Ile kosztuje uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne?

Szymon Mojzesowicz (002)
Szymon Mojzesowicz, firma doradcza Lege Advisors

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne (UPR) to nowy sposób na ratowanie firmy. Dzięki niemu przedsiębiorstwa, które stoją na progu bankructwa, mogą w bezpieczny, szybki i tani sposób dogadać się z wierzycielami. Z całą pewnością jednym z pierwszych pytań, które zada sobie przedsiębiorca rozważający skorzystanie z UPR, będzie brzmiało: jakie są tego koszty?

Przede wszystkim procedura uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego wymaga zawarcia umowy z licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym. Jako nadzorca układu pomoże on dojść do porozumienia z wierzycielami i będzie czuwał nad prawidłowym przebiegiem postępowania.tłumaczy Szymon Mojzesowicz z firmy doradczej Lege Advisors.  

Generalnie wynagrodzenie doradcy ustalane jest dowolnie, w drodze zawartej umowy. Ustawodawca przewidział jednak w art. 21 „Tarczy 4.0” pewne ograniczenia w wysokości tego wynagrodzenia. Dotyczą one dłużnika, który jest mikroprzedsiębiorcą (zatrudnia w co najmniej 1 z ostatnich 2 lat średnio poniżej 10 pracowników; obrót/aktywa w co najmniej 1 z ostatnich 2 lat poniżej 2 mln euro) lub małym przedsiębiorcą (zatrudniający w co najmniej 1 z ostatnich 2 lat średnio od 10 do 49 pracowników; obrót/aktywa w co najmniej 1 z ostatnich 2 lat poniżej 10 mln euro). W takim przypadku wynagrodzenie nadzorcy układu nie może przekraczać 15% sumy przeznaczonej dla wierzycieli. Dodatkowo, jeśli wierzyciele w wyniku układu otrzymają środki mieszczące się w przedziale 100 000,01 zł – 500 000 zł, to nadzorca będzie mógł uzyskać jeszcze maksymalnie 3% nadwyżki ponad 100 000 zł. Z kolei układ przewidujący spłacenie zobowiązań w kwocie przewyższającej 500 000 zł, pozwoli nadzorcy uzyskać „premię” w wysokości do 1% nadwyżki.

Omówione regulacje obrazuje poniższy przykład.

Kwota przeznaczona dla wierzycieli w układzie: 600 000 zł

Maksymalne wynagrodzenie nadzorcy układu: 28 000 zł:

100 000 zł x 15% = 15 000 zł

400 000 zł x 3% = 12 000 zł

100 000 zł x 1% = 1 000 zł

Trzeba podkreślić, że wskazane zostały tu maksymalne stawki, a ich ostateczna wysokość zależy od stopnia skomplikowania sytuacji dłużnika oraz porozumienia z doradcą restrukturyzacyjnym.

W przypadku odmowy zatwierdzenia układu lub umorzenia postępowania, umowa pomiędzy dłużnikiem a nadzorcą może przewidywać wynagrodzenie na poziomie maksymalnie dwóch przeciętnych wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego. Tym samym w roku 2020 stawka ta może wynosić do 10 296,14 zł. – wyjaśnia Szymon Mojzesowicz z firmy doradczej Lege Advisors.

Do uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego stosuje się art. 49 Prawa restrukturyzacyjnego, zgodnie z którym do wynagrodzenia nadzorcy należy doliczyć podatek VAT, o ile oczywiście nadzorca jest jego płatnikiem. Należy również pamiętać, że otwarcie UPR wymaga dokonania stosownego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, które wiąże się z kosztem w wysokości 500 zł. Kolejnym wydatkiem będzie 1000 zł opłaty sądowej z tytułu wniosku o zatwierdzenie układu przyjętego przez wierzycieli.

W odniesieniu do pozostałych kosztów postępowania, takich jak koszty korespondencji czy przejazdów nadzorcy układu, dobrą praktyką jest uwzględnianie ich w ramach umówionego wynagrodzenia. mówi Szymon Mojzesowicz z Lege Advisors.


Autor: firma doradcza Lege Advisors