ING Bank Śląski finalizuje zakup 45% akcji NN Investment Partners TFI

Brunon Bartkiewicz prezes ING Banku Śląskiego
Brunon Bartkiewicz, prezes ING Banku Śląskiego

Komisja Nadzoru Finansowego na posiedzeniu 23 lipca 2019 roku zgodziła się na zakup 45% akcji NN Investment Partners International Holdings B.V. przez ING Investment Holding (Polska), podmiot z Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego. Decyzja KNF była kluczowym warunkiem zakończenia tej transakcji.

Wstępna umowa nabycia znacznej części akcji NN Investment Partners International Holdings B.V.  za 177,2 mln zł została podpisana 18 grudnia 2018 roku.

Brunon Bartkiewicz prezes ING Banku Śląskiego
Brunon Bartkiewicz, prezes ING Banku Śląskiego

Ta współpraca pozwali nam zoptymalizować ofertę produktową. Obecnie NN Investment Partners TFI to dla naszych Klientów sprawdzony i pewny dostawca rozwiązań inwestycyjnych. Partnerstwo z bankiem umożliwi NN Investment Partners TFI dostęp do szerokiej sieci dystrybucji. Natomiast dla banku posiadanie pakietu 45% akcji pozwala w istotny sposób partycypować we wzroście wartości spółki. Nasza współpraca przyczyni się do dalszego rozwoju, przyniesie korzyści dla akcjonariuszy oraz klientów obu instytucji – powiedział Brunon Bartkiewicz, prezes ING Banku Śląskiego.

Mamy wieloletnie doświadczenie w tworzeniu produktów dla klientów ING Banku Śląskiego. Bliska współpraca pozwoli nam uruchomić kolejne innowacyjne rozwiązania, które będą odpowiedzią na potrzeby klientów – mówi Małgorzata Barska, prezes NN Investment Partners TFI. Na coraz bardziej wymagającym rynku funduszy inwestycyjnych współpraca z ING Bankiem Śląskim zapewni nam stabilny rozwój. Uczestnicy naszych funduszy dostaną bardziej efektywne, skrojone na miarę strategie inwestycyjne – dodała Małgorzata Barska.

Zgodnie z zawartą wstępną umową cena zakupu w wysokości 177,2 mln zł zostanie powiększona o 2,5% w skali roku za okres od 1 stycznia 2018 roku do dnia zamknięcia transakcji.

ING Bank Śląski będzie uprawniony do otrzymania dywidend począwszy od dywidendy wypłaconej z zysku netto za 2018 roku.

Poza umową zakupu ING Bank Śląski i NN Investment Partners  TFI  zawarły Umowę Akcjonariuszy, która określa zasady współpracy oraz realizacji wspólnych przedsięwzięć.

NN Investment Partners  TFI na koniec czerwca 2019 roku zarządzało aktywami o ogólnej wartości 18,7 mld PLN. Obecny udział spółki w rynku funduszy niededykowanych wynosi ok. 9,8%. NN Investment Partners  TFI zajmuje 4 pozycję pod względem wartości aktywów. TFI zarządza 40 funduszami otwartymi oraz zamkniętymi o różnych klasach ryzyka (akcji, absolutnego zwrotu, mieszane, obligacyjne oraz krótkoterminowe dłużne).