Grupa Żywiec zmniejsza zysk o 60 proc. w I półroczu

0
ceo (3)

Grupa Żywiec miała w I półroczu 27,8 mln zł zysku netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej. Rok temu spółka zarobiła na czysto niemal 74 mln złotych.

Oznacza to spadek zysku netto o 60 proc. O ponad połowę niższy był zysk operacyjny, który wyniósł 55,5 mln złotych wobec 116,8 mln złotych rok temu. Spadły też przychody do 1,54 mld zł z 1,69 mld zł przed rokiem.

Zatrudnienie w grupie w ciągu roku spadło o ponad 600 osób. Zarząd w sprawozdaniu do wyników przyznaje, że sprzedaż piwa ilościowo spadła w pierwszym półroczu do 5,1 mln hektolitrów z 5,3 mln hektolitrów rok temu. Jednocześnie sprzedaż piwa na całym rynku wzrosła o 0,7 proc., co oznacza, że Grupa traci ilościowe udziały w rynku.

Zarząd podkreśla jednak, że mimo wzrostu sprzedaży w branży, spadła wartość sprzedanego piwa – o 0,5 proc.