Inwestorzy szukają alternatyw dla nieruchomości handlowych

Kamil Kowa, członek zarządu Savills w Polsce i dyrektor działu Corporate Finance & Valuation
Kamil Kowa, członek zarządu Savills w Polsce i dyrektor działu Corporate Finance & Valuation

Wyniki najnowszego badania RICS Poland Commercial Property Monitor za IV kw. 2019 r. różnią się w zależności od poszczególnych sektorów. Coraz wyraźniej słabnie kondycja nieruchomości handlowych, w przypadku powierzchni biurowych i magazynowych tendencje są w miarę stabilne.

Wskaźnik Occupier Sentiment Index spadł w IV kw. z poziomu +9 do poziomu +1 odzwierciedlając ogólny spadek dynamiki w badanym obszarze w minionym kwartale. Wynika to w znacznym stopniu z obniżenia popytu ze strony najemców w całym sektorze nieruchomości handlowych, spadki zasygnalizowało 30% respondentów ankiety RICS. Jednocześnie popyt ze strony najemców wzrósł w sektorach biurowym i przemysłowym.

Pomimo to dostępność powierzchni pod najem rośnie we wszystkich obszarach rynku, sprawiając, że wynajmujący rozbudowują oferowane najemcom pakiety zachęt. W najbliższym roku spodziewany jest wzrost czynszów o ok. 3% w przypadku najbardziej atrakcyjnych powierzchni biurowych i przemysłowych, przy czym prognoza ta została nieco obniżona w stosunku do wyników za III kw. W pozostałych podsektorach spodziewany jest brak zmian albo tendencja nieznacznie negatywna; w przypadku czynszów w obszarze drugorzędnych nieruchomości handlowych przewiduje się spadek o 4%.

Wskaźnik Investment Sentiment Index w IV kw. wzrósł do poziomu +14, przy poprzednim odczycie na poziomie +10. Niemniej jednak jego umiarkowanie dodatnia wartość nadal wskazuje na ograniczoną koniunkturę. Jednocześnie w omawianym kwartale liczba zapytań ze strony inwestorów znacząco wzrosła w przypadku nieruchomości biurowych i magazynowych. Sytuacja jest odwrotna w segmencie detalicznym – był to drugi kolejny kwartał spadku popytu ze strony inwestorów.

W nadchodzących 12 miesiącach spodziewane są zdecydowane wzrosty wartości kapitałowych powierzchni biurowych i magazynowych, ale dla większości pozostałych kategorii prognozy pozostają niezmienione. Wyjątkiem jest rynek drugorzędnych nieruchomości handlowych, gdzie oczekiwania respondentów pozostają negatywne.

“Rynek nieruchomości komercyjnych w Polsce jest w bardzo dobrej kondycji. W samej Warszawie w 2019 r. wynajęto 878 000 m kw. powierzchni biurowej, co było najwyższym wynikiem w historii. Rekord padł również na rynku inwestycyjnym, na którym wartość transakcji w zeszłym roku wyniosła blisko 7,8 mld euro. Oprócz bardzo silnego sektora biurowego i niesłabnącego zainteresowania nieruchomościami magazynowymi obserwujemy rozwój alternatywnych klas aktywów. W 2019 r. sfinalizowano największą transakcję portfelową w segmencie prywatnych domów studenckich, a zainteresowanie międzynarodowych inwestorów zakupem polskich spółek deweloperskich może zwiastować rozwój projektów dedykowanych instytucjonalnemu najmowi mieszkań” – powiedział Kamil Kowa MRICS, członek zarządu i dyrektor działu Corporate Finance & Valuation w Savills Polska.