GPW aktualizuje cele finansowe i zwiększa poziom dywidendy na akcję

0
  • GPW dokonała przeglądu celów finansowych w ramach Strategii #GPW2022
  • Założeniem jest uzyskanie 470 mln zł przychodów GK GPW w 2022 r., przy wartości EBITDA na poziomie równym 250 mln zł
  • Pozytywna opinia Rady Giełdy w sprawie wypłaty 3,18 zł dywidendy na akcję z zysku za 2018 r.
  • Zarząd GPW zdecydował o określeniu wartości dywidendy w wysokości nie mniejszej niż 2,4 zł na akcję, wypłaconej z zysku za rok 2019 r. oraz o podniesieniu dywidendy o nie mniej niż o 0,1 zł na akcję corocznie z zysku za lata 2020-2022
  • Wskaźnik wypłaty dywidendy zostaje utrzymany na poziomie nie mniejszym niż 60% przypadającego akcjonariuszom GPW skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej GPW za dany rok obrotowy, skorygowanego o udział w zyskach jednostek stowarzyszonych

W ramach bieżącego przeglądu założeń strategicznych, w tym przede wszystkim doprecyzowaniu harmonogramów realizacji i finansowych założeń inicjatyw strategicznych, Zarząd GPW zdecydował o przeprowadzeniu analizy aktualności celów finansowych. W jej wyniku, w roku 2022, nominalna wartość przychodów GK GPW wyniesie 470 mln zł, przy 250 mln zł EBITDA. Za cztery lata wskaźnik ROE zakładamy, że wyniesie 19 proc., a C/I po 2022 r. wyniesie poniżej 50 proc.

Marek Dietl, prezes Zarządu GPW
Marek Dietl, prezes Zarządu GPW

– Strategia #GPW2022 jest procesem ciągłym i długofalowym, który jest na bieżąco monitorowany i uaktualniany. Trzeba pamiętać, że strategię wdrażamy w niezwykle dynamicznie zmieniającym się otoczeniu rynkowym, na które wpływają także często zjawiska od nas niezależne. Chcemy aktywnie reagować na wszelkie zmiany dotykające polski rynek. Dlatego zdecydowaliśmy o uaktualnieniu naszych założeń strategicznych w pespektywie najbliższych czterech lat przy jednoczesnym utrzymaniu kilkunastu kluczowych inicjatyw strategicznych, tj. GPW Growth, Systemu Pożyczek Papierów Wartościowych, GPW Private Market, GPW Ventures czy Platformy Żywnościowej – mówi Marek Dietl, Prezes Zarządu GPW.

Realizacja inicjatyw strategicznych pozwoli GK GPW umocnić pozycję rynkową i zróżnicować źródła przychodów grupy w najbliższych latach.

Czytaj również:  Przegląd wydarzeń następnego tygodnia 5 VIII - 9 VIII

– Choć w naszych planach postawiliśmy na dynamiczny rozwój Grupy, co wiąże się z większymi nakładami inwestycyjnymi, Zarząd GPW zdecydował o tym, aby utrzymać politykę dywidendową na poziomie co najmniej 60 proc. skonsolidowanego zysku netto przypadającego akcjonariuszom GPW (skorygowanego o udział w jednostkach stowarzyszonych). Dla zabezpieczenia interesów inwestorów, corocznie dywidenda wzrośnie nie mniej niż o 0,1 zł na akcję po 2019 r. do 2022 r. Rosnącej dywidendzie będzie towarzyszyć wdrażanie inicjatyw strategicznych, które w nadchodzących latach pozytywnie wpłyną na wyniki finansowe Grupy. Zdefiniowanie przejrzystych warunków polityki dywidendowej, w tym wartości dywidendy przypadającej na akcję, zagwarantuje naszym inwestorom stabilnie rosnące wypłaty. Zawsze podkreślamy, że nasi akcjonariusze są dla nas priorytetowi i dlatego zdecydowaliśmy się na taki krok – dodaje Marek Dietl.

Rada Giełdy pozytywnie zaopiniowała propozycję Zarządu Giełdy w sprawie podziału zysku Spółki za 2018 rok w wysokości 3,18 zł na akcję. Organem wyłącznie uprawnionym do podejmowania decyzji w sprawie podziału zysku, w tym o wypłacie dywidendy, jest Walne Zgromadzenie.

Aktualizacja strategii #GPW2022 została opublikowana 27 czerwca 2018 r. i zakłada realizację w sumie ponad 20 inicjatyw. W roku 2019 ma być uruchomionych kilka wybranych projektów strategicznych m.in. GPW Growth (kompleksowy program edukacyjny, wspierający rozwój przedsiębiorców z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw) oraz GPW Tech (rozwój samodzielnej spółki technologicznej specjalizującej się w rozwiązaniach IT dla rynku kapitałowego).