Grupa Jaguar S.A. zatwierdziła emisję akcji z prawem poboru

giełda

Grupa Jaguar S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect, zajmująca się obrotem nieruchomościami gruntowymi, budową domów oraz rewitalizacją kamienic, przeprowadzi emisję akcji z zachowaniem prawa poboru dla Akcjonariuszy. Emitent rozwija także nową działalność w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami na rynku wtórnym.

 Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grupy Jaguar S.A., które odbyło się w dniu 27.10.2015 r., podjęta została Uchwała w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D z zachowaniem prawa poboru dla jej dotychczasowych Akcjonariuszy. Kapitał zakładowy zostanie podniesiony z obecnej kwoty 121.382,30 zł do wysokości nie większej niż 728.293,80 zł poprzez emisję nie więcej niż 6.069.115 akcji serii D. Emisja akcji nowej serii odbędzie się z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki w stosunku 1:5, a ich cena emisyjna wyniesie 0,10 zł za szt. Dzień ustalenia prawa poboru został wyznaczony na 23.11.2015 r.

„Podstawowym powodem emisji akcji jest chęć poprawy płynności obrotu. Zachowanie prawa poboru oraz cena emisyjna równa cenie nominalnej to ukłon w stronę naszych Akcjonariuszy. Przewidywane wpływy z emisji, jak łatwo policzyć, nie będą zbyt wielkie, bowiem wyniosą ok. 600 tys. zł, ale też nie to jest teraz jej celem. Warto nadmienić, że jest to pierwsza emisja akcji od czasów naszego debiutu na rynku NewConnect ponad 4 lata temu.” – komentuje Jacek Wieczorkowski, Członek Zarządu Spółki Grupa Jaguar S.A.

 Spółka rozwija również nowy segment działalności, jakim jest pośrednictwo w obrocie nieruchomościami na rynku wtórnym, realizowane przez podmiot zależny – Jaguar Inwestycje Sp. z o.o. Emitent zbudował mocny zespół doświadczonych w branży nieruchomości pracowników i wykorzystuje zdobyty know-how oraz posiadane kontakty biznesowe. Dzięki rozszerzeniu działalności o obrót nieruchomościami na rynku wtórnym, Grupa Jaguar S.A. oferuje swoim klientom kompletną obsługę. Spółka ma zamiar konsolidować wyniki finansowe Jaguar Inwestycje Sp. z o.o., ponieważ przychody tego podmiotu są coraz wyższe.

„Ten nowy segment naszej działalności, tak do końca nie jest nowy. Od zawsze zwracali się do nas klienci po konsultacje i pomoc w sprzedaży swoich nieruchomości, a my to teraz po prostu sformalizowaliśmy. Chcemy rozwijać pośrednictwo w sprzedaży na rynku wtórnym i prawdopodobnie od przyszłego roku konsolidować przychody w Grupie Kapitałowej.” – dodaje Wieczorkowski.

Grupa Jaguar S.A. zakończyła 2014 r. zyskiem netto na poziomie 753 tys. zł przy przychodach sięgających 1.155 tys. zł. W pierwszej połowie br. Spółka przeprowadziła dwie emisje obligacji serii D oraz E, z których pozyskała łącznie ponad 2,2 mln zł.