Fed kończy druk pieniądza, ale wstrzymuje się z podwyżkami stóp. Zmiany zależeć będą od bieżących danych

0

CEO Magazyn Polska

Wygaszenie programu skupu aktywów przez Fed na najbliższym posiedzeniu pod koniec października jest niemal pewne. Większą niewiadomą jest jednak to, kiedy Rezerwa Federalna zacznie podwyższać stopy procentowe w USA. Zdaniem Jakuba Borowskiego pierwsza podwyżka nastąpi w połowie przyszłego roku, ale wcześniej należy się spodziewać zmian w komunikatach Fed, który zapowie w nich bardziej elastyczną politykę pieniężną. Ujawniony wczoraj wieczorem zapis z wrześniowego posiedzenia miał jeszcze „gołębi” wydźwięk.

Fed jest bardzo blisko wygaszenia tego programu skupu aktywów i zrobi to najprawdopodobniej na najbliższym, październikowym posiedzeniu – mówi główny ekonomista Crédit Agricole. – Odpowiedź na pytanie o stopy procentowe jest trudniejsza, dlatego że ożywienie w amerykańskiej gospodarce jest wciąż nierówne.

Stąd też w ujawnionym w środę wieczorem zapisie z ostatniego posiedzenia Fed, które odbyło się 16 i 17 września, zaznaczono, że podwyżki stóp uzależnione będą od danych z gospodarki, a nie kalendarza, a łagodny ton komunikatu został utrzymany.

Optymistycznie nastrajają dane z rynku pracy. We wrześniu stopa bezrobocia spadła do 5,9 proc., poziomu nienotowanego od 2008 roku. A skoro główne zadania Fed to obrona miejsc pracy i utrzymanie stabilności cen – pierwszy warunek do podwyżek cen jest coraz pełniej zrealizowany. Ale są też informacje chłodzące nastroje.

– Dotarły do nas wyraźnie słabsze dane dotyczące koniunktury konsumenckiej, które dla Fed mają istotne znaczenie – przypomina Borowski. – W związku z tym spodziewam się, że zagości w polityce pieniężnej Fed takie interregnum, tzn. przez jakiś czas nie będzie skupu aktywów i nie będzie podwyżek stóp procentowych.

O tym, że stopy pozostaną w USA na niezmienionym poziomie przez dłuższy czas, zapewniała we wrześniu Janet Yellen. Z „minutek” wynika jednak, że część członków FOMC chciała rezygnacji z tego zapisu w komunikacie, by nie potraktowano go jako zobowiązania. Ostatecznie jednak sformułowanie pozostawiono, a zgodnie z przewidywaniami Borowskiego Fed wyraźnie powiedział, że podwyżki będą zależały od bieżących danych makroekonomicznych.

Czytaj również:  Przegląd wydarzeń następnego tygodnia

Myślę, że podwyżki nastąpią mniej więcej w połowie przyszłego roku, ale tylko przy założeniu, że te pozytywne tendencje, które zarysowały się w amerykańskiej gospodarce – przede wszystkim poprawa na rynku pracy – się utrzymają – mówi główny ekonomista Crédit Agricole.