ENEA podpisała z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę programową dotyczącą emisji obligacji długoterminowych o wartości 1 mld zł

Krzysztof Zamasz
Krzysztof Zamasz, Prezes Zarządu ENEA S.A.

Spółka podpisała z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę programową dotyczącą emisji obligacji długoterminowych o wartości 1 mld zł. Celem będzie finansowanie bieżącej działalności oraz potrzeb inwestycyjnych Grupy ENEA. Umowę podpisano na placu kluczowego dla ENEA projektu, jakim jest budowa bloku 1075 MW w Kozienicach. W uroczystości wziął udział Minister Skarbu Państwa, Włodzimierz Karpiński.

Program emisji obligacji został zawarty na okres 12 lat i 7 miesięcy i kończy się 15 grudnia 2026 roku. Okres dostępności programu, w ramach którego przeprowadzane będą emisje obligacji, upływa 15 grudnia 2016 roku. Umowę podpisano w miejscu wyjątkowym, na placu kluczowej dla bezpieczeństwa energetycznego milionów Polaków inwestycji. W elektrowni w Kozienicach powstaje najnowocześniejszy na skalę europejską blok węglowy, który będzie spełniał wszystkie, najbardziej restrykcyjne normy ekologiczne. To jednak nie koniec ambitnych planów Grupy. ENEA do 2020 roku zainwestuje aż 20 mld zł.

Krzysztof Zamasz, Prezes Zarządu ENEA S.A.
Krzysztof Zamasz, Prezes Zarządu ENEA S.A.

– Grupa jest gotowa do dalszego rozwoju i inwestowania zarówno w konwencjonalne, kogeneracyjne i odnawialne źródła wytwarzania energii, jak i w obszar dystrybucji, od którego zależy jakość obsługi Klientów. Nasze inwestycje, to nie są decyzje, których skutki będziemy widzieli tylko dziś czy jutro. Ze względu na ich skalę i rozmach myślimy o nich w perspektywie najbliższych dekad – mówi Krzysztof Zamasz, Prezes Zarządu ENEA S.A.

Skuteczne pozyskanie funduszy to jedno z głównych zadań, od których zależy rozwój samej Grupy, ale również powodzenie modernizacji polskiej energetyki i wzmocnienia jej wobec niestabilnej sytuacji międzynarodowej.

– Od wielu miesięcy realizujemy Program Inwestycje Polskie, finansując duże i małe przedsięwzięcia ważne z punktu widzenia naszej gospodarki. Dzisiejsza transakcja doskonale się wpisuje zarówno w ten program, jak i w tradycję naszego banku. Kiedy w latach 20-tych ubiegłego wieku Polska odzyskiwała niepodległość, BGK pomagał budować Centralny Okręg Przemysłowy, miasto i port Gdynia, wspierał polski przemysł i inwestycje infrastrukturalne. Dzisiaj, realizując takie transakcje jak projekty ENEA, wracamy do korzeni – powiedział Dariusz Kacprzyk, prezes zarządu BGK.

W Kozienicach codziennie ponad 500 osób wznosi potężne konstrukcje. Teren elektrowni zmienia się z dnia na dzień. Najbardziej charakterystyczne są dwa ogromne pylony komunikacyjne oraz widoczna już z daleka okrągła chłodnia kominowa, która docelowo osiągnie wysokość 185 metrów przy średnicy 146 metrów. To na jej tle podpisana została dziś umowa.

– Nie ma wątpliwości, że potrzebujemy nowych megawatów, a nasza gospodarka jest w dużej mierze oparta na węglu. To niezaprzeczalne fakty, które tutaj w Kozienicach, ale także w Jaworznie i Opolu są wykorzystywane biznesowo. Dzięki takim projektom modernizujemy i przebudowujemy potencjał krajowej energetyki i zapewniamy sobie bezpieczeństwo dostaw prądu. Do 2020 r. spółki Skarbu Państwa zainwestują w energetykę 60 mld zł. ENEA będzie miała w tych inwestycjach znaczący udział. Plany spółki na najbliższe 6 lat opiewają na 20 mld zł. Podpisane dziś porozumienie z BGK zwiększa możliwości inwestycyjne Grupy – powiedział Włodzimierz Karpiński, minister Skarbu Państwa.

Po ukończeniu budowy w Kozienicach będzie tu powstawało 13 proc. polskiej energii elektrycznej. Co 9 Polak otrzyma prąd z Kozienic. Energia pozyskiwana będzie z węgla kamiennego, co wpisuje się w dyskusję na temat bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju. Nowoczesne technologie zapewnią niespotykaną dotąd wydajność przy zminimalizowanych konsekwencjach dla środowiska naturalnego. W ten sposób ENEA odpowiada na rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną w Polsce i ryzyko jej niedoborów. Co ważne, inwestycja została zaplanowana w sposób gwarantujący jej rentowność.

– Ogromnie się cieszę, że Elektrownia Kozienice – filar polskiej energetyki – rozwija się i unowocześnia. To źródło naszego bezpieczeństwa energetycznego i bardzo ważne miejsce także dla lokalnej społeczności – powiedział Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki.

Prace w Kozienicach przebiegają zgodnie z harmonogramem. Na koniec pierwszego kwartału budowa osiągnęła prawie 30 proc. zaawansowania, do końca roku będzie to już 65 proc. Łącznie przy realizacji pracę znajdzie ok 2500 osób, a kolejne 200 osób zostanie zatrudnionych do obsługi uruchomionego już bloku. To ważna informacja dla mieszkańców i realna korzyść dla Kozienic i innych okolicznych gmin.

Grupa Kapitałowa ENEA to nowoczesny wytwórca, sprzedawca i dystrybutor energii elektrycznej. Ma prawie 2,4 miliona Klientów i 12,5 % udziału w sprzedaży na rynku detalicznym energii elektrycznej w Polsce. Jej sieć dystrybucyjna pokrywa 1/5 powierzchni kraju, głównie województwa: wielkopolskie, kujawsko-komorskie, lubuskie i zachodniopomorskie. Prawie 8% energii wytwarzanej w kraju pochodzi z elektrowni Grupy. ENEA Wytwarzanie S.A. w Kozienicach to największy w kraju producent prądu z węgla kamiennego.