Huckleberry Games S.A. zadebiutuje jutro na rynku NewConnect

GPW Dzwon giełdowy

Huckleberry Games S.A., Spółka z branży gier komputerowych, zadebiutuje jutro na rynku NewConnect. Wejście na alternatywny rynek stanowi jeden z głównych elementów w strategii rozwoju Spółki i powinno pozwolić jej na dalszy dynamiczny rozwój.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie wprowadzi do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 499.999 akcji serii C oraz 102.439 akcji serii E Huckleberry Games S.A. Spółka z oferty publicznej akcji serii E pozyskała ponad 2 mln zł, które zostaną przeznaczone na produkcję nowych gier na komputery PC, konsole i urządzenia mobilne. Cena emisyjna akcji serii E wynosiła 20,00 zł. Zarząd Huckleberry Games S.A. przewiduje, że debiut na rynku NewConnect pozwoli na zwiększenie transparentności i rozpoznawalności Spółki, co powinno się przełożyć na jej dynamiczny rozwój w kolejnych latach.

„Z pewnością debiut na rynku NewConnect zwiększy rozpoznawalność Huckleberry Games, a my przyjmiemy to z pełną odpowiedzialnością. Im więcej oczu skierowanych na nas, tym lepiej. Tworzymy gry po to, by sprostać pomysłom, sugestiom oraz ideom naszej grupy docelowej. Im większa popularność, tym większe oczekiwania nas wobec samych siebie i motywacja do działania oraz osiągania zaplanowanych celów.” – podkreśla Patryk Borowski, Prezes Zarządu Spółki Huckleberry Games S.A.

W kwietniu 2017 r. Huckleberry Games S.A. rozpoczęła sprzedaż gry „Edengrad” za pośrednictwem platformy dystrybucji cyfrowej Steam. Produkcja ta została wprowadzona do dystrybucji w wersji Alpha, czyli w fazie wczesnego dostępu, co jest związane z chęcią budowania wokół niej szerokiej społeczności oraz umożliwienia graczom realnego wpływu na proces tworzenia tej gry.

Z kolei w październiku br. Spółka otrzymała dofinansowanie z programu sektorowego GameINN w kwocie ponad 1,57 mln zł. Pozyskane środki pozwolą Huckleberry Games S.A. na realizację nowego oraz innowacyjnego projektu związanego ze stworzeniem Algorytmu Prawdziwego Życia (APŻ). Całkowita wartość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 2.561 tys. zł, a kwota przyznanej dotacji sięga 1.578 tys. zł. Pozyskanie przez Emitenta dofinansowania stanowi jeden z elementów długoterminowej strategii rozwoju w zakresie rozwoju na różnych płaszczyznach w sektorze gier video.