Co trzeba wiedzieć o split payment w obcej walucie?

0
VAT podatek Split Payment

W jaki sposób zapłacić za fakturę walutową w mechanizmie podzielonej płatności (MPP)? To jeden z dylematów przedsiębiorców związany z nowymi obowiązkami.

 

Split payment, czyli podzielona płatność, obowiązuje od 1 listopada 2019 roku. Najprościej rzecz ujmując,  split payment dotyczy podatku VAT i sprowadza się do rozdzielenia przez nabywcę towarów lub usług kwoty faktury na dwa osobne rachunki – rachunek rozliczeniowy i rachunek VAT. Obowiązek zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności dotyczy faktur, których wartość brutto przekracza 15 tys. zł, dokumentujących sprzedaż towarów lub usług wskazanych w załącznik nr 15 do ustawy o VAT (tzw. towary i usługi wrażliwe).

Nowe regulacje dotyczące split payment obowiązują już blisko trzy miesiące. Niestety wspomniane przepisy nadal są problematyczne dla wielu przedsiębiorstw. Sporo wątpliwości dotyczących split payment budzą m.in. płatności za faktury w walucie obcej. Warto więc mocniej pochylić się nad tym zagadnieniem.

Prawo o rozliczeniach w obcej walucie

Przedsiębiorcy – mając ku temu podstawy biznesowe – mogą preferować fakturowanie oraz rozliczenia z polskimi kontrahentami w walucie obcej. Jednak zgodnie z art. 106e ust. 11 ustawy o VAT kwoty podatku na fakturze wykazuje się w polskich złotych. Przedsiębiorcy stosując się do przywołanego przepisu wystawiają faktury w walucie obcej, jednocześnie podając kwotę VAT w złotych.

Jak stanowi art. 108a ust. 3 ustawy o VAT zapłata z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności dokonywana jest w złotych. Powstaje więc problem, w jaki sposób zapłacić za fakturę walutową w mechanizmie podzielonej płatności? Niestety takiej płatności nie można dokonać za pośrednictwem jednego komunikatu przelewu. Przy użyciu split payment należy zapłacić podaną w złotych kwotę VAT, zaś kwotę netto faktury opłacić oddzielnym przelewem w walucie obcej.

Aby lepiej wytłumaczyć sytuację, warto odwołać się do konkretnego przykładu. Wyobraźmy sobie, że podatnik otrzymał od czynnego podatnika podatku VAT fakturę na kwotę netto 1000 euro + VAT  230 euro (988,43 zł), którą chciałby zapłacić w mechanizmie podzielonej płatności. W tym celu musi w komunikacie przelewu MPP jako kwotę podatku wskazać kwotę VAT przeliczoną na polską walutę określoną na fakturze tj. 988,43 zł i tę samą kwotę wskazać jako kwotę brutto, gdyż płatność w split payment dotyczy tylko kwoty podatku. Podatnik musi standardowo podać w komunikacie numer faktury, za którą płaci oraz numer NIP kontrahenta. W oddzielnym komunikacie przelewu walutowego podatnik wskazuje kwotę netto faktury w euro.

Czytaj również:  Do połowy maja potrwają konsultacje unijnej strategii rozwoju sztucznej inteligencji. Nowe przepisy mają pomóc Europie dogonić Chiny i USA

– Katarzyna Pożarowszczyk, ekspert ds. podatku VAT w MDDP Outsourcing