E-zakupy w krajach egzotycznych – porady UOKiK

0

7 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa zgłosił Urząd do Prokuratury w 2014 roku. Dotyczyły one przedsiębiorców sprzedających towary poza lokalem oraz przez Internet. Przypominamy o zasadach zakupów w sieci

Łukasz Wroński, Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Konsumenckiej UOKiK
Wypowiedź Łukasza Wrońskiego, Dyrektora Departamentu Ochrony Interesów Konsumentów w UOKiK

Bez względu na to, czy internetowy przedsiębiorca ma siedzibę w Dubaju, Wietnamie, na Malediwach, musi przestrzegać polskiego prawa, jeżeli kieruje ofertę do polskiego konsumenta. Oznacza to, że gdy np. wysyła towar do Polski, ceny podaje w złotówkach, a strona jest napisana w naszym języku, to musi wywiązać się z wielu obowiązków informacyjnych i zapewnić 10 dniowy okres na odstąpienie od umowy. Konsument korzystający z e-zakupów towarów lub usług musi przede wszystkim pamiętać, że nawet samo klikniecie na okienko „akceptuję regulamin” czy „zapoznałem się z regulaminem” może oznaczać zawarcie umowy.

Zanim klikniesz, sprawdź:

1.     Dane sprzedawcy, takie jak nazwa przedsiębiorcy, adres, email. Jeśli ich nie ma, zrezygnuj z zawarcia umowy. Uczciwy sprzedawca nie będzie miał powodu, by je ukrywać. Jeśli informacje na stronie są częściowe, przykładowo wyłącznie finezyjna nazwa firmy, ale brak adresu stacjonarnego przedsiębiorcy – pamiętaj, że ważne dla kupującego informacje można zweryfikować w inny sposób , np. w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Zwróć uwagę na to, gdzie znajduje się siedziba przedsiębiorcy. Jeśli jest poza UE, w przyszłości może być bardzo trudno dochodzić praw, chociażby w przypadku złożenia reklamacji sprzedawcy, który ma siedzibę w dalekim kraju.

2.     Przeczytaj regulamin. Sprawdź w szczególności następujące informacje:

  • wysokość opłat, zwróć uwagę na koszt towaru lub usługi, koszt dostawy, ewentualne kary umowne, a także  na należności za samą rejestrację na portalu lub dostęp do jego zasobów.
  • czas na jaki umowa jest zawierana, np. czy sprzedawca  zastrzega automatyczne przedłużenie umowy na czas oznaczony lub nieoznaczony. Zwróć uwagę na warunki rozwiązania umowy.
  • adresy pod które należy wysłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy lub reklamację i czy czynności te nie są obwarowane dodatkowymi wymaganiami.
  • bądź ostrożny – jeżeli w informacjach na stronie internetowej brak którejkolwiek z tych informacji lub są one niejasne, zrezygnuj  z zawarcia umowy.
Czytaj również:  Eksport w lipcu 2018 – prognoza Krajowej Izby Gospodarczej

3. Klikając zawierasz umowę. Zakupy na odległość to specyficzny rodzaj umowy – nawet samo klikniecie na okienko „akceptuję regulamin” czy „zapoznałem się z regulaminem” może oznaczać zawarcie umowy. Pamiętaj, że jednocześnie może mieć miejsce zawarcie dwóch lub więcej e-umów (o korzystanie z portalu internetowego, umowa sprzedaży towaru lub o świadczenie usługi), a stroną poszczególnych rodzajów umów mogą być różne podmioty. Jaką umowę zawarłeś i z kim – to wiedza istotna w przypadku np. reklamacji wadliwego towaru.

4. Zwróć uwagę na zakres żądanych danych i cel. Sprzedawca nie zawsze musi poznać numer telefonu komórkowego kupującego  (w niektórych przypadkach jego podanie  może oznaczać skorzystanie z usługi premium, polegającej na odbieraniu lub wysyłaniu kosztownych smsów).