Co zyskamy dzięki bezpośredniej likwidacji szkód?

0

Pod koniec marca b.r. ośmiu krajowych ubezpieczycieli podpisało umowę o wprowadzeniu systemu bezpośredniej likwidacji szkód (BLS) w polisach OC dla kierowców. Wspomniany system docelowo ma obejmować ponad 80% wszystkich wypadków drogowych. W związku z tym, warto przedstawić kluczowe informacje na temat bezpośredniej likwidacji szkód. Jest to konieczne, ponieważ część artykułów i opracowań dostępnych w Internecie, pomija ważne kwestie.

W niektórych krajach system BLS działa już od lat 70-tych

System BLS upraszcza sytuację kierowcy poszkodowanego w wypadku drogowym. Taka osoba może zgłosić się bezpośrednio do swojego ubezpieczyciela. „Firma, która wcześniej sprzedała polisę poszkodowanemu klientowi, zajmie się formalnościami i wypłatą odszkodowania. Posiadacz uszkodzonego pojazdu nie będzie zaangażowany w późniejsze rozliczenia między swoim ubezpieczycielem i towarzystwem chroniącym sprawcę wypadku” – tłumaczy Nina Kuczyńska z porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl.

Nina Kuczyńska zwraca uwagę, że bezpośrednia likwidacja szkód nie jest nowym rozwiązaniem. System BLS już od wielu lat działa na terenie Francji (wprowadzenie: 1968 r.), Belgii (od 1972 r.), Włoch (od 1978 r.) i Hiszpanii (od 1982 r.). Greccy i rosyjscy ubezpieczyciele wprowadzili opisywane rozwiązanie w minionej dekadzie (patrz poniższa tabela).

Warto wspomnieć, że zasady systemu bezpośredniej likwidacji szkód nie są jednolite nawet w krajach Unii Europejskiej (patrz poniższa tabela). Najszerszym zakresem działania BLS cechuje się Francja i Grecja. W tych krajach bezpośrednia likwidacja dotyczy również szkód osobowych. „Zasady BLS, które obowiązują w Polsce są najbardziej podobne do hiszpańskich rozwiązań. W Hiszpanii aż 90% szkód komunikacyjnych likwiduje się bezpośrednio” – mówi Nina Kuczyńska z porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Porównanie zasad działania systemu BLS w wybranych krajach Europy
Nazwa kraju → Polska Belgia Francja Grecja Hiszpania Rosja Włochy
Rok wprowadzenia systemu BLS 2015 r. 1972 r. 1968 r. (zmiana zasad w 2003 r.) 2000 r. 1982 r. 2009 r. 1978 r. (zmiana zasad w 2007 r.)
Czy system BLS jest obowiązkowy? nie nie brak informacji nie nie tak tak
Udział szkód likwidowanych w

systemie BLS

Docelowo 83% 70% 80% 80% 90% 30% około 80%
Zasięg systemu BLS Pojazdy zarejestrowane w Polsce Pojazdy zarejestrowane w Belgii Wypadki na terenie Francji i Monako Pojazdy zarejestrowane w Grecji brak informacji brak informacji Pojazdy zarejestrowane we Włoszech
Limit kwotowy w systemie BLS 30 000 zł 8500 euro/

25 000 euro

Zależy od wysokości szkód w minionym roku Zależy od wysokości średniej szkody brak informacji 25 000 rubli brak informacji
Wyłączenia w systemie BLS dotyczące kolizji Wyłączone kolizje z więcej niż dwoma pojazdami brak informacji Brak ograniczeń dot. liczby pojazdów Wyłączone kolizje z więcej niż dwoma pojazdami Wyłączone kolizje z więcej niż dwoma pojazdami Wyłączone kolizje z więcej niż dwoma pojazdami Wyłączone kolizje z więcej niż dwoma pojazdami
Wyłączenia w systemie BLS dotyczące szkód osobowych Wyłączone wszystkie szkody

osobowe

brak informacji System obejmuje również szkody osobowe System obejmuje również szkody osobowe Wyłączone wszystkie szkody osobowe Wyłączone wszystkie szkody osobowe Wyłączone niektóre szkody osobowe

Źródło: opracowanie własne na podstawie prezentacji PIU

Wszyscy ubezpieczyciele mają wdrożyć nowe rozwiązanie

Czytaj również:  Polskie firmy. Kondycja, perspektywy, inwestycje i ich finansowanie