Dotacje unijne. Dowiedz się jak uzyskać pieniądze z UE na firmę!

inwestycja pieniądze

Masz pomysł na biznes i chciałbyś założyć własną firmę? W takim przypadku warto zainteresować się dotacjami unijnymi na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Obecnie bardzo wiele osób nie może znaleźć pracy lub rezygnuje z możliwości zatrudnienia na etacie, by rozpocząć własne przedsięwzięcie. Często jednak problemem jest brak wystarczających środków finansowych na start. Z tego powodu warto zainteresować się dotacjami z Funduszy Unijnych, które stanowią jednorazową, bezzwrotną formę pomocy dla początkującego przedsiębiorcy.

Czym są dotacje unijne?

Unia Europejska dysponuje własnym budżetem, w ramach którego wydzielone są Fundusze Unijne – środki finansowe przeznaczone na wsparcie gospodarek państw członkowskich. Służą one między innymi wyrównywaniu różnic między poszczególnymi regionami, promowaniu innowacji i przedsiębiorczości i walce z bezrobociem. Najpopularniejszymi formami wsparcia z Funduszy Unijnych są dotacje dla przedsiębiorstw –  w tym na założenie i rozwój działalności gospodarczej.

Obecnie jest to jedna z popularniejszych form zewnętrznego finansowania działalności dla początkujących przedsiębiorców. Są one bezzwrotne – oznacza to, że nie musisz oddawać otrzymanych pieniędzy, jak ma to miejsce w przypadku kredytów i pożyczek. Jeżeli jednak nie wywiążesz się z warunków umowy, będziesz musiał oddać całą kwotę.

Choć wiedza o dotacjach unijnych staje się coraz większa i na co dzień często możemy obserwować rezultaty poszczególnych programów, uzyskanie wsparcia finansowego nie jest wcale takie proste – choć nie niemożliwe. Podstawą sukcesu będzie dobry pomysł, spełnienie szczegółowych warunków projektu i dobrze przygotowany biznesplan.

Kto może starać się o dotacje unijne na założenie i rozwój działalności gospodarczej?

W ramach Funduszy Unijnych przewidziane są różnego rodzaju dotacje dla przedsiębiorców. Bardzo popularną formą wsparcia jest dotacja z Urzędu Pracy dla osób, które dopiero pragną założyć działalność gospodarczą. Środki z tej puli kierowane są dla dwóch grup:

  • osób poniżej trzydziestego roku życia, które nie pracują i nie uczą się;
  • osób powyżej trzydziestego roku życia, które nie pracują.

W przypadku dotacji przeznaczonych dla osób powyżej trzydziestego roku życia szczegółowe warunki mogą różnić się w zależności od programów realizowanych w poszczególnych województwach. Wiele z nich ma za zadanie wspierać osoby o szczególnych potrzebach na rynku pracy: kobiety, osoby po 45. roku życia, niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych czy o niskim wykształceniu.

Przedsiębiorcy, którzy już prowadzą działalność, mogą starać się o wsparcie na jej rozwój. Dotacje bardzo często adresowane są do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, a także firm wdrażających innowacje czy prowadzących badania.

Znajdź odpowiedni konkurs

Zanim zdecydujemy się na złożenie wniosku, należy dobrze przemyśleć swój pomysł na biznes. Pamiętajmy o tym, że to jest przedsięwzięcie, którym będziesz zajmować się przez najbliższe lata – dlatego też wymaga Twojego pełnego zaangażowania i starannej kalkulacji kosztów. Nigdy nie wypełniajmy wniosku tylko dlatego, że dana dotacja jest akurat dostępna. Gdy posiadasz już pomysł na biznes i wiesz dokładnie, czym chciałbyś się zajmować, należy poszukać odpowiedniego konkursu. Zorientuj się, jakie projekty realizowane są aktualnie w Twoim regionie. W tym celu warto skorzystać ze specjalnej wyszukiwarki dotacji, dostępnej na stronie: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/. Informacje i opis warunków najważniejszych konkursów znajdziesz też w zestawieniu dotacji unijnych dla mikro i małych firm na blogu zaradnyfinansowo.pl. Innym dobrym źródłem informacji może być Urząd Pracy, gdzie możemy znaleźć również inne formy wsparcia.

Dobry biznesplan podstawą sukcesu przedsięwzięcia

Do wniosku o dotację zawsze należy dołączyć biznesplan. To właśnie on oceniany jest przede wszystkim przez Komisję Oceny Wniosków. To dokument, który zawiera opis przedsięwzięcia i ocenę jego opłacalności. Choć biznesplan przygotowuje się często do celów zewnętrznych – na przykład, gdy staramy się o kredyt lub właśnie dotację, rzetelny stanowi ważny drogowskaz dla przedsiębiorcy. Powinniśmy w nim opisać wizję firmy, przedstawić jej nazwę i logo, strukturę organizacyjną oraz zaprezentować przedmiot działalności (produkt, usługę).  Bardzo ważną częścią każdego biznesplanu jest plan marketingowy i analiza rynku. W razie wątpliwości, czy biznesplan został dobrze napisany, możesz skonsultować się w tej kwestii z doradcą.

Wkład własny i zabezpieczenie zwrotu dotacji z Unii

Ubiegając się o dotacje unijne, należy mieć świadomość, że nigdy nie pokrywają one kosztów przedsięwzięcia w całości. Zawsze należy dysponować wkładem własnym. Unia Europejska w ten sposób chce uniknąć finansowania projektów, które są organizowane wyłącznie ze względu na dotację. Jeżeli więc chcesz starać się o dotację, musisz już dysponować pewnymi środkami finansowymi. Poziom wymaganego wkładu własnego jest różny w zależności od poszczególnych projektów. Co jednak ważne, nie muszą być to środki na Twoim koncie – wkład może pochodzić na przykład z kredytu. Nie można jednak łączyć ze sobą różnych dotacji.

Bardzo ważną kwestią jest również zabezpieczenie zwrotu dotacji. Jeżeli nie wywiążesz się z warunków umowy, wszystkie środki będziesz musiał oddać, dlatego też konieczne jest pewne zabezpieczenie. Może mieć ono różną formę, na przykład:

  • poręczenia;
  • weksla z poręczeniem;
  • zastawu;
  • gwarancji bankowej;
  • hipoteki.

Kryteria oceniania wniosku o dotację z UE

Podczas oceny wniosku brane są pod uwagę różnego rodzaju kryteria. Na początku dokładnie sprawdzane są wszelkie informacje o beneficjencie oraz przeprowadzana jest ocena formalna wniosku, podczas której weryfikowane jest na przykład, czy wniosek został złożony w terminie, zawiera wszystkie wymagane załączniki, czy spełnia warunki projektu. Kolejnym etapem jest ocena merytoryczna (doświadczenie, koszty inwestycji, analiza rynkowa i konkurencja). Jeżeli twój wniosek ma szansę na realizację, zostaniesz zaproszony na rozmowę o projekcie, która także jest oceniana. Po otrzymaniu pozytywnej informacji możesz podpisywać umowę i zakładać działalność gospodarczą.