Cloud Technologies planuje do końca 2023 roku zainwestować w dalszy rozwój do 50 mln zł

Piotr Prajsnar, CEO Cloud Technologies S.A.
Piotr Prajsnar, CEO Cloud Technologies S.A.

Cloud Technologies, spółka notowana na NewConnect zajmująca się monetyzacją cyfrowych danych, zaprezentowała strategię na lata 2021 – 2023. Grupa posiada know-how, zasoby i kompetencje do osiągnięcia pozycji wiodącego dostawcy na globalnym rynku danych. Wartość spółki rośnie dzięki skalowalnemu modelowi biznesowemu oraz inwestycjom w kluczowe obszary. Grupa kapitałowa planuje do końca 2023 roku zainwestować do 50 mln zł, finansowanie pochodzić będzie ze środków własnych, bez korzystania z długu lub emisji akcji.

Ogłoszone plany rozwoju Cloud Technologies obejmują perspektywę biznesową, finansową i korporacyjną. W latach 2021 – 2023 Cloud Technologies przeznaczy na inwestycje 50 mln zł, generując dodatkową wartość dla biznesu i akcjonariuszy. Finansowanie tych inwestycji obejmie wyłącznie własne źródła finansowania Grupy: obecne środki pieniężne w wysokości 25 mln zł, bieżące i przyszłe przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, spłaty należności handlowych i wykorzystanie posiadanych akcji własnych.

– Biorąc pod uwagę nasze kompetencje, know-how i zasoby, jesteśmy gotowi aby w ciągu najbliższych dwóch lat stać się jednym z wiodących dostawców danych na świecie. Nasz model biznesowy, który zaktualizowaliśmy w 2019 roku, odznacza się skalowalnością i globalnym zastosowaniem, a to bezpośrednio przekłada się na szybki wzrost wyników całej Grupy. Aby dalej dynamicznie zwiększać przychody i kontynuować rozwój na arenie międzynarodowej, przeznaczymy do 50 mln złotych na inwestycje w kluczowych obszarach, czyli na potrzeby globalizacji biznesu, rozwoju technologii oraz na przeprowadzenie programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej. Finansowanie pochodzić będzie ze środków własnych – komentuje Piotr Prajsnar, prezes zarządu Cloud Technologies.

Globalizacja biznesu i rozwój technologii

W ogłoszonej strategii spółka koncentruje się na dalszym rozwoju globalnych kanałów sprzedaży. Aktywnie analizuje i rozważa akwizycje podmiotów, które pozwolą zwiększyć sprzedaż w kluczowym segmencie spółki – Data enrichment, obejmującym sprzedaż danych i technologii do ich przetwarzania, który odznacza się najwyższą dynamiką wzrostu przychodów i najwyższym poziomem marży, wynoszącym blisko 70%. Nabywanie udziałów w spółkach będzie realizowane przy wykorzystaniu akcji własnych i posiadanych środków pieniężnych.

Strategicznym zasobem Cloud Technologies są cyfrowe dane, które firma pozyskuje i przetwarza, wykorzystując autorską technologię Data Management Platform (DMP). W celu uzyskania dodatkowych synergii, spółka zamierza dokonać zakupu kodu źródłowego Demand-Side Platform (DSP) – platformy służącej do automatycznego zakupu powierzchni reklamowej w internecie. Własny stack technologiczny da spółce niezależność na rynku reklamy on-line, a firma stanie się właścicielem kluczowych platform służących do emisji i targetowania reklam on-line na świecie.

Program motywacyjny i wejście na rynek główny GPW

– Wyniki jakie w tym roku osiąga Cloud Technologies są najlepsze od wielu lat, co dowodzi skuteczności naszego modelu biznesowego. W okresie Q1-Q3 2021 r. Grupa kapitałowa osiągnęła 13,4 mln zł EBITDA oraz 7,5 mln zł zysku netto, a środki pieniężne na kontach wynoszą już 25 mln zł. Komfortowa sytuacja finansowa pozwala nam zaplanować inwestycje o wartości około 50 mln zł do 2023 roku, bez pozyskiwania środków z długu lub emisji akcji – tłumaczy Piotr Soleniec, dyrektor finansowy i członek zarządu Cloud Technologies.

Inwestycje planowane przez spółkę obejmują m.in. program motywacyjny przewidziany na lata 2021  – 2023, którego beneficjentami będą członkowie wyższej kadry kierowniczej i organów zarządczych Cloud Technologies. Uczestnicy programu zostaną uprawnieni do objęcia do 250 000 akcji w 2024 roku i przy spełnieniu określonych warunków. Program zostanie uzależniony od realizacji KPI w postaci skumulowanego rocznego poziomu EBITDA Grupy kapitałowej za lata 2021 – 2023 w wysokości 55 mln zł. Spółka nie przewiduje emisji nowych akcji w celu realizacji programu.

W planach rozwoju Cloud Technologies zawarło przejście na rynek główny GPW. Ma to nastąpić do końca 2023 roku. Przejście, planowane bez nowej emisji akcji, umożliwi dotarcie do szerszego grona inwestorów, w tym inwestorów instytucjonalnych.