Fotowoltaika w Polsce coraz popularniejsza. 3/4 instalacji powstaje z państwowym wsparciem

fotowoltaiczne panele

Aż 76% inwestorów skorzystało z różnego rodzaju dotacji przy budowie instalacji fotowoltaicznych – wynika z raportu Oferteo.pl. Zielona energia rozwija się w Polsce głównie dzięki wsparciu państwa.

Fotowoltaika to oszczędność

Inwestycja w montaż paneli fotowoltaicznych to perspektywa kusząca dla wielu Polaków. Widzą oni w niej nie tylko długoterminową oszczędność, ale także szansę na przysłużenie się środowisku. Osoby, które nadal się wahają, najczęściej obawiają się wysokich kosztów, na które składają się zakup oraz montaż paneli przez specjalistów.

Mimo to fotowoltaika kojarzy się Polakom głównie z oszczędnością. To właśnie chęć zmniejszenia rachunków przekonuje najczęściej do inwestowania w panele. Z badania przeprowadzonego przez Oferteo.pl, największy polski serwis łączący poszukujących usług w zakresie dostawy i montażu fotowoltaiki z usługodawcami, wynika, że w 2019 roku to oszczędność była w 84% przypadków powodem, dla którego Polacy montowali panele fotowoltaiczne. Jak to możliwe?

Przeciętna instalacja fotowoltaiczna w naszym kraju ma moc 5,6 kWp, a koszt jej wykonania wynosi około 26 tys. zł. Dla większości gospodarstw domowych jest to znaczny jednorazowy wydatek. Warto jednak poznać wszystkie możliwości dofinansowania inwestycji w odnawialne źródła energii, na jakie mogą liczyć inwestorzy.

  • Mój Prąd

W ramach programu dofinansowań Mój Prąd, państwo oferuje bezzwrotną, jednorazową dotację wynoszącą 5 000 zł na każdą nową instalację fotowoltaiczną, dla osób fizycznych. Maksymalna wielkość dofinansowanej instalacji może wynosić 10 kWp.

  • Odliczenie od podatku

Koszt instalacji można również odliczyć od podatku dochodowego w danym roku. To szansa na otrzymanie kolejnych około 3,7 tys. zł. zwrotu.

Biorąc pod uwagę i sumując te dwie najpopularniejsze ulgi, ostateczny koszt jaki ponosi właściciel średniej instalacji wynosi około 17,3 tys. zł. (w przypadku instalacji 5,6 kWp).

Taka inwestycja powinna zwrócić się w ciągu około 10 lat, w zależności od zapotrzebowania na energię elektryczną gospodarstwa domowego. Co więcej, po tym czasie będzie w dalszym ciągu produkować prąd przy niemal zerowych kosztach ze strony użytkownika.

Polacy są świadomi, jak duży potencjał ma dziś fotowoltaika i coraz bardziej się do niej przekonują. Jednocześnie rosnące zainteresowanie skłania rząd do uruchamiania nowych atrakcyjnych ulg i dopłat na montaż paneli. Warto poświęcić czas i zapoznać się z aktywnymi programami, a także skonsultować ze specjalistami już na etapie planowania inwestycji. Taka świadomość i przygotowanie pozwolą przyszłemu właścicielowi zaoszczędzić nawet kilka tysięcy złotych na instalacji – radzi Karol Grygiel z zarządu Oferteo.pl.

Polacy korzystają z dofinansowańCzy korzystali Państwo z dotacji na zakup i montaż paneli

Polacy bardzo chętnie korzystają z dostępnych opcji dopłat do inwestycji. Aż trzy czwarte właścicieli nowych instalacji fotowoltaicznych z 2019 roku skorzystało z którejś z dostępnych możliwości dofinansowania. 69% dodatkowo odliczyło poniesione koszty od podatku.

W tym miejscu warto zaznaczyć, że 90% badanych instalowało panele fotowoltaiczne jako osoba prywatna, a 1% jako właściciel gospodarstwa rolnego. Pozostałe 9% inwestycji realizowały firmy, którym nie przysługuje większość ulg.

Problemy z uzyskaniem dofinansowaniaZ jakimi największymi trudnościami mierzyli się Państwo w czasie realizacji inwestycji (1)

Z badania wynika, że niemal wszyscy Polacy zainteresowani fotowoltaiką są świadomi istniejących możliwości dofinansowań, a zdecydowana większość z nich korzysta. To zainteresowanie tematyką dotacji nie sprawia jednak, że samo ich uzyskanie jest bezproblemowe. Aż 29% badanych przyznało, że podczas realizacji inwestycji miało duże problemy z biurokracją, a 15,5% bezpośrednio wskazało na trudności z uzyskaniem dofinansowania. Opcje wsparcia finansowego w Polsce są więc dostępne, ale przebrnięcie przez cały ten proces nie należy do najłatwiejszych.

Fotowoltaika szansą na zarobekCzy obecnie zarabiają Państwo na swojej instalacji

Fotowoltaika na samym początku jest sporym wydatkiem. Właściciele mikroinstalacji (o mocy do 10 kWp) mogą jednak pobierać z sieci 80% energii wprowadzonej do niej, bez ponoszenia żadnych opłat.

Aż 51% badanych przez Oferteo.pl przyznało, że ich instalacja przynosi im już zyski. 11% stwierdziło natomiast, że zarobek możliwy jest w zależności od pory roku.

Metodologia badania

To pierwsza edycja „Raportu o fotowoltaice w Polsce”, kolejne będą realizowane co roku. Przedstawione dane pochodzą z badania ankietowego przeprowadzonego w sierpniu 2020 roku metodą CAWI na próbie 696 osób.