Evan Lazar ponownie wybrany Przewodniczącym Rady Dentons Europe

0
Evan Lazar
Evan Lazar
Evan Lazar
Evan Lazar

Evan Z. Lazar został ponownie wybrany Przewodniczącym Rady Dentons Europe. Druga kadencja rozpoczęła się 1 stycznia 2017 r. do potrwa do 31 grudnia 2019 r.

„Reelekcja na drugą kadencją to wielki zaszczyt. W ciągu ostatnich trzech lat stworzyliśmy solidny fundament, na który składają się liczne grono utalentowanych prawników, silna pozycja firmy na kluczowych rynkach europejskich i nieporównywalny w stosunku do innych firm prawniczych globalny zasięg, na którym będziemy kontynuować rozwój Dentons jako jednej z wiodących kancelarii w Europie” – powiedział Evan Lazar.

W czasie trwania pierwszej kadencji Evana jako Przewodniczącego Rady, Dentons znacząco rozszerzył ofertę i zakres doradztwa w Europie. Wzmocniliśmy nasze kompetencje w zakresie praktyk i sektorów, a także naszą pozycję na kluczowych rynkach – we Włoszech, w Niemczech i Luksemburgu oraz w krajach Europy Środkowo-Wschodniej” – powiedział Elliott Portnoy, Globalny Partner Zarządzający Dentons.

Oprócz pełnienia funkcji Prezesa Rady Dentons Europe, Evan Lazar jest także członkiem Globalnej Rady Dentons, w ramach której zajmuje stanowisko Wiceprezesa Dentons, oraz Wiceprzewodniczącym Globalnej Grupy Nieruchomości. Jest jednym z wiodących prawników w dziedzinie inwestycji i finansowania nieruchomości w Europie. Wieloletnie doświadczenie w transgranicznych transakacjach obejmujących zarządzanie i finansowanie nieruchomości zdobywał w kluczowych projektach nieruchomościowych i finansowych.

Sposób w jaki Evan doradza klientom jest inspiracją i siłą napędową dla Europejskiej i Globanej Rady Dentons. Pod jego przywództwem Globalna Grupa Nieruchomości Dentons stała się jedym z najbardziej rozpoznawalnych i najlepiej postrzeganych zespołów nieruchomości na świecie” – powiedział Joe Andrew, Globalny Przewodniczący Dentons.

Jako jedna z osób, która stworzyła Dentons, Evan jest w 100 procentach zaangażowany w sukces firmy. Przyczynił się nie tylko do rozwoju Dentons w Europie, ale także na całym świecie” – powiedział Tomasz Dąbrowski, Partner Zarządzający Dentons Europe.

Zanim powstał Dentons, Evan Lazar był jednym z liderów Globalnej Grupy Nieruchomości w kancelarii Salans. Wcześniej związany był z Weil, Gotshal & Manges, gdzie stworzył Środkowo-Europejską Praktykę Nieruchomości, a następnie był Przewodniczącym Europejskiej Grupy Nieruchomości i Finansów. Zanim przeniósł się do Europy w 1993 r., Evan Lazar pracował jako prawnik nieruchomościowy w Wolf, Block, Schorr & Solis-Cohen w Filadelifii.