Chmura Krajowa i Google Cloud uruchamiają program dla startupów “Let’s get (c)loud”

Centrum Rozwoju Technologii Google Cloud w Warszawie (18)

Chmura Krajowa i Google Cloud uruchamiają program akceleracyjny dla startupów “Let’s get (c)loud”. Ma on na celu szybszy rozwój młodych innowacyjnych firm, dzięki wsparciu w zakresie technologii i biznesu oraz wykorzystaniu narzędzi Google Cloud.

Program dla startupów “Let’s get (c)loud” wspiera rozwój spółek technologicznych w wielu obszarach. Są to zarówno konsultacje techniczne z inżynierami Chmury Krajowej oraz Google Cloud, którzy pomogą maksymalnie wykorzystać potencjał technologii chmurowej, jak też sesje biznesowe z praktykami. Najlepsze projekty będą mogły uzyskać wsparcie o wartości nawet do 100 tys. USD do wykorzystania na usługi Google Cloud Platform lub środki na migrację do chmury albo walidację produktu.

Sukcesy polskich startupów pokazują, że jesteśmy w stanie budować firmy o zasięgu globalnym lub regionalnym, które są liderami swoich branż i technologii. Chcemy wspierać rozwój takich organizacji, bo mamy głębokie przekonanie, że naprawdę globalny sukces jest dzisiaj możliwy jedynie przy wykorzystaniu najnowszych i najbardziej zaawansowanych technologii cloudowych – mówi Paweł Ławecki, wiceprezes Chmury Krajowej.

Dla tego typu zwinnych organizacji chmura obliczeniowa jest naturalnym wyborem. Przede wszystkim uruchomienie środowiska IT jest o wiele szybsze niż w modelu on-premise i nie wymaga znacznych nakładów inwestycyjnych związanych z zakupem i utrzymaniem infrastruktury IT. Po drugie chmura obliczeniowa jest elastyczna, co pozwala dopasować zasoby do faktycznego zużycia, unikając niepotrzebnych kosztów. Jest też skalowalna. Jeżeli startup odniesie sukces i zapotrzebowanie na wielkość środowiska IT gwałtownie wzrośnie, chmura obliczeniowa pozwoli obsłużyć wszystkich klientów.
I co najważniejsze chmura publiczna – taka jak Google Cloud ma również wbudowanych wiele gotowych do użycia usług, które znacznie przyspieszają wdrażanie nowych pomysłów biznesowych i wyjście z nimi na rynek. Część z tych najnowszych technologii i narzędzi dostępnych jest dzisiaj już tylko w chmurze publicznej.

Uczestnicy programu będą mogli skorzystać z doświadczenia ekspertów Chmury Krajowej oraz Google Cloud, którzy brali udział w złożonych projektach chmurowych. Program startupowy “Let’s get (c)loud” ma za zadanie wesprzeć rozwój innowacyjnych firm, dzięki maksymalnemu wykorzystaniu zalet Google Cloud. Na jego uczestników czeka wiele spotkań i rozmów dotyczących między innymi wsparcia technicznego, mentoringu biznesowego, możliwości wykorzystania kredytów na usługi Google Cloud oraz wspólnych działań marketingowych, również międzynarodowych. Mentoring biznesowy i techniczny uwzględnia między innymi:

  • wsparcie certyfikowanych inżynierów z zespołów Chmury Krajowej i Google Cloud specjalizujących się w obszarze architektury rozwiązań chmurowych, app development, mulit-cloud, security, data, AI, ML, etc.
  • sesje z praktykami biznesu i przedstawicielami funduszy venture capital
  • techniczne meetupy, Q&A
  • a dla startupów z rozwiązaniami o największym potencjale biznesowym i chmurowym, wspólne aktywności sprzedażowe do dużych klientów korporacyjnych

Chcemy, aby polskie startupy mogły skupić się na faktycznej innowacji, dzięki wykorzystaniu w pełni tego, co już oferuje Google Cloud. Nasze narzędzia umożliwiają tworzenie innowacji szybciej, bardziej efektywnie kosztowo i bezpieczniej.
W ramach naszego programu będziemy wspierać zarówno startupy, które z chmurą już miały do czynienia, jak i te, które swoją przygodę z chmurą dopiero zaczynają. Chcemy również “łączyć kropki” i łączyć startupy z ekspertami i instytucjami, które wyniosą te spółki na wyższy poziom np. poprzez dodatkowe finansowanie, wiedzę branżową lub pomoc w ekspansji międzynarodowej – mówi Justyna Hojnacka z Google Cloud.