Grupa Sygnity – wzmacnia pozycję rynkową

Bogdan Zborowski Sygnity
Bogdan Zborowski, Wiceprezes Zarządu Sygnity S.A. Źródło: Sygnity S.A.

W listopadzie br. w wyniku połączenia kompetencji spółki Max Elektronik specjalizującej się w rozwiązaniach własnych opartych na nowoczesnych technologiach informatycznych oraz części Sygnity, skupiającej kompetencje konsultingowe oraz wdrożeniowe w zakresie praktycznego wykorzystania światowych rozwiązań klasy ERP, CRM, BI, BPM, ESB, SOA i ECM powstała Sygnity Business Solutions. Poprzez efekt synergii zbudowano w Grupie Kapitałowej Sygnity unikalne centrum kompetencji, specjalizujące się w rozwiązaniach wspierających efektywne zarządzanie firmą oraz instytucją. Wśród klientów spółki znajdują się zarówno międzynarodowe korporacje, spółki krajowe oraz instytucje publiczne, które dzięki oferowanym rozwiązaniom informatycznym dążą do ponoszenia swojej efektywności.

 Spółka Sygnity Business Solutions (SBS) łączy w sobie najlepsze doświadczenia Grupy Sygnity w rozwiązaniach wspierających efektywne zarządzanie zebrane podczas 25-letniej działalności na polskim i globalnym rynku IT. Zespół SBS to blisko 150 ekspertów z wieloletnim doświadczeniem w konsultingu, projektowaniu i wdrażaniu dużych rozwiązań w oparciu zarówno o produkty autorskie, jak i technologie wspierane przez międzynarodowych partnerów. To unikalne doświadczenia zespołu zostało wyniesione z ponad 600 zrealizowanych projektów.

 W ramach swoich zadań Sygnity Business Solutions będzie w szczególności koncentrować się na:

  • realizacji projektów informatycznych w zakresie wdrożeń systemów ERP, BI i CPM wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwami oraz instytucjami w oparciu o produkty własne oraz aplikacje globalnych vendorów,
  • realizacji projektów informatycznych w zakresie wdrożeń rozwiązań klasy SOA, BPM i UCM, w tym rozwiązań dla bibliotek,
  • doradztwie biznesowym i audytach procesów związanych z przygotowaniem do wdrożeń, realizacją procesów wdrożeniowych oraz powdrożeniowych.
Bogdan Zborowski Sygnity
Bogdan Zborowski, Wiceprezes Zarządu Sygnity S.A.
Źródło: Sygnity S.A.

Szerokie kompetencje, profesjonalizm oraz wiedza ekspercka w zakresie innowacyjnych rozwiązań IT jest wyróżnikiem konsultantów Sygnity Business Solutions. Decyzja o zintegrowaniu unikalnych umiejętności w jednej spółce była podyktowana potrzebą elastycznego dopasowywania oferowanych rozwiązań i usług do potrzeb naszych obecnych i przyszłych klientów. W ten sposób możemy optymalnie wspierać ich w osiąganiu wyznaczonych celów oraz w szczególności pomagać w dostarczaniu informacji, na bazie których będą podejmować strategiczne decyzje – powiedział Bogdan Zborowski, Wiceprezes Zarządu Sygnity S.A.

Grupa Sygnity od wielu lat dąży do centralizacji kompetencji w szczególności w zakresie systemów klasy ERP, BI, CPM oraz rozwiązań SOA. Posiada od dawna zasoby, które znają w swojej klasie (ERP, BI, CPM, SOA) rozwiązania kilku światowych producentów (Oracle, SAP, Microsoft, IFS, IBM, SAS, Software AG, IBM), co stanowi o unikalności rynkowej takich kompetencji. Obecnie Grupa Sygnity wykonała kolejny krok prowadzący do centralizacji, polegający na połączeniu z dotychczasowymi kompetencjami spółki Max Elektronik S.A w zakresie budowy własnych produktów wspomagających zarządzenie przedsiębiorstwami i instytucjami.

Głęboka wiedza na temat potrzeb rynkowych pozwala nam na dopasowanie oferty spółki do indywidualnych wymogów klienta. Staramy się, aby była ona kompleksowa i elastyczna. Proponujemy rozwiązania w zakresie integracji różnorodnych procesów, usług, aplikacji, hurtowni danych, systemów analityczno-raportujących, jak również systemów wspomagających zarządzanie, planowanie i budżetowanie – mówi Nina Korzeniewska, Prezes Zarządu Sygnity Business Solutions.

W ofercie Sygnity Business Solutions znajdują się również rozwiązania autorskie. Jednym z flagowych produktów jest system PROLIB, przeznaczony do kompleksowej obsługi bibliotek. Dzięki niemu firma zajmuje pierwsze miejsce wśród polskich dostawców rozwiązań informatycznych dla bibliotek i archiwów. Inne rozwiązania autorskie to m.in.: system wspomagający zarządzanie przedsiębiorstwem, system do obsługi portów lotniczych, kolei, aplikacje przeznaczone do monitorowania i zliczania wydruków oraz kopii dokumentów.