Columbus Energy S.A. notuje ponad 1 mln zł zysku netto w 1 kw. 2017 r.

0

Columbus Energy S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect, wypracowała w 1 kw. 2017 r. ponad 1 mln zł zysku netto, a jej przychody netto ze sprzedaży przekroczyły 6,37 mln zł. Spółka rozwija sprzedaż instalacji fotowoltaicznych w ramach programu abonamentowego i dynamicznie rozbudowuje portfel klientów.

Osiągnięte przez Emitenta wyniki finansowe wykazują wyraźną poprawę, bowiem w 1 kw. 2016 r. wartość jego przychodów netto ze sprzedaży wynosiła 374 tys. zł, a strata netto sięgnęła 66 tys. zł. Taka progresja wynikowa jest rezultatem rozwijania innowacyjnego produktu Columbus Energy S.A. – „Abonamentu na Słońce”, który pozwala Spółce budować przewagę konkurencyjną i umacniać pozycję lidera na rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce. W 1 kw. br., czyli zimowym okresie sprzedażowym, Emitent zamontował ponad 270 instalacji fotowoltaicznych, co jest zgodne z przyjętym planem sprzedażowym, a zakontraktował 500 nowych umów. Columbus Energy S.A. prowadzi obecnie działania rozwojowe w obszarze działu handlowego oraz kontynuuje negocjacje ze swoimi kontrahentami w zakresie realizacji finansowania planowanych projektów, co powinno pozwolić na utrzymanie wysokiego tempa rozwoju Spółki.

„Na świecie są tylko dwie wygrywające technologie w branży energetycznej. To fotowoltaika i magazyny energii. Columbus Energy idealnie wpisuje się w tą logikę i kontynuuje swój rozwój właśnie na tym rynku. Stajemy się powoli dojrzałą organizacją, co będziemy sukcesywnie pokazywać w kolejnych raportach. Rynek fotowoltaiki w Polsce rośnie szybciej niż firmy, które na nim powstają. Zauważyliśmy ostatnio, że nawet tacy giganci jak Innogy czy IKEA zaczynają podążać naszymi śladami, co pokazuje, że wybraliśmy odpowiednią branżę i dobrą drogę rozwoju. Innowacja produktowa zawarta w abonamentowej formule finansowania instalacji fotowoltaicznych dla właścicieli domów staje się coraz bardziej popularna i zrozumiała dla klientów. Jeśli instalacja ma się sama spłacić z oszczędności, to kto by nie chciał jej mieć?” – wyjaśnia Dawid Zieliński, Prezes Zarządu Spółki Columbus Energy S.A.

Czytaj również:  Wzrost wartości transakcji inwestycyjnych w sektorze prywatnych akademików w Europie o 29% rok do roku

W 1 kw. 2017 r. Spółka przeprowadziła z sukcesem dwie emisje obligacji, z których pozyskała środki finansowe w łącznej wysokości 5,45 mln zł. Zostaną one przeznaczone na montaż instalacji fotowoltaicznych w ramach programu abonamentowego. W marcu tego roku Columbus Energy S.A. podpisała również umowę współpracy z Nest Bank S.A., dzięki czemu zapewnione zostało finansowanie dla jej klientów. Nest Bank S.A. zobowiązał się do przekazywania na rachunek Spółki środków finansowych wynikających z umów zawartych z jej klientami. Zawarta umowa umożliwi Emitentowi realizowanie jeszcze większej liczby instalacji.

Głównym celem Columbus Energy S.A. na 2017 r. jest zamontowanie min. 2.500 instalacji fotowoltaicznych oraz zakontraktowanie 4.000 klientów na zakup instalacji, z czego 80% w przypadku obu celów sprzedażowych ma stanowić program abonamentowy. Spółka chce również rozpocząć realizację zakontraktowanych zleceń w sektorze sakralnym i Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz wdrożyć do sprzedaży nowy produkt – „termomodernizacja domów” w abonamencie.