Eesti Energia: wyniki finansowe za III kwartał pod silnym wpływem restrukturyzacji produkcji energii

0
Eesti energia

W III kwartale br. przychody Eesti Energia wzrosły do 206 mln euro, co stanowi wzrost o 3% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Wynik netto spadł o 20,4 mln euro, w efekcie czego w III kwartale strata netto wyniosła 9,5 mln euro.

– Na wynik III kwartału negatywnie wpłynęły w szczególności przedłużające się prace konserwacyjne w elektrowni Auvere oraz szeroko zakrojona restrukturyzacja produkcji energii. Negatywny wpływ na wyniki miała wyłącznie produkcja energii z łupków bitumicznych. Wszystkie inne obszary działalności były rentowne, a wyniki lepsze od przewidywanych – powiedział Andri Avila, dyrektor finansowy i członek zarządu Eesti Energia.

Elektrownia w Auvere wyprodukowała około 300 GWh energii elektrycznej mniej niż planowano. W efekcie całkowita produkcja energii elektrycznej była znacznie niższa, co spowodowało utratę przychodów. – Jednocześnie amortyzacja i koszty odsetek tylko dla samego obiektu w Auvere w trzecim kwartale to 10 mln euro – wyjaśnił Avila.

General Electric, wykonujący prace w Auvere w ramach serwisu gwarancyjnego, zadeklarował zakończenie prac konserwacyjnych do połowy IV kwartału. Zgodnie z zawartą umową, straty powstałe w okresie gwarancji zostaną zrekompensowane przez głównego wykonawcę, z którym prowadzone są negocjacje.

Drugim czynnikiem o charakterze nadzwyczajnym było dostosowanie procesów wielkoskalowej produkcji energii i liczby pracowników do warunków rynkowych. W swoich działaniach spółka wzięła pod uwagę oczekiwania państwa dotyczące zapewnienia zdolności do wytwarzania energii elektrycznej na poziomie jej średniego zużycia w Estonii do 2023 r. Fundusz pomocy osobom, które straciły pracę oraz inne rozwiązania to koszt ponad 4 mln euro.

W III kwartale br. Eesti Energia wytworzyła 951 GWh energii elektrycznej, czyli o 56% mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Spadek produkcji był spowodowany przede wszystkim wyższą ceną uprawnień do emisji CO2, która wzrosła o 43% do 26,9 euro za tonę. Spadek produkcji dotyczy wyłącznie części produkcji, w której paliwem są łupki bitumiczne. Natomiast produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych wzrosła ponad trzykrotnie do 241 GWh rocznie. Udział energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych i alternatywnych wyniósł 41% całkowitej produkcji (średnia kwartalna).

Czytaj również:  PESA i Orlen coraz bardziej zaawansowane w budowie lokomotywy na wodór. Ma być gotowa w 2021 roku