Graphic S.A. zmienia nazwę na Wolfs Technology Fund S.A.

GPW (1)

Graphic S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect, zajmująca się obrotem i zarządzaniem nieruchomościami oraz prowadzeniem projektów inwestycyjnych, zmieniła nazwę na Wolfs Technology Fund S.A. Zmiana nazwy jest związana z realizowaniem działalności w nowych obszarach biznesowych.

Wolfs Technology Fund S.A. (dawniej Graphic S.A.) otrzymała postanowienie Sądu o zarejestrowaniu zmiany Statutu obejmującej zmianę nazwy. Spółka koncentruje się obecnie na prowadzeniu projektów inwestycyjnych w segmencie deweloperskim w zakresie budownictwa mieszkaniowego. Zmiana nazwy pozwoli Emitentowi lepiej budować swoją rozpoznawalność wśród inwestorów oraz interesariuszy. Zarząd Wolfs Technology Fund S.A. jest zdania, że ostatnie działania w obszarze funkcjonowania Spółki są zgodne z przyjętymi kierunkami rozwoju oraz przełożą się długoterminowy wzrost jej wartości.

„Przez ostatnie kilka miesięcy intensywnie skupiliśmy się na wdrożeniu nowej strategii rozwoju przedsiębiorstwa i realizacji zamierzonych celów. Zmiana nazwy jest jednym z ważnych elementów tego procesu, dzięki któremu dalsze działania będą bardziej transparentne dla interesariuszy Spółki, tych obecnych, jak i przyszłych. Z pewnością przełoży się to także na zwiększenie rozpoznawalności marki, którą od kilku miesięcy sukcesywnie budujemy.” – wyjaśnia Michał Krzyżanowski, Prezes Zarządu Wolfs Technology Fund S.A.

W czerwcu br. Spółka podpisała dwie przedwstępne warunkowe umowy zakupu nieruchomości gruntowych zlokalizowanych w Gdyni, na których planuje zrealizować projekty deweloperskie. Pierwszy z nich to deweloperska inwestycja mieszkaniowa usytuowana w Gdyni Oksywiu, w bardzo ciekawej okolicy, o PUM na poziomie ok. 1.100 m2, która będzie obejmowała 15-16 mieszkań i minimum 16 miejsc postojowych w garażu. Drugi projekt deweloperski Wolfs Technology Fund S.A. zostanie zrealizowany w Gdyn, w dzielnicy Mały Kack. Emitent zamierza przeprowadzić deweloperską inwestycję mieszkaniową z widokiem na Gdynię o PUM sięgającym ok. 450 m2, obejmującą 7-8 mieszkań.

W maju tego roku Sąd zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 2.727.500 akcji serii D. Emisja akcji serii D została przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej poprzez zaoferowanie WOLFS CORPORATION S.A. z siedzibą w Chorzowie łącznie 2.727.500 sztuk akcji zwykłych imiennych serii D po cenie emisyjnej wynoszącej 2,00 zł za akcję, a więc za łączną cenę 5.455.00,00 zł za wszystkie akcje, w zamian za wniesienie przez ten podmiot wkładu niepieniężnego poprzez przeniesienie własności zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki WOLFS CORPORATION S.A. W skład wniesionego przedsiębiorstwa wchodzi pięć nieruchomości położonych w Katowicach i Chorzowie.

Wraz ze zmianą nazwy Spółki uruchomiona została również jej nowa strona internetowa. Jest ona dostępna pod następującym adresem – www.wolfstechfund.com