Grupa Murapol pozyskuje 550 mln zł na rozwój działalności deweloperskiej

Przemysław Kromer, CFO i członek zarządu Grupy Murapol
Przemysław Kromer, CFO i członek zarządu Grupy Murapol

Grupa Kapitałowa Murapol zrefinansowała całkowite dotychczasowe zadłużenie i pozyskała nowy kredyt od konsorcjum Banku Pekao SA i Santander Bank Polska SA w wysokości 550 mln zł.

Murapol realizuje plan racjonalizacji struktury finansowania wspierający zrównoważony rozwój ogólnopolskiej działalności. Umowa kredytowa obejmuje 3-letni okres finansowania.

Grupa Murapol zyskała partnerstwo dwóch silnych instytucji bankowych – Banku Pekao SA oraz Santander Bank Polska SA, w formie refinansowania konsorcjalnego w łącznej kwocie 550 mln zł. Na zrefinansowanie obecnego długu zostanie przeznaczona kwota 300 mln zł, z kolei kwota w wysokości 250 mln zł Murapol przeznaczy na finansowanie dalszego rozwoju operacyjnego Grupy.

Cieszymy się, że nasi bankowi partnerzy docenili wysoki potencjał GK Murapol. W tych niewątpliwie trudnych dla branży czasach, ograniczonego dostępu do kredytów hipotecznych, istotnych spadków sprzedaży nowych mieszkań oraz ogólnej niepewności klientów, GK Murapol udowadnia swoją odporność na kryzys, jednocześnie inwestując
w przyszły rozwój. Tym samym pragnę podziękować naszemu konsorcjum bankowemu tj. Bankowi Pekao SA i Santander Bank Polska SA za dogodne i elastyczne warunki nowego finansowania działalności Grupy Murapol, które udało nam się wspólnie wypracować. Pozyskane środki posłużyły całkowitemu refinansowaniu obecnego zadłużenia i pozwolą na dalsze umocnienie wiodącej pozycji Grupy Murapol na polskim rynku deweloperskim poprzez inwestycje w bank ziemi oraz bieżące projekty deweloperskie.
– mówi Przemysław Kromer, CFO i członek zarządu Grupy Murapol.

Zakończony z sukcesem projekt refinansowania pozwala utrzymać koncentrację całego długu Grupy w jednym konsorcjum bankowym oraz zachować elastyczność wykorzystania środków ze względu na otwarty charakter finansowania. Agentem konsorcjum jest Bank Pekao SA, który współpracował z Grupą Murapol w ramach poprzedniego refinansowania, a obydwa banki doskonale poznały Spółkę, jej model biznesowy i unikatowe atrybuty podczas podejścia do IPO w 2021 roku.

– Jesteśmy bardzo dumni ze sprawdzającego się w okresach dekoniunktury modelu działania Grupy Murapol, o czym świadczą przede wszystkim znakomite na tle branży wyniki operacyjne. Zaufanie wiodących banków i bezprecedensowa w historii Grupy kwota kredytu jednoznacznie potwierdzają, że jesteśmy na właściwej drodze. – dodaje Przemysław Kromer.

W ciągu trzech kwartałów 2022 r. GK Murapol charakteryzowała mocna sprzedaż do klientów detalicznych wsparta transakcjami na rzecz PRS. W okresie od stycznia do września br. Grupa Murapol sprzedała 2665 lokali mieszkalnych, w tym 2091 klientom detalicznym, zaś 574 w formule design&build na rzecz PRS. W analizowanym okresie deweloper przekazał klucze łącznie do 2649 lokali, a w tym 444 kluczy zostało wydanych do lokali w ramach projektów PRS. Grupa wprowadziła do oferty 2106 nowych mieszkań w 9 miastach w Polsce.