Deklaracja VAT 7 – zmiany w obowiązkach płacenia podatku VAT

główne_6

Deklaracja VAT 7 składana jest przez wszystkich przedsiębiorców będących czynnymi podatnikami od towarów i usług. Podatek VAT to jedno ze źródeł wpływów do budżetu państwa. Po raz pierwszy został w prowadzony we Francji w 1954 roku. W Polsce ta forma opodatkowania obowiązuje od 1993 roku. Aby rozliczyć się z urzędem skarbowym, należy wypełnić i dostarczyć do poszczególnych placówek odpowiednie dokumenty. Skąd pobrać formularz i do kiedy należy go składać?

  1. Podatek VAT – co to jest
  2. Zmiany VAT w 2019 roku
  3. Termin złożenia VAT 7

Podatek VAT – co to jest?

Benjamin Franklin – wielki uczony, polityk oraz jeden z ojców założycieli Stanów Zjednoczonych Ameryki, powiedział kiedyś „W życiu pewne są tylko śmierć i podatki”. Trudno nie zgodzić się z tym stwierdzeniem. Każdy pracujący człowiek zmuszony jest przekazywać państwu obowiązkowe świadczenie pieniężne, które jest przeznaczane na realizację zadań publicznych. Jednym z podatków, jaki muszą płacić obywatele Polski, jest VAT, czyli podatek od towarów i usług (z angielskiego value-added tax). W Polsce obowiązuje podstawowa stawka wynosząca 23%. Kwotę podatku VAT dolicza się do wartości netto transakcji kupna-sprzedaży. Oznacza to, że dotyczy on zarówno konsumentów, jak i sprzedawców. Deklaracja VAT 7 jest obowiązkowym dokumentem, jaki muszą składać przedsiębiorcy, a nie nabywcy.

Zmiany VAT w 2019 roku

Wszyscy podatnicy muszą być świadomi, że rząd co jakiś czas wprowadza modyfikacje w formularzach, formach płacenia podatków lub terminach. Kolejna reforma weszła w życie 1 listopada bieżącego roku. Zmiany VAT w 2019 roku dotyczą głównie sposobu rozliczania wszystkich transakcji. Wiąże się to między innymi z likwidacją odwrotnego obciążenia w transakcjach krajowych. W miejsce tego przepisu polski rząd wprowadził mechanizm podzielonej płatności. Zniesiono obowiązek składania informacji podsumowujących (formularz VAT 27). Powstanie także biała lista podatników VAT. Dzięki niej będzie można zweryfikować potencjalnego partnera biznesowego, co zmniejszy ryzyko wystąpienie tak zwanych karuzel vatowskich.

obraz_1

Podatnicy mają także możliwość skorzystać ze zwolnienia z VAT przy limicie sprzedaży opodatkowanej do kwoty 200.000 zł rocznie. Pieniądze będą przelewane na rachunek poszczególnych placówek urzędów skarbowych za pomocą indywidualnego rachunku podatkowego (ta zmiana zacznie obowiązywać z dniem 1 stycznia 2020 roku).

Termin złożenia VAT 7

 

Obecnie podatnicy VAT rozliczający się co miesiąc na podstawie artykułu 99. Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług muszą wypełniać specjalny formularz. Deklaracja VAT 7 dostępna jest na rządowych portalach Ministerstwa Finansów. Istnieje możliwość rozliczania i składania dokumentów drogą elektroniczną. Istotny jest także termin złożenia VAT 7. Przedsiębiorcy często zadają sobie pytanie, do kiedy VAT 7 należy rozliczyć? Deklaracje trzeba złożyć do 25 dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc. Osoby, które zdecydowały się rozliczać kwartalnie, również mają obowiązek przedstawić odpowiednie dokumenty 25 dnia miesiąca następującego po danym kwartale. Wygląda to następująco:

  • rozliczenie pierwszego kwartału – do 25 kwietnia,
  • rozliczenie drugiego kwartału – do 25 lipca,
  • rozliczenie trzeciego kwartału – do 25 października,
  • rozliczenie czwartego kwartału – do 25 stycznia.

Oprócz tego na podatniku spoczywa obowiązek dokonywania korekt za pomocą nowych deklaracji VAT-7/VAT-7K/VAT-7D. Wymienione druki formularzy obowiązują już przy rozliczaniu ostatniego kwartału 2019 roku.