Grupa Azoty Police rusza z publiczną emisją akcji na realizację Projektu Polimery Police

0
dr Wojciech Wardacki, Prezes Zarządu Grupy Azoty Police oraz Grupy Azoty
dr Wojciech Wardacki, Prezes Zarządu Grupy Azoty Police oraz Grupy Azoty

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. opublikowała prospekt emisyjny zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 5 listopada. Dzień wcześniej Zarząd Spółki określił cenę emisyjną nowych akcji na 10,2 zł, a ostateczna liczba oferowanych akcji wyniesie 110 mln szt. Oznacza to, że łączna wartość oferty przekroczy 1,1 mld zł. Dniem prawa poboru będzie 7 listopada, a zapisy dla inwestorów rozpoczną się 12 i potrwają do 19 listopada.

Oferta odbędzie się na zasadach prawa pierwszeństwa dotychczasowych akcjonariuszy do objęcia akcji oferowanych w stosunku do liczby posiadanych akcji istniejących. 5 listopada 2019 r. jest ostatnim dniem, w którym zgodnie z systemem rozrachunku KDPW, dysponowanie Akcjami Istniejącymi umożliwia nabycie Jednostkowych Praw Poboru. Pierwszym dniem, w którym można zbyć Akcje podczas sesji GPW, tak aby zachować przysługujące Prawo Poboru, jest 6 listopada 2019 r. Akcjonariusze Spółki otrzymają jedno Jednostkowe Prawo Poboru za każdą jedną posiadaną akcję. Prospekt emisyjny jest dostępny na stronie internetowej Grupy Azoty Police: www.zchpolice.grupaazoty.com/pl/. Globalnym Koordynatorem transakcji jest Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego.

Z satysfakcją prezentujemy prospekt emisyjny, będący punktem wyjścia do rozpoczynającej się oferty publicznej. Pozyskane środki przeznaczymy na realizację Projektu Polimery Police – strategicznego projektu zarówno dla Grupy Azoty, jak i polskiej gospodarki. Poprzez mechanizm Prawa Poboru chcielibyśmy zaoferować wszystkim naszym Akcjonariuszom możliwość uczestnictwa w tym perspektywicznym przedsięwzięciu mówi dr Wojciech Wardacki, Prezes Zarządu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. oraz Grupy Azoty S.A.

Celem projektu Polimery Police realizowanego przez Grupę Azoty Polyolefins (spółka celowa Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. oraz Grupy Azoty S.A.) jest budowa zintegrowanego kompleksu chemicznego obejmującego instalację do produkcji propylenu, instalację do produkcji polipropylenu, terminal przeładunkowo-magazynowy (gazoport), infrastrukturę logistyczną oraz odpowiednie instalacje pomocnicze.

– Podtrzymujemy dotychczasowy harmonogram projektu, który zakłada rozpoczęcie prac budowlanych w I kwartale 2020 roku i ich zakończenie w 2022 roku. Dla spółek z Grupy Azoty rozszerzenie działalności o atrakcyjny i rosnący rynek tworzyw sztucznych oznacza dywersyfikację przychodów ze sprzedaży i zniweluje zjawisko sezonowych wahań popytu na niektóre nasze produkty, w szczególności nawozy – podkreśla dr Wojciech Wardacki.

Obecnie kapitał zakładowy Grupy Azoty Police dzieli się na 75 mln szt. akcji. Przy założeniu objęcia przez inwestorów maksymalnej oferowanej liczby akcji serii C z nowej emisji, liczba ta wzrośnie do 185 mln szt. i tym samym nowe akcje (110 mln szt.) będą stanowić ok. 59,5 proc. w podwyższonym kapitale Spółki.

Czytaj również:  Dalszy wzrost płacy minimalnej to potencjalne źródło wysokiej inflacji i bezrobocia

Przeznaczenie środków:

Zgodnie z prospektem emisyjnym, zamiarem Spółki jest uzyskanie wpływów z Oferty w kwocie brutto 1.122 mln zł i 1.109 mln zł netto przy założeniu, że inwestorzy obejmą wszystkie oferowane akcje. Grupa Azoty Police przewiduje, że kwota 934,5 mln zł zostanie przekazana spółce celowej Grupa Azoty Polyolefins w formie wpłat na podwyższony kapitał zakładowy lub w  formie pożyczek podporządkowanych (przekształcanych na kapitał zakładowy w późniejszym terminie) w terminach dostosowanych do harmonogramu wydatkowania środków.

Spółka celowa zamierza przeznaczyć otrzymane w ten sposób środki w całości na sfinansowanie nakładów inwestycyjnych związanych z realizacją Projektu Polimery Police, w szczególności na wynagrodzenie Wykonawcy, tj. koncernu Hyundai Engineering Co., Ltd. Pozostała kwota, tj. około 95,4 mln PLN zostanie wykorzystana przez Spółkę na inwestycje dostosowawcze związane z budową infrastruktury towarzyszącej Projektu Polimery Police. Około 65,5 mln zł zostanie przeznaczona na pokrycie wydatków poniesionych przez Grupę Azoty Police w lipcu 2019 r. na sfinansowanie potrzeb Grupy Azoty Polyolefins związanych z zapłatą pierwszej transzy wynagrodzenia Wykonawcy Projektu Polimery Police. W przypadku przydzielenia w Ofercie wszystkich Akcji Oferowanych w ramach Oferty i, w konsekwencji, pozyskania środków z Oferty w kwocie netto wynoszącej około 1.109 mln zł nadwyżka ponad kwotę 1.095,4 mln zł (stanowiącą sumę kwot przeznaczonych na cele emisji wskazane powyżej), wynosząca około 13,6 mln zł, będzie w  całości przekazana Grupie Azoty Polyolefins  poprzez wpłatę na kapitał zakładowy lub poprzez udzielenie przez Spółkę pożyczek podporządkowanych na rzecz Polyolefins w celu powiększenia wkładu własnego Polyolefins w strukturze finansowania Projektu Polimery Police.

Harmonogram Oferty Publicznej:

   
5 listopada 2019 roku Ostatni dzień notowań, w którym nabycie Akcji Istniejących na sesji GPW umożliwia nabycie Prawa Poboru
7 listopada 2019 roku Dzień Prawa Poboru
12 listopada 2019 roku Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wykonaniu Prawa Poboru oraz Zapisów Dodatkowych
12-14 listopada 2019 roku Notowanie Jednostkowych Praw Poboru na GPW
19 listopada 2019 roku Zakończenie przyjmowania zapisów w wykonaniu Prawa Poboru oraz Zapisów Dodatkowych
28 listopada 2019 roku Przydział Akcji Oferowanych objętych w ramach wykonania Prawa Poboru oraz Zapisów Dodatkowych
28-29 listopada 2019 roku Przeprowadzenie oferty oraz przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane, na które nie złożono zapisów w wykonaniu Prawa Poboru lub w Zapisach Dodatkowych
do 29 listopada 2019 roku Przydział Akcji Oferowanych, na które nie złożono zapisów w wykonaniu Prawa Poboru lub w Zapisach Dodatkowych