Głos Lewiatana jest słyszalny w Polsce i Europie

  0

  W liście wystosowanym do wicepremiera Mateusza Morawieckiego Konfederacja Lewiatan nie zgadza się z jego stwierdzeniem, które padło na spotkaniu z przedsiębiorcami w Opolu, że poprzez rozproszenie, głos polskich organizacji pracodawców jest zupełnie niesłyszalny w Brukseli i słabo słyszalny w Warszawie.

  Taka opinia znalazła się w relacji ze spotkania wicepremiera Mateusza Morawieckiego w Opolu 5 sierpnia 2016 r. (Gazeta Wyborcza, za PAP).

  Konfederacja Lewiatan od początku swojego istnienia stawia na profesjonalizm w działaniu, wysoką jakość merytoryczną i budowanie relacji międzynarodowych, tak istotnych w globalizującym się i dynamicznie zmieniającym się świecie. Podejście takie przynosi rezultaty. Lewiatan jako jedyna organizacja pracodawców z Polski ma swoje biuro w Brukseli oraz jest członkiem BussinesEurope – europejskiej organizacji biznesu i jest postrzegana jako najważniejszy wyraziciel interesów polskich firm w Unii Europejskiej. Brukselskie biuro Lewiatana powstało już w 2001 r. Wśród sukcesów Lewiatana wymienić można, istotne jeszcze przed akcesją do Unii Europejskiej – wydłużenie i wprowadzenie okresów dostosowawczych dla polskiego przemysłu do przepisów UE w okresie wchodzenia do Unii (np. dla firm farmaceutycznych), a z ostatnich działań – niedopuszczenie do przyjęcia przez Polskę zasad jednolitej ochrony patentowej, udział w europejskich negocjacjach dotyczących pakietu klimatycznego i energetycznego, czy doprowadzenie do zmian w rozporządzeniu o ochronie danych osobowych,. Obecnie kluczowe działania dotyczą pakietu mobilności i zmian w dyrektywie o delegowaniu pracowników.

  Lewiatan jest postrzegany jako istotny partner Przedstawicielstwa RP przy UE i Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Współpracuje od lat przy organizacji wielu wydarzeń merytorycznych służących budowaniu relacji z urzędnikami Komisji Europejskiej i posłami do Parlamentu Europejskiego.

  Także obecność Konfederacji Lewiatan w BusinessEurope stanowi istotny element działań na rzecz firm zrzeszonych w Lewiatanie. BE jest największą organizacją przedsiębiorców europejskich, zrzeszającą ponad 40 organizacji z różnych krajów, reprezentujących w sumie firmy zatrudniające ok. 120 mln pracowników. Lewiatan dba o to, by działania BE uwzględniały interesy przedsiębiorców działających w Polsce. Ma przedstawicieli w szeregu unijnych gremiach, jest obecny w kilkudziesięciu grupach roboczych w Brukseli. Dla wielu przedstawicieli brukselskiej administracji to Lewiatan jest głosem polskiego biznesu, a niejednokrotnie w ogóle głosem Polski.

  Czytaj również:  W Polsce potrzebna jest cyfryzacja przyszłości. Nie tylko dostęp do usług, lecz także tworzenie nowych rozwiązań technologicznych

  To dla zwiększania naszego potencjału na arenie międzynarodowej Konfederacja Lewiatan organizuje od sześciu lat Europejskie Forum Nowych Idei w Sopocie – wielką, międzynarodową konferencję, z udziałem najwybitniejszych polityków i liderów opinii, w której co roku uczestniczy ponad 1000 osób.

  Głos Lewiatana jest słyszalny w Polsce i w Europie. Co roku jego eksperci przygotowują ok. 300 – 350 opinii i stanowisk legislacyjnych. Lewiatan jest aktywnym członkiem Rady Dialogu Społecznego, bierze udział w konsultacjach i procesie legislacyjnym zarówno na etapie rządowym, jak i parlamentarnym.

  Konfederacja Lewiatan