 akcji nowej emisji serii B, w tym 13.000.000 w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, a 2.000.000 w Transzy Inwestorów Indywidualnych. Po zamknięciu zapisów spółka pozyskała zakładane środki brutto w kwocie ok. 245 mln zł, które będą wykorzystane na sfinansowanie wybranych projektów związanych z realizacją strategii rozwoju Spółki w obszarze leków generycznych, jak i projektów innowacyjnych. Akcjonariusze nabyli drodze oferty publicznej tylko ok. 33% kapitału spółki, co daje im jednocześnie 25% udziału w głosach na Walnym Zebraniu Akcjonariuszy. Większościowym udziałowcem i Prezesem Zarządu Spółki pozostaje nadal dr Maciej Wieczorek, a organem odpowiedzialnym za rozwój strategii spółki oraz głównym decydentem – Zarząd w składzie dotychczasowym.

Maciej Wieczorek: Prezes Zarządu Celon Pharma S.A.: Mamy doświadczenie, kompetencje i jasną wizję przyszłości. Potrzebowaliśmy paliwa, które przyśpieszy realizację naszych ambitnych planów związanych z ekspansją zagraniczną naszych produktów oraz rozwojem projektów innowacyjnych. IPO i debiut giełdowy jest elementem realizacji długoterminowego planu, którego fundamenty budowaliśmy od początku działalności firmy. Nasz model biznesowy jest skuteczny i od lat przynosi efekty. Naszym nadrzędnym celem, jest rozwój i produkcja specjalistycznych leków recepturowych będących odpowiedzią na niezaspokojone potrzeby kliniczne. 

O sukcesie oferty świadczy fakt, że inwestorzy wyrazili chęć zakupu akcji Spółki łącznie za ponad 1,5 mld zł., w tym w transzy detalicznej prawie 2,5 tys. inwestorów złożyło zapisy o wartości ponad 180 mln.

Inwestorzy z dużym entuzjazmem odnieśli się do strategii naszej spółki, gremialnie deklarując chęć objęcia akcji. Jest to istotne również z uwagi na fakt, że mamy do czynienia z dość niepewnymi  warunkami na rynku kapitałowym. Tym bardziej cieszymy się, sukcesu pierwszej oferty publicznej naszych akcji.mówi Maciej Wieczorek, Prezes Zarządu Celon Pharma S.A.

Celon Pharma S.A. będzie pierwszą spółką biofarmaceutyczną specjalizującą się jednocześnie w opracowywaniu, wytwarzaniu i wprowadzaniu na rynek specjalistycznych leków generycznych, a także prowadzącą badania nad innowacyjnymi terapiami, notowaną na GPW w Warszawie. Aktualny portfel produktowy Spółki można podzielić na klasyczne leki generyczne, złożone leki generyczne, tzw. leki generyczne plus oraz projekty nowych leków, w tym potencjalnych leków innowacyjnych.  Firma dysponuje dwoma w pełni wyposażonymi laboratoriami dedykowanymi do badań i rozwoju produktów leczniczych (R&D), zarówno leków generycznych, jak i innowacyjnych. Posiada także nowoczesny zakład wytwórczy w Kazuniu Nowym, w którym wytwarzane są suche formy farmaceutyczne.