Dane PIU – rynek ubezpieczeń zdrowotnych po III kwartale 2019

Robert Łoś, Prezes SALTUS Ubezpieczenia
Robert Łoś, Prezes SALTUS Ubezpieczenia

Według opublikowanych przez Polską Izbę Ubezpieczeń danych liczba osób objętych ochroną oferowaną przez dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne na koniec września 2019 roku wynosiła ponad 2,8 mln. To o 15% więcej niż rok wcześniej. Wydaliśmy na nie w tym roku łącznie 640 mln zł, czyli o 9% więcej niż w 2018. W przyszłym roku liczba ubezpieczonych zapewne przekroczy 3 mln.

Najwięcej osób objętych jest ochroną w ramach grupowych ubezpieczeń zdrowotnych i to w nich dostrzegam największy potencjał na dalszy rozwój sektora. Trzeba pamiętać, że grupowa polisa zapewniająca pracownikom dostęp do prywatnej opieki zdrowotnej, to nie tylko benefit pracowniczy, ale ważne narzędzie, które pozwala pracodawcom zwiększyć efektywność przedsiębiorstwa. Pracownicy to najcenniejszy kapitał każdej firmy i należy o nich odpowiednio dbać.

Ubezpieczenie może być też znaczącym wsparciem w realizacji obowiązków wynikających z przepisów o medycynie pracy. Zmieniające się potrzeby pracodawców w kwestii ochrony pracowników są stale monitorowane przez rynek ubezpieczeń. Zarówno pod kątem badań okresowych i kontrolnych, jak i skutecznej profilaktyki zapobiegającej chorobom zawodowym oraz problemom „cywilizacyjnym” wynikającym ze współczesnego trybu życia i charakteru pracy.

Na czym skupi się rynek ubezpieczeń zdrowotnych w 2020 r.

Uważam, że w nadchodzącym roku głównym wyzwaniem, z jakim będą się musieli zmierzyć pracodawcy i rynek ubezpieczeń, będzie zapewnienie zatrudnionym odpowiedniej profilaktyki dostosowanej do charakteru pracy, najczęściej występujących problemów zdrowotnych oraz struktury demograficznej przedsiębiorstwa. Już coraz więcej firm zatrudnia równocześnie przedstawicieli aż trzech pokoleń – X, Y i Z. Każde z nich boryka się z problemami zdrowotnymi charakterystycznymi nie tylko dla określonego wieku, ale również samego pokolenia.

Najważniejszym zadaniem będzie zapewnienie skutecznej opieki dla najmłodszego pokolenia. Z jednej strony są to osoby młode, które nie zawsze wiedzą, jak prawidłowo dbać o zdrowie oraz jak ważne jest regularne sprawdzanie stanu zdrowia. Często też lekceważą niektóre problemy zdrowotne, odkładając ich leczenie „na później”. Z drugiej, borykają się z większą liczbą problemów niż przedstawiciele starszych pokoleń, gdy byli w ich wieku. Jednymi z głównych problemów, które zauważamy, jest rosnące zagrożenie nabawienia się wad postawy oraz pogorszenia wzroku przez osoby młode. Pracodawcy powinni zatem przywiązywać szczególną uwagę do odpowiedniej edukacji pracowników w obszarze profilaktyki zdrowotnej, w czym może pomóc odpowiednio dobrany program świadczeń medycyny pracy. Coraz więcej towarzystw ubezpieczeniowych oferuje zatem pakiety profilaktycznych badań pracowniczych, jako uzupełnienie do podstawowego zakresu świadczeń medycznych oferowanego przez ubezpieczenie grupowe. Naszym zdaniem ten trend, czyli wzmocnienie profilaktyki zdrowotnej, będzie kluczową płaszczyzną rozwoju ubezpieczeń zdrowotnych w najbliższych latach.

Robert Łoś, Prezes SALTUS Ubezpieczenia