Jak odczytać sprawozdanie finansowe w formie elektronicznej?

Magdalena Michniewicz, Senior Manager w MDDP Outsourcing
Magdalena Michniewicz, Senior Manager w MDDP Outsourcing

Wciąż problematyczna dla użytkowników sprawozdań finansowych jest kwestia odczytania zawartości sprawozdania w formacie XML – zarówno przed złożeniem podpisu, jak i w późniejszym okresie. Format pliku XML jest dość nieczytelny dla zwykłego użytkownika, nie zawiera np. nazw linii, a jedynie określone kody.

Ministerstwo Finansów do tej pory nie utworzyło darmowego czytnika sprawozdań w formacie XML – możliwe jest jedynie otworzenie pliku XML za pomocą darmowej aplikacji MF do tworzenia sprawozdań. Aplikacja umożliwia odczytanie zapisanie zawartości do pliku PDF, jednak bez zawartości załącznika z notami – ten trzeba ściągnąć oddzielnie.

Dodatkowo, aplikacja działa jedynie dla sprawozdań sporządzonych według załącznika 1, 4, 5 i 6 do Ustawy o rachunkowości – a zatem za pomocą czytnika nie mogą zwizualizować sprawozdania ubezpieczyciele bądź jednostki sporządzające sprawozdania skonsolidowane.

Rodzaje czytników plików XML

Dostępne są darmowe czytniki, stworzone przez doradców księgowych lub firmy z branży IT – zazwyczaj polegają one na zaczytaniu pliku XML na stronie internetowej dostawcy. W tym przypadku należałoby się jednak zapoznać z polityką prywatności danej strony – w tym czy informacje finansowe ze sprawozdań są w jakikolwiek sposób widoczne dla firm udostępniających oprogramowanie i czy są zapisywane bądź przechowywane w jakiejkolwiek bazie. Brak polityki bezpieczeństwa powinien dyskwalifikować taką stronę, uniemożliwiając ujawnienie danych przedsiębiorstwa przed oficjalną publikacją sprawozdań po ich zatwierdzeniu.

Część firm wbudowało czytniki plików XML w oprogramowanie sprzedawane w celu wygenerowania pliku XML. Jest to już jednak oprogramowanie komercyjne, czyli płatne. Co istotne, do tej pory nie powstało oprogramowanie, które umożliwiałoby podpisanie podpisem elektronicznym zwizualizowanego sprawozdania – zawsze dzieje się to wtórnie, czyli podpisywany jest plik XML. W praktyce, w ubiegłym roku członkowie organu kierowniczego otