Co zyskamy dzięki bezpośredniej likwidacji szkód?

0

Pod koniec marca b.r. ośmiu krajowych ubezpieczycieli podpisało umowę o wprowadzeniu systemu bezpośredniej likwidacji szkód (BLS) w polisach OC dla kierowców. Wspomniany system docelowo ma obejmować ponad 80% wszystkich wypadków drogowych. W związku z tym, warto przedstawić kluczowe informacje na temat bezpośredniej likwidacji szkód. Jest to konieczne, ponieważ część artykułów i opracowań dostępnych w Internecie, pomija ważne kwestie.

W niektórych krajach system BLS działa już od lat 70-tych

System BLS upraszcza sytuację kierowcy poszkodowanego w wypadku drogowym. Taka osoba może zgłosić się bezpośrednio do swojego ubezpieczyciela. „Firma, która wcześniej sprzedała polisę poszkodowanemu klientowi, zajmie się formalnościami i wypłatą odszkodowania. Posiadacz uszkodzonego pojazdu nie będzie zaangażowany w późniejsze rozliczenia między swoim ubezpieczycielem i towarzystwem chroniącym sprawcę wypadku” – tłumaczy Nina Kuczyńska z porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl.

Nina Kuczyńska zwraca uwagę, że bezpośrednia likwidacja szkód nie jest nowym rozwiązaniem. System BLS już od wielu lat działa na terenie Francji (wprowadzenie: 1968 r.), Belgii (od 1972 r.), Włoch (od 1978 r.) i Hiszpanii (od 1982 r.). Greccy i rosyjscy ubezpieczyciele wprowadzili opisywane rozwiązanie w minionej dekadzie (patrz poniższa tabela).

Warto wspomnieć, że zasady systemu bezpośredniej likwidacji szkód nie są jednolite nawet w krajach Unii Europejskiej (patrz poniższa tabela). Najszerszym zakresem działania BLS cechuje się Francja i Grecja. W tych krajach bezpośrednia likwidacja dotyczy również szkód osobowych. „Zasady BLS, które obowiązują w Polsce są najbardziej podobne do hiszpańskich rozwiązań. W Hiszpanii aż 90% szkód komunikacyjnych likwiduje się bezpośrednio” – mówi Nina Kuczyńska z porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Porównanie zasad działania systemu BLS w wybranych krajach Europy
Nazwa kraju → Polska Belgia Francja Grecja Hiszpania Rosja Włochy
Rok wprowadzenia systemu BLS 2015 r. 1972 r. 1968 r. (zmiana zasad w 2003 r.) 2000 r. 1982 r. 2009 r. 1978 r. (zmiana zasad w 2007 r.)
Czy system BLS jest obowiązkowy? nie nie brak informacji nie nie tak tak
Udział szkód likwidowanych w

systemie BLS

Docelowo 83% 70% 80% 80% 90% 30% około 80%
Zasięg systemu BLS Pojazdy zarejestrowane w Polsce Pojazdy zarejestrowane w Belgii Wypadki na terenie Francji i Monako Pojazdy zarejestrowane w Grecji brak informacji brak informacji Pojazdy zarejestrowane we Włoszech
Limit kwotowy w systemie BLS 30 000 zł 8500 euro/

25 000 euro

Zależy od wysokości szkód w minionym roku Zależy od wysokości średniej szkody brak informacji 25 000 rubli brak informacji
Wyłączenia w systemie BLS dotyczące kolizji Wyłączone kolizje z więcej niż dwoma pojazdami brak informacji Brak ograniczeń dot. liczby pojazdów Wyłączone kolizje z więcej niż dwoma pojazdami Wyłączone kolizje z więcej niż dwoma pojazdami Wyłączone kolizje z więcej niż dwoma pojazdami Wyłączone kolizje z więcej niż dwoma pojazdami
Wyłączenia w systemie BLS dotyczące szkód osobowych Wyłączone wszystkie szkody

osobowe

brak informacji System obejmuje również szkody osobowe System obejmuje również szkody osobowe Wyłączone wszystkie szkody osobowe Wyłączone wszystkie szkody osobowe Wyłączone niektóre szkody osobowe

Źródło: opracowanie własne na podstawie prezentacji PIU

Wszyscy ubezpieczyciele mają wdrożyć nowe rozwiązanie

Po planowanym włączeniu wszystkich krajowych ubezpieczycieli, system BLS ma obejmować około 83% wypadków komunikacyjnych. Pod koniec marca b.r. osiem firm podpisało umowę wprowadzającą jednolite zasady w bezpośredniej likwidacji szkód. Do tej grupy należą następujące towarzystwa:

Zasady ustalone przez członków Polskiej Izby Ubezpieczeń nie przewidują obowiązkowego udziału wszystkich ubezpieczycieli w systemie BLS (patrz powyższa tabela). „Firmy, które nie oferują bezpośredniej likwidacji szkód, będą jednak zobowiązane do pośredniczenia w relacjach między poszkodowanym klientem i ubezpieczycielem sprawcy” – tłumaczy Nina Kuczyńska z porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl.

Nina Kuczyńska przypomina, że system BLS nie jest obowiązkowy również dla poszkodowanego. Taka osoba może wybrać tradycyjny sposób likwidacji szkody. Prawo do skorzystania z BLS mają nie tylko kierowcy, którzy wykupili nową polisę w ośmiu współpracujących firmach. Po przystąpieniu ubezpieczyciela do nowego systemu likwidacji szkód, bezpośrednia procedura staje się dostępna dla wszystkich jego klientów.

Dzięki podpisaniu umowy przez osiem firm współpracujących w Polskiej Izbie Ubezpieczeń, zasady stosowania systemu BLS są jednolite. Na bezpośrednią likwidację szkód nie można liczyć, jeżeli wystąpiła przynajmniej jedna z następujących okoliczności:

  • podczas kolizji/wypadku jakiś człowiek odniósł obrażenia
  • łączna wartość szkody przekracza 30 000 zł
  • pojazd sprawcy jest zarejestrowany za granicą
  • wypadek miał miejsce poza granicami kraju
  • sprawca posiada polisę OC wykupioną u jednego z zagranicznych ubezpieczycieli
  • w kolizji/wypadku uczestniczyły więcej niż dwa pojazdy
  • poszkodowany lub sprawca zakupił ubezpieczenie od firmy, która jeszcze nie uczestniczy w krajowym systemie BLS

Warto pamiętać, że system bezpośredniej likwidacji szkód nie wpływa na zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela. Dlatego osoba wybierająca BLS może liczyć na taką samą wysokość odszkodowania oraz identyczne usługi (odholowanie, auto zastępcze), jak kierowca likwidujący szkodę w tradycyjny sposób. „Dla ubezpieczyciela korzystającego z BLS, zgłoszenie szkody przez klienta pozwala na budowanie długookresowych relacji i wykazanie się jakością obsługi. Wiodące firmy ubezpieczeniowe mają nadzieję, że po upowszechnieniu systemu BLS, najniższa składka nie będzie już tak ważnym kryterium przy wyborze polisy OC” – podsumowuje Nina Kuczyńska z porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl.

Źródło: porównywarka ubezpieczeń Ubea.pl.

Czytaj również:  Turyści wypoczywający w popularnych miastach i kurortach narażeni na kradzieże. Ich ryzyko można zminimalizować