Inwestycje w OZE nabierają rozpędu – rozmowa z prezesem Selena ESG

Roman M. Meysner, prezes zarządu i general manager Selena ESG
Roman M. Meysner, prezes zarządu i general manager Selena ESG, fot. Łukasz Giza

Rozmówca: Roman M. Meysner, prezes zarządu i general manager Selena ESG

  1. Grupa Selena głównie działa w branży chemii budowlanej. Skąd decyzja o wejściu na rynek fotowoltaiki i powołaniu nowej spółki?

Rynek fotowoltaiki rozwija się w niezwykle dynamiczny sposób, notując najwyższe wyniki pośród wszystkich sektorów OZE w Polsce. Moc instalacji fotowoltaicznych na koniec 2020 roku wyniosła niemalże 4 GW, co oznaczało 200-procentowy wzrost rok do roku. Produkcja zielonej energii zdobywa kolejne grupy zwolenników, ponieważ łączy dwie istotne kwestie – ekonomię z ekologią. Argumenty ekonomiczne dotykają już niemal każdego z nas, w naszych domach oraz firmach. Grupa Selena, z racji blisko 30–letniego doświadczenia we wdrażaniu rozwiązań zwiększających efektywność energetyczną budynków i poprawiających komfort ich użytkowania, jest w stanie sprostać także wyzwaniom ekologicznym.

Usługi Seleny ESG pozwalają znacząco ograniczyć koszty eksploatacyjne przy wykorzystaniu zielonej energii. Własna produkcja energii oraz autokonsumpcja w miejscu jej powstawania jest jednym z najbardziej intuicyjnych rozwiązań obniżających koszty. Od lat rozwijamy portfolio produktów Seleny w duchu zrównoważonego budownictwa, dlatego też instalacje fotowoltaiczne uznajemy za logiczną konsekwencję naszego rozwoju.

  1. Na czym polega usługa dachu kompletnego Seleny ESG? Z jakich technologii korzystacie?

Selena ESG realizacja dachuKompletny Dach Energetyczny Seleny ESG to całościowe rozwiązanie dla dachów wielkopowierzchniowych, w ramach którego przeprowadzamy wstępną analizę dachu oraz audyt energetyczny, rozwiązujemy ewentualne problemy konstrukcyjne, zapewniamy hydroizolację i termoizolację oraz projektujemy i montujemy panele fotowoltaiczne. Zarządzamy tymi procesami w ramach construction managmentu, czyli pakietowej, kompleksowej organizacji. Dach kompletny jest dla nas pojęciem obejmującym maksymalne wykorzystanie dostępnej powierzchni, ale również zastosowanie wszystkich możliwych funkcjonalności. Pracujemy też nad kolejnymi elementami kompletnego dachu energetycznego, o których będziemy już wkrótce informować.

Na dachach wielkopowierzchniowych, pokrywających m.in. centra handlowe, hale logistyczne czy nieruchomości biurowe, stosujemy też innowacyjne technologie hydroizolacyjne – COOL-R® i Dach Zielony. Rozwiązania te znacząco zwiększają wydajność instalacji PV. Zastosowanie technologii COOL-R®, dzięki wysokiemu wskaźnikowi odbicia oraz niskiej akumulacji ciepła w powłoce, pozwala uniknąć efektu przegrzewania się połaci dachowej i tym samym obniża temperaturę wewnątrz budynku. Oszczędności na klimatyzacji w budynkach mogą sięgać nawet 50%. Dachy z powłoką COOL-R® sprawdziły się m.in. na centrum handlowym Borek we Wrocławiu czy chłodni Igloport w Gdyni. W ramach Dachów Zielonych Seleny ESG tworzymy dodatkową powierzchnię użytkową i rekreacyjną budynku. Powierzchnia ta stanowi naturalne wyciszenie budynku, redukuje CO2, obniża „podatek od deszczu” oraz przedłuża żywotność hydroizolacji.

  1. W jaki sposób pozyskują Państwo panele fotowoltaiczne – produkujecie je we własnym zakresie czy też korzystacie z zewnętrznych dostawców?

