Dlaczego warto spłacać długi?

Dlaczego warto spłacać długi

Długi warto regulować terminowo – poniżej podpowiadamy, jakie korzyści niesie ze sobą wcześniejsza spłata długów i zobowiązań firmowych. Dowiesz się także tego, na co powinieneś zwrócić uwagę, decydując się taki krok.

Dlaczego warto spłacać długi szybciej? 5 kluczowych korzyści wcześniejszej redukcji zadłużenia

Wcześniejsza spłata zobowiązań, nawet jeśli oznacza to skrócenie okresu kredytowania czy leasingu, przynosi firmie wiele pozytywnych efektów. Pozwala zaoszczędzić pieniądze, które można przeznaczyć na rozwój działalności, a także buduje pozytywny wizerunek w oczach partnerów biznesowych. Dzięki temu relacje z kontrahentami stają się bardziej partnerskie i opierają się na wzajemnym zaufaniu. Jakie konkretne korzyści niesie ze sobą wcześniejsza spłata zobowiązań?

Oto kilka najważniejszych korzyści:

Oszczędności dzięki uniknięciu odsetek

Jedną z najważniejszych korzyści jest zaoszczędzenie pieniędzy, które w przeciwnym razie trzeba by przeznaczyć na obsługę odsetek. Im dłużej trwa spłata, tym wyższe są odsetki naliczane od pozostałej do spłaty kwoty. Wcześniejsza spłata pozwala zaoszczędzić te środki i przeznaczyć je na inne cele biznesowe.

Budowanie pozytywnej historii kredytowej

Firmy, które terminowo spłacają swoje długi, budują pozytywną historię kredytową. Dzięki temu w przyszłości będą miały ułatwiony dostęp do kredytów i pożyczek na korzystniejszych warunkach. To istotna korzyść szczególnie dla rozwijających się przedsiębiorstw.

Uwolnienie kapitału na rozwój firmy

Im szybciej zostanie spłacony kredyt czy leasing, tym szybciej firma uwolni środki, które wcześniej przeznaczyła na jego raty. Te pieniądze może wykorzystać na rozwój działalności – inwestycje w maszyny, oprogramowanie, szkolenia przeznaczone dla  pracowników. Dzięki temu firma zyska szansę na zwiększenie przychodów i wzrost konkurencyjności.

Lepiej wygląda się w oczach partnerów

Terminowa spłata zobowiązań buduje wizerunek solidnego kontrahenta. Kontrahenci wiedzą, że mają do czynienia z firmą, która dotrzymuje ustaleń i nie narazi ich na straty z tytułu niezapłaconych faktur. To z kolei ułatwia nawiązywanie nowych relacji biznesowych.

Uniknięcie negatywnych konsekwencji zaległości

Ostatnią kluczową korzyścią jest uniknięcie wpisu do BIK czy KRS, ponieważ  mogłoby to utrudnić pozyskiwanie nowych kontrahentów i klientów. Wcześniejsza spłata chroni przed takimi negatywnymi konsekwencjami  wynikającymi z opóźnienia  w regulowaniu zobowiązań.

Jak obliczyć potencjalne oszczędności?

Jeśli nie chcesz być dłużnikiem to wcześniejsza spłata pozwala zaoszczędzić znaczne środki, które w przeciwnym razie trzeba by przeznaczyć na obsługę odsetek. Jeśli chcesz  oszacować potencjalne oszczędności, powinieneś:

  • Sprawdzić aktualną wysokość zadłużenia i oprocentowanie
  • Obliczyć miesięczną ratę odsetek
  • Obliczyć łączną wartość rat odsetkowych do końca okresu kredytowania
  • Obliczyć nową łączną wartość rat odsetkowych po wcześniejszej spłacie części kapitału

Różnica między tymi kwotami pokaże, ile pieniędzy możesz zaoszczędzić dzięki skróceniu okresu kredytowania. Przykładowe obliczenia pomogą zobrazować skalę potencjalnych oszczędności.

Załóżmy, że firma ma kredyt w wysokości 100 tys. zł na 5 lat. Oprocentowanie wynosi 6% rocznie.

Aktualna wartość raty odsetkowej to 500 zł miesięcznie. Łączna wartość rat odsetkowych do końca okresu kredytowania wyniesie więc 30 tys. zł.

Gdyby firma spłaciła po roku 20 tys. zł kapitału, nowa wartość kredytu wyniosłaby 80 tys. zł. Przy takiej wartości kredytu rata odsetkowa spadłaby do 400 zł miesięcznie. Łączna wartość rat odsetkowych do końca okresu kredytowania wyniosłaby wówczas 24 tys. zł.

Różnica między pierwotną a obniżoną wartością rat odsetkowych to 6 tys. zł. Tyle firma zaoszczędzi dzięki wcześniejszej spłacie części kapitału.

Przeczytaj również artykuł na temat jakie są konsekwencje unikania spłaty długów: https://vindicat.pl/baza-wiedzy/jakie-sa-konsekwencje-unikania-splaty-dlugu/

Jak skorzystać z możliwości wcześniejszej spłaty kredytu?

Jeśli chcesz skorzystać z możliwości wcześniejszej spłaty zobowiązań, powinieneś sprawdzić warunki znajdujące się w umowie kredytowej lub umowie pożyczki. Zazwyczaj instytucje finansowe dopuszczają spłatę całości lub części kapitału przed terminem określonym pierwotnie.

Ustal z góry z bankiem lub wierzycielem sposób dokonania wcześniejszej spłaty, aby uniknąć dodatkowych kosztów przy dokonywaniu przelewu. Najlepiej skontaktuj się z działem windykacji lub obsługi kredytów, który jest odpowiedzialny za  wszystkie formalności.

Sprawdź Vindicat

Firmy coraz częściej korzystają z nowoczesnych narzędzi wspomagających proces windykacji i monitorowania płatności. Jednym z liderów na polskim rynku jest system Vindicat.pl. Dzięki niemu możliwe jest w pełni zautomatyzowane prowadzenie polubownych etapów odzyskiwania należności.

System Vindicat.pl umożliwia skuteczne monitorowanie terminów płatności od kontrahentów oraz wysyłanie automatycznych przypomnień i wezwań do zapłaty. Dzięki temu firmy mogą szybciej odzyskać pieniądze i przeznaczyć je na wcześniejszą spłatę własnych zobowiązań. Pozwala to w pełni wykorzystać korzyści opisane w artykule.