Dr Sławomir Dudek głównym ekonomistą Pracodawców RP

Dr Sławomir Dudek - główny ekonomista Pracodawców RP
Dr Sławomir Dudek - główny ekonomista Pracodawców RP

Dr Sławomir Dudek, ekspert ds. finansów publicznych i wieloletni pracownik Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie został głównym ekonomistą Pracodawców RP. Jest też m.in. członkiem Towarzystwa Ekonomistów Polskich.

Cieszę się, że swoją wiedzę, kompetencje i doświadczenie zdobyte podczas wieloletniej pracy w Ministerstwie Finansów oraz jako pracownik naukowy Szkoły Głównej Handlowej będę mógł wykorzystać dla dobra debaty publicznej i dialogu społecznego – powiedział dr Sławomir Dudek komentując objęcie funkcji głównego ekonomisty w Pracodawcach RP, najstarszej i największej organizacji pracodawców w Polsce – Chciałbym również uczestniczyć w integracji środowiska naukowego, think-tanków analitycznych i partnerów dialogu społecznego na rzecz podnoszenia jakości debaty publicznej – niech ta debata będzie „tłoczona z danych”. Chcę też mówić w sposób zrozumiały dla każdego o konsekwencjach działań w zakresie polityki społeczno-gospodarczej.

Szczególnym wyzwaniem jest w najbliższym okresie spowolnienie gospodarcze, które stawia przed nami zadanie dostarczenia możliwie najlepszych analiz i prognoz, aby polski biznes mógł jak najlepiej  przygotować się na tę okoliczność i dobrze wejść w fazę następnego ożywienia. Przed nami również dyskusja nad bardzo trudnym budżetem na 2021 rok i ścieżką wzrostu płacy minimalnej, która budzi niepokój przedsiębiorców – dodał główny ekonomista Pracodawców RP.

Od 2003 r. dr Dudek jest związany z Instytutem Rozwoju Gospodarczego warszawskiej SGH, której rektor kilkukrotnie nagradzał go za badania naukowe. W latach 2012-2019 przewodniczył polskiej delegacji na posiedzenia Economic Policy Committee (Komitetu Polityki Gospodarczej) przy OECD (Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju).

W latach 1996-2019 Sławomir Dudek był pracownikiem Ministerstwa Finansów, gdzie m.in. kierował Wydziałem Symulacji i Prognoz Makroekonomicznych (2001-2008), a następnie zajmował stanowiska zastępcy dyrektora (2008-2012) i dyrektora Departamentu Polityki Makroekonomicznej (2012-2019). W resorcie zajmował się m.in. analizami i prognozami makroekonomicznymi oraz fiskalnymi i budżetowymi, a także analizą ekonomiczno-finansową najważniejszych reform i zmian w zakresie polityki społeczno-gospodarczej. Uczestniczył również w budowie modeli ekonomicznych i ekonometrycznych.

W swojej działalności naukowej dr Dudek koncentruje się na finansach publicznych, wahaniach cyklicznych w gospodarce, prognozach gospodarczych, systemie podatkowym i badaniach nastrojów gospodarstw domowych. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu publikacji i referatów.