Dyrektorzy finansowi nie obawiają się nowej polityki fiskalnej

raporty praca biuro

CFO w Polsce czują zaostrzenie polityki fiskalnej, jednak ją akceptują – wynika z badania przeprowadzonego przez Grant Thornton i Euler Hermes.

W ostatnich dwóch latach polski system podatkowy doświadczył istotnych zmian. Od początku obecnej kadencji parlamentu, w życie weszło 45 ustaw podatkowych i 34 rozporządzenia Ministra Finansów dotyczących podatków. Wprowadzono tak ważne i daleko idące zmiany, jak klauzula o unikaniu opodatkowania, obowiązek przekazywania jednolitego pliku kontrolnego podatku VAT czy odwrócony VAT w budownictwie. Postanowiliśmy sprawdzić, jak te zmiany odbierane są przez działające w Polsce firmy. A ponieważ za poprawne rozliczanie podatków odpowiada w przedsiębiorstwie zwykle zespół finansowy, badaniem objęliśmy szefów tych zespołów – dyrektorów finansowych.

Co wynika z badania? Pierwszy wniosek jest taki, że polscy CFO dość wyraźnie dostrzegają zaostrzenie polityki fiskalnej przez rząd. 43 proc. dyrektorów finansowych zapytanych o to, jak zmieniła się praktyka urzędów skarbowych, odpowiedziało, że uległa ona zaostrzeniu, tymczasem żaden z ankietowanych nie odczuł złagodzenia. Pozostałe 57 proc. nie zauważyło zmian.

Dyrektorzy finansowi nie obawiają się nowej polityki fiskalnej
Źródło: Badanie Grant Thornton i Euler Hermes przeprowadzone wśród 208 dyrektorów finansowych działających w Polsce firm.

W jakich obszarach – zdaniem CFO – zmiany były najbardziej widoczne? Spośród dyrektorów, którzy dostrzegają zaostrzenie polityki fiskalnej, aż 66 proc. stwierdziło, że odbyło się to poprzez wprowadzenie bardziej drastycznych przepisów podatkowych, natomiast 63 proc. wskazało na zwiększone wymagania sprawozdawcze. Kolejno 49 proc. i 45 proc. skarżyło się na zwiększoną częstotliwość oraz szczegółowość kontroli skarbowych. Najmniej, bo 16 proc. ankietowanych, odpowiedziało się, że organy skarbowe rzadziej niż dotąd wydają korzystne dla podatnika interpretacje podatkowe, a 15 proc. wskazało na rzadziej wydawane decyzje podatkowe.

Dyrektorzy finansowi nie obawiają się nowej polityki fiskalnej 2
Źródło: Raport został opracowany na podstawie 208 ankiet zebranych podczas czterech kongresów Dyrektor Finansowy Roku, które odbyły się w drugim kwartale 2017 roku w Poznaniu, Sopocie, Katowicach i Rzeszowie.

Podatki były, są i zawsze będą, więc musimy je zaakceptować. To, co głównie może budzić pewne niepokoje, to brak stabilności systemu podatkowego, który – w szczególności finansistom – nie ułatwia życia. Zauważalne w ostatnim czasie w Polsce zaostrzenie się praktyki podatkowej jest właśnie przykładem owego zachwiania stabilności. W takiej sytuacji zmiany, które w ostatecznej perspektywie oceniane są jako właściwe i skuteczne, mogą budzić wątpliwości– stwierdza Waldemar Wojtkowiak Członek Zarządu Euler Hermes.

Zapytaliśmy też dyrektorów finansowych o to, jak ostatnie zmiany w systemie podatkowym wpływają na działalność ich firm. Co ciekawe, większość ankietowanych (66 proc.) twierdzi, że zmiany nie mają wpływu na ich przedsiębiorstwo. Grupa CFO, która twierdzi, że zmiany utrudniają działalność, jest ponad dwukrotnie mniej liczba – odpowiada tak 32 proc. badanych.

Wyniki badań są – co może zaskakiwać – potwierdzeniem zasadności działań podejmowanych przez Ministra Finansów, a może wręcz ich akceptacją. Z jednej strony to zapewne efekt dobrej aktualnie sytuacji gospodarczej w Polsce, która motywuje CFO do osiągania wzrostu przychodów, a nie przejmowaniem się nowymi obowiązkami podatkowymi. Z drugiej strony – co jest plusem – pokazuje zdolność podatników do szybkiego przystosowania się do nowego otoczenia prawno-podatkowego – mówi Dariusz Gałązka, Partner Grant Thornton.