GUS: Wyraźna poprawa nastrojów polskich konsumentów

0

We wrześniu nastroje konsumenckie w Polsce wyraźnie poprawiły się. Główny Urząd Statystyczny podkreślił, że wzrosły wszystkie badane wskaźniki.

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej, opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej wzrósł o 5,3 pkt. proc. i ukształtował się na poziomie –14,2. Tym samym wartość wskaźnika osiągnęła  najwyższą wartość od lipca 2010.

Największy wpływ na wzrost tego wskaźnika miały oceny dotyczące przyszłej i obecnej sytuacji ekonomicznej kraju (wzrost odpowiednio o 7,0 i 6,9 pkt. proc.) oraz obecnej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (wzrost o 5,9 pkt. proc.).

W porównaniu do września 2013 obecna wartość wskaźnika jest wyższa o 10,1 pkt. proc.

Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej, opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej ukształtował się na poziomie 20,6, co oznacza wzrost o 4,4 pkt. proc. w stosunku do ubiegłego miesiąca.

Wśród składowych wskaźnika najbardziej poprawiła się ocena przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju (wzrost o 7,0 pkt. proc.). Dla pozostałych składowych odnotowano wzrosty wartości w granicach od 2,8 do 4,5 pkt. proc.

We wrześniu wskaźnik wyprzedzający osiągnął wartość o 10,4 pkt. proc. wyższą, niż w zeszłym roku.

Czytaj również:  Wzrosty cen czynszów