Grupowe ubezpieczenia zdrowotne cieszą się niesłabnącą popularnością

Komentarz Małgorzaty Jackiewicz (SALTUS Ubezpieczenia ) do wyników rynku ubezpieczeń zdrowotnych opublikowanych przez PIU

Małgorzata Jackiewicz, Dyrektor Sprzedaży Ubezpieczeń Zdrowotnych w SALTUS Ubezpieczenia
Małgorzata Jackiewicz, Dyrektor Sprzedaży Ubezpieczeń Zdrowotnych w SALTUS Ubezpieczenia

Według opublikowanych przez PIU danych liczba osób objętych ochroną oferowaną przez dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne wzrosła o 20% w ciągu roku i osiągnęła poziom ponad 2,4 mln osób. Wartą uwagi jest również wysokość składki, jaką Polacy wydają na dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne. W ciągu trzech kwartałów 2018 r. składka przypisana brutto wzrosła o 19% w porównaniu z zeszłym rokiem, a jej łączna wartość wyniosła 586 mln zł.

Małgorzata Jackiewicz, Dyrektor Sprzedaży Ubezpieczeń Zdrowotnych w SALTUS Ubezpieczenia
Małgorzata Jackiewicz, Dyrektor Sprzedaży Ubezpieczeń Zdrowotnych w SALTUS Ubezpieczenia

Dane te jednoznacznie pokazują, że grupowe ubezpieczenia zdrowotne cieszą się niesłabnącą popularnością. Potwierdzają to również nasze obserwacje, zwłaszcza jeżeli chodzi o ubezpieczenia kupowane przez firmy. Już jakiś czas temu zauważyliśmy, że grupowe ubezpieczenia zdrowotne przestały być domeną dużych przedsiębiorstw oraz korporacji i stały się już standardem także w sektorze MSP.

Większość osób zapomina, że oferowane przez pracodawców grupowe ubezpieczenia zdrowotne zapewniają nie tylko dodatkową ochronę i komfort sprawnego korzystania z opieki medycznej, ale mają również realny wpływ na domowy budżet. Warto o tym pamiętać, zwłaszcza że umacniający się rynek pracownika doprowadził do sytuacji, w której w niektórych branżach ze względu na stałe niedobory kadrowe wynagrodzenia są już bardzo wysokie i pracodawcy nie mają dużej przestrzeni do rywalizowania pensją. W tej sytuacji rozwiązaniem mogącym zachęcić potencjalnych kandydatów do podjęcia pracy może być atrakcyjny pakiet benefitów pozapłacowych.

Drugim czynnikiem, który wpływa na popularność grupowych ubezpieczeń zdrowotnych wśród pracodawców, jest fakt, że możliwość sprawnego otrzymania pomocy medycznej może również wpływać na ilość i czas absencji chorobowych pracowników. Nieobecność pracownika, z powodu zwolnienia lekarskiego może nie tylko zaburzyć pracę zespołu, ale też mieć konsekwencje finansowe. Długotrwała nieobecność może spowodować konieczność zatrudnienia zastępstwa lub zakupu dodatkowych usług zewnętrznych. Może ona też prowadzić do opóźnień w realizacji zleceń. Taka sytuacja jest dla firm szczególnie dotkliwa, jeżeli dojdzie do niej w okresie wzmożonego zapotrzebowania na usługi bądź produkty firmy. W związku z tym pracodawcy powinni nie tylko zadbać o sprawny dostęp do doraźnej pomocy medycznej dla pracowników, ale również zachęcać ich do działań prozdrowotnych i profilaktyki zdrowotnej. Na zdrowy tryb życia składają się bowiem nie tylko odpowiednia dieta i aktywność fizyczna, ale także regularne sprawdzanie stanu naszego organizmu. Systematyczne wykonywania badań diagnostycznych wpływa znacząco na utrzymanie dobrego stanu zdrowia i wczesne wykrycie ewentualnych problemów, co z kolei przekłada się na szybszy powrót do zdrowia.