Huckleberry Games S.A. pozyskuje ponad 2 mln zł w ofercie publicznej

0

Huckleberry Games S.A., Spółka z branży gier komputerowych, zakończyła ofertę publiczną akcji, z której pozyskała blisko 2,05 mln zł. Poznańskie studio wyznaczyło także termin debiutu swojej gry „Edengrad” na listopad 2016 r.

W ramach przeprowadzonej oferty publicznej Spółka dokonała przydziału 102.439 szt. akcji serii E, na które zapisy złożyło 133 inwestorów. Cena emisyjna wynosiła 20,00 zł za 1 akcję. Środki pozyskane przez Huckleberry Games S.A. w wysokości prawie 2,05 mln zł zostaną przeznaczone na produkcję nowych gier na komputery PC, konsole i urządzenia VR oraz na przygotowanie aplikacji mobilnej do gry „Edengrad”. Spółka planuje zadebiutować na rynku NewConnect na początku 2017 r.

„Zarząd Spółki jest pełen optymizmu, że udało się pozyskać kapitał na kolejne produkcje oraz na dalszy rozwój gry „Edengrad”. W tym momencie jesteśmy w trakcie pozyskiwania nowych fachowców w dziedzinie produkcji oraz projektowania gier wideo. Nowe gry to duże wyzwanie dla Spółki, ale mogą one pomóc uplasować ją w czołówce liderów gier MMO oraz VR. Mamy nadzieję, że wejście na NewConnect zwiększy rozpoznawalność Huckleberry Games S.A. na rynku oraz pozwoli zaistnieć w czołówce polskich spółek zajmujących się produkcją gier wideo.” – ocenia Patryk Borowski, Prezes Zarządu Spółki Huckleberry Games S.A.

Huckleberry Games S.A. podała również termin debiutu gry „Edengrad”. Produkcja ta trafi do sprzedaży w listopadzie br. Gra „Edengrad” została po raz kolejny zaprezentowana podczas targów Poznań Game Arena Spółka, które odbywały się w dniach 21.10-23.10.2016 r. Gra poznańskiego studia została po raz kolejny bardzo dobrze odebrana przez uczestników Poznań Game Arena i Spółka wiąże z tą produkcją ogromne nadzieje.

W ostatnim czasie Huckleberry Games S.A. poinformowało, że projekty przez Spółkę w Konkursie w ramach Programu sektorowego „GameINN”, finansowanego ze środków w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” POIR, przeszły już pozytywnie ocenę formalną oraz ocenę merytoryczną indywidualną i zostały skierowane do oceny panelowej, będącej ostatnim etapem Konkursu, który wyłoni projekty rekomendowane do otrzymania dofinansowania. Poznańskiego studio planuje zrealizować dwa projekty, których łączna wartość wynosi prawie 3,5 mln zł. Program sektorowy GameINN został zainicjowany przez Porozumienie Polskie Gry i ma on na celu zwiększenie konkurencyjności krajowego sektora producentów gier wideo na rynku globalnym w perspektywie roku 2023. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach pierwszego konkursu Programu GameINN wynosi 80 mln zł.

Czytaj również:  Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. z prognozami finansowymi na 2017 r.