„Innowacyjna Bariera”, czyli bezpieczniej na budowach z Mostostal Warszawa

Andrzej_Golawski_Prezes_Zarzadu_Mostostal_Warszawa

Co roku branża budowlana odnotowuje ponad 6000 wypadków przy pracy. Według statystyk najwięcej jest upadków z wysokości. Wychodząc naprzeciw tym zagrożeniom Mostostal Warszawa opracował Projekt „Innowacyjnej Bariery”, który znacznie zwiększa bezpieczeństwo pracowników budowlanych.

Andrzej_Golawski_Prezes_Zarzadu_Mostostal_WarszawaInnowacyjne rozwiązanie techniczne chroniące pracowników budowlanych przed wypadnięciem z rusztowań, ma na celu wprowadzenie systemowych rozwiązań z zakresu zabezpieczenia „słabego punktu” rusztowań, który może być przyczyną upadków z wysokości. Nowatorskie i uniwersalne rozwiązanie, służące poprawie bezpieczeństwa pracy będzie mogło zostać wdrożone na każdej budowie, na której prowadzone są prace na wysokości. Na podstawie liczby pracowników zatrudnionych w sektorze budowlanym Mostostal Warszawa szacuje, że innowacyjnie rozwiązanie umożliwi poprawę warunków pracy ok. 207 tysiąca osób w Polsce.

„Mostostal Warszawa podejmuje szereg kompleksowych działań, aby wyeliminować czynniki ryzyka. Jesteśmy m.in. jednym z sygnatariuszy-założycieli „Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie” – inicjatywy największych firm budowlanych w Polsce, które pod wspólną banderą podejmują działania w kierunku poprawy bezpieczeństwa pracy. Dzięki naszym dotychczasowym działaniom wiele udało już się zmienić w kwestii dotyczącej bezpieczeństwa. Jednak droga do całkowitej zmiany sytuacji na polskich budowach jest bardzo długa. Nadal, każdego roku w branży budowlanej odnotowuje się ponad 6000 poszkodowanych w wypadkach przy pracy. Wg statystyk wśród wydarzeń skutkujących śmiercią dominują upadki z wysokości. W dążeniu do realizacji celu nadrzędnego naszej firmy, jakim jest „zero wypadków” na budowach, prowadzimy szereg badań i staramy się wprowadzać na rynek innowacyjne rozwiązania służące poprawie bezpieczeństwa pracy. Efektem tych prac jest m.in. Projekt „Innowacyjnej Bariery” – powiedział Andrzej Goławski, Prezes Zarządu Mostostal Warszawa.

Projekt, którego pełna nazwa to „Zabezpieczenie boczne pionu komunikacyjnego w rusztowaniach systemowych” to autorski pomysł Działu Badań i Rozwoju oraz Działu BHP Mostostalu Warszawa. Autorzy projektu zaproponowali dwa rozwiązania: barierę (w 2 wariantach) oraz siatkę ochronną. W przypadku bariery istotą rozwiązania jest opracowanie mocowania elementu w sposób umożliwiający najbardziej efektywne zabezpieczenie pracowników.

Projekt_bariery_ochronnejW wariancie 1 – rozwiązanie polega na ochronie pracownika na wysokości 1000 mm od poziomu każdego stopnia drabiny, w poszerzonej o 150 mm strefie ochronnej poprzez zamontowanie bariery skośnej w taki sposób, aby służyła jako ochrona przed wypadnięciem, a nie jako poręcz.

W wariancie 2 – bariera jest zamontowana pionowo.  Alternatywnym rozwiązaniem jest siatka zabezpieczająca o odpowiednich parametrach (długość, wysokość, wielkość oczka, grubość sznurka siatki oraz kolor siatki).

Na podstawie liczby pracowników zatrudnionych w sektorze budowlanym[1] Mostostal Warszawa szacuje, że opracowane rozwiązanie potencjalnie mogłoby być zastosowane dla 50 procent pracowników wykonujących pracę lub przemieszczających się po rusztowaniach. Zakładając, że na każdej z budów może zabezpieczyć 50 procent pracowników, daje to łącznie możliwość poprawy warunków pracy ok. 207 tysiąca osób w Polsce. W chwili obecnej Mostostal Warszawa wprowadza rozwiązanie na place swoich budów, kolejnym etapem rozwoju projektu będzie promocja projektu i wprowadzenie systemowych rozwiązań na place budów wszystkich sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie.

[1] GUS- w I kw. 2015 r. wynoszącej 414 tys. Pracowników