Selena ESG montaż panele fotowoltaiczneSelena ESG jest kompleksowym wykonawcą inwestycji, ale nie bezpośrednim producentem paneli. Przy realizacji projektów korzystamy z doświadczonych dostawców, czołówki światowych producentów paneli fotowoltaicznych. Wybieramy producentów nie tylko najlepszych, ale też takich, których oferta pozwoli odpowiedzieć na indywidualne potrzeby naszych klientów. Selena ESG oferuje rozwiązania uszyte na miarę – od paneli, aż po falowniki z możliwością podpięcia magazynu energii. Szeroki wybór produktów zapewni nam możliwość wielokierunkowego działania dla dobra naszych klientów.

  1. Jakie błędy mogą popełnić przedsiębiorcy, inwestując w panele fotowoltaiczne? Jak ich uniknąć?

Najczęściej popełnianym błędem jest dobór nieodpowiednich paneli fotowoltaicznych do danego dachu. Warto zaznaczyć, że większość konstrukcji fotowoltaicznych dostępnych na rynku nie nadaje się do zastosowania na około 80% budynków w Europie. Są to z reguły ciężkie konstrukcje, których zastosowanie może doprowadzić do uszkodzenia dachu, a w skrajnych przypadkach zagrozić życiu ludzi pracujących czy przebywających pod takim dachem. W tej sytuacji jedynym rozwiązaniem jest zastosowanie systemu bezbalastowego, który umożliwia montaż instalacji fotowoltaicznej bez perforacji warstw dachowych.

Dogłębna analiza konstrukcji dachu oraz jego szczelności to absolutna podstawa. Zespół specjalistów Seleny ESG sprawdza całą konstrukcję budynku oraz ocenia stan poszycia, w tym zużycie powłoki hydroizolacyjnej, stan wpustów rynien i lokalizuje ewentualne uszkodzenia. Wszystkie kolejne etapy w projekcie Kompletnego Dachu Energetycznego są oczywiście bardzo istotne, jednak są pochodną dobrze przeprowadzonego audytu stanu dachu.

  1. Jak Pan ocenia wpływ obecnej sytuacji na Wschodzie na rynek fotowoltaiki? Co wojna między Rosją a Ukrainą może zmienić w polityce Polski dotyczącej OZE?

Obecna sytuacja na Wschodzie z pewnością będzie miała duży wpływ na rozwój rynku fotowoltaiki oraz innych dziedzin OZE w Polsce. Lawinowy wzrost cen energii odczuwany jest w niemal w każdym sektorze gospodarki. Produkcja energii własnej oraz jej konsumpcja w miejscu produkcji nie będzie postrzegana już tylko jako najbardziej opłacalne i intuicyjne rozwiązanie, ale także jako element bezpieczeństwa energetycznego. Produkcja energii w miejscu jej autokonsumpcji wraz z magazynami energii daje też możliwość dywersyfikacji źródeł i miast kilku czy kilkunastu powstają ich tysiące. W mojej opinii sytuacja geopolityczna będzie znacząco przyśpieszać transformację energetyczną, ze szczególnym nastawieniem na zasoby odnawialne.

Projekty fotowoltaiczne dzięki względnie krótkiemu procesowi inwestycyjnemu pozwalają stosunkowo szybko uzyskać niezależność i bezpieczeństwo energetyczne. Poprzez nasze rozbudowane kadry – audytorów, projektantów i montażystów instalacyjnych, możemy sprawnie odpowiedzieć na wzrastające zapotrzebowanie rynku.

  1. Jakie dostrzega Pan bariery w korzystaniu z OZE przez polskich przedsiębiorców? Jak państwo może wspierać biznes w przejściu na zieloną energię?

Główną barierą jest brak odpowiedniego wsparcia prawno–administracyjnego ze strony państwa. Wielu przedsiębiorców, w inwestycjach w fotowoltaikę oraz inne źródła odnawialnej energii, napotyka przeszkody wynikające z nieprecyzyjnych przepisów lub niespójnych dokumentów. Polska w badaniu dotyczącym możliwości rozwoju projektów wiatrowych i słonecznych, przeprowadzanym w 28 krajach Europy, zajęła
8. miejsce. Nie jest to zła ocena, jednak biorąc pod uwagę stały wzrost rynku wielkoskalowych projektów PV i OZE w Polsce, doprecyzowanie przepisów byłoby bardzo potrzebne i mogłoby uwolnić nowe możliwości.

Kolejną dość nieoczekiwaną kwestią są zapisy w niektórych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego ograniczające wielkość instalacji fotowoltaicznych na obszarze jego obowiązywania do na przykład 100 kWp). Dlaczego? Trudno to zrozumieć biorąc pod uwagę ekologiczność tego rozwiązania oraz fakt, że w przypadku instalacji powyżej 6,5 kWp konieczne jest potwierdzenie projektu z rzeczoznawcą p.poż., a  w przypadku instalacji o mocy powyżej 50 kWp wymagane jest już pozwolenie na budowę.

Drugim aspektem, w którym państwo mogłoby bardziej wspierać projekty OZE, są dodatkowe finansowania – obecnie trudno o fundusze na długofalowe i intensywne inwestycje. Musimy także pamiętać o odpowiedniej rozbudowie sieci elektroenergetycznej, ponieważ sektor PV osiąga szczyt produkcyjny, ale tę energię trzeba przecież dystrybuować. Obecne możliwości sieci nie są wystarczające i jeśli nic w tym zakresie nie ulegnie zmianie, może to być jedną z głównych barier w rozwoju OZE w Polsce.

  1. Grupa Selena działa w 19 krajach, czy Selena ESG również planuje rozwój międzynarodowy?

Obecnie koncentrujemy się przede wszystkim na rozwoju w ramach rynku polskiego. Kadrowo, logistycznie, a przede wszystkim technologicznie jesteśmy przygotowani do obsługi klientów na terenie całego kraju.

Ekspansja zagraniczna będzie naturalnym krokiem w rozwoju Seleny ESG. Wieloletnie doświadczenie międzynarodowe Grupy, obecność spółek Grupy w 19 krajach oraz odpowiednio wykorzystane zasoby sprawiły, że już teraz pracujemy nad pierwszymi zapytaniami z rynków zagranicznych. Czołowy przedstawiciel sektora logistycznego, dla którego prowadzimy obecnie inwestycję w ramach dachu kompletnego w Polsce, chciałby urzeczywistnić podobny projekt w Hiszpanii. Doświadczenia ostatnich lat pokazują, że branża chętnie przyswaja innowacyjne rozwiązania – może się zatem okazać, że działalność Seleny ESG na rynkach międzynarodowych nastąpi szybciej niż planowaliśmy.

  1. Jakie dalsze plany ma Grupa Selena w zakresie zrównoważonego rozwoju i OZE?

Selena od samego początku swojej działalności, czyli już od 30 lat, koncentruje się na produktach i technologiach zwiększającą efektywność energetyczną nieruchomości. Jesteśmy ekspertami w zakresie termoizolacji i hydroizolacji budynków, a dostarczane przez nas rozwiązania zyskały uznanie w ponad 100 krajach na całym świecie. Upływ lat znacząco zmienił świadomość społeczną, medialną czy nazewnictwo wielu zagadnień, jednak nasza troska o działania w ramach proekologicznego, zrównoważonego rozwoju została tak samo silna.

W ramach Grupy Selena chcemy projektować rozwiązania dla budownictwa neutralnego klimatycznie i zeroemisyjnego. Dlatego też powołaliśmy departament ds. zrównoważonego rozwoju. Do jego głównych zadań należeć będzie m.in. projektowanie rozwiązań dla budynków spełniających najsurowsze wymagania środowiskowo, zgodnie z certyfikacją LEED Platinum czy BREEAM Excellent. Departament w ciągu najbliższych lat będzie dążył do zwiększenia sprzedaży rozwiązań systemowych posiadających Deklaracje Środowiskowe Produktu (Environmental Product Declaration). Mamy ponadto w planach rozwój systemów zarządzania środowiskowego w fabrykach Grupy w oparciu o normy ISO 14001 oraz 45001.

W ramach Selena ESG chcemy w przeciągu najbliższych 3 lat doprowadzić do tego, żeby wszystkie zakłady Seleny posiadały panele fotowoltaiczne, a cała energia w nich pochodziła z własnych źródeł. Równolegle z Seleną ESG uruchomiliśmy spółkę Selena SGI (Green Investments), zajmującą się biogazowaniami, farmami fotowoltaicznymi oraz farmami wiatrowymi. Obie spółki są filarami planu zielonej energii dla biznesu oraz zrównoważonej polityki Grupy Selena.