ERNE VENTURES zamierza przejść na rynek regulowany GPW

0

ERNE VENTURES, fundusz kapitałowy notowany na rynku NewConnect, zamierza przenieść notowania swoich akcji na rynek regulowany GPW w Warszawie. Spółka zakończyła 2015 rok jednostkowym zyskiem netto w wysokości 5,4 mln zł i cały czas poszukuje nowych, perspektywicznych projektów inwestycyjnych, które pozwolą jej osiągać bardzo dobre wyniki finansowe w kolejnych latach.

W minionym roku Spółka dokonała inwestycji w dwa podmioty z branży gier: QubicGames – która ma zadebiutować już w najbliższych tygodniach na NewConnect – oraz Huckleberry Games planującej debiut jeszcze w tym roku. Z kolei wspólnie z Politechniką Warszawską ERNE VENTURES zawiązała spółki NanoStal oraz NanoStal-Procesy, których celem jest rozwijanie i wdrażanie do przemysłu nowoczesnych technologii nanostrukturyzacji stali. Istotnym aktywem w portfolio ERNE VENTURES jest także notowana na NewConnect spółka The Farm 51 Group.

„Miniony rok był dla nas okresem pełnym wyzwań oraz aktywnego poszukiwania nowych i ciekawych przedsięwzięć biznesowych. Podejmowane działania zaowocowały nowymi inwestycjami w dwie spółki z branży gier oraz w podmioty zajmujące się wdrażaniem do przemysłu bardzo innowacyjnych technologii. Jestem przekonany, że realizowana przez ERNE VENTURES polityka inwestycyjna pozwoli osiągać dobre wyniki finansowe w nadchodzących latach.” – komentuje Arkadiusz Kuich, Prezes Zarządu ERNE VENTURES.

Spółka również na poziomie skonsolidowanym poprawiła swoje wyniki finansowe. W 2015 roku zysk netto ERNE VENTURES sięgnął 183 tys. zł wobec straty netto rok wcześniej w wysokości 7.435 tys. zł. Kurs akcji Spółki zanotował w minionym roku wzrost o prawie 467%, co było 10-tym najlepszym wynikiem na całym rynku NewConnect. Z kolei wartość obrotów akcjami ERNE VENTURES wyniosła w 2015 roku ponad 29,1 mln zł, plasując Spółkę na 9-tym miejscu wśród podmiotów notowanych na tym rynku. Ponadto we wrześniu ubiegłego roku Spółka została włączona w skład portfela indeksu NCIndex30, który obejmuje swoim portfelem jedynie 30 najbardziej płynnych spółek spośród 420 notowanych na NewConnect.

Czytaj również:  Plast-Box opublikował wyniki po I połowie 2018 roku

 

„Myślę, że nasi Akcjonariusze oraz nowi inwestorzy bardzo dobrze oceniają rozwój Spółki oraz jej wyniki finansowe, bowiem kurs naszych akcji wzrósł w 2015 roku prawie pięciokrotnie. Zanotowaliśmy także znaczący wzrost płynności. Mamy ambitne plany i cały czas bardzo ciężko pracujemy nad rozwijaniem spółek portfelowych, co powinno przełożyć się na dalszy wzrost ich wartości. Opisane wyżej sukcesy skłoniły Zarząd do złożenia na najbliższe Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy projektów uchwał dopuszczających wszystkie akcje Spółki do notowań na rynku głównym w Warszawie. ZWZA odbędzie się w dniu 30 czerwca.” – podsumowuje Prezes Kuich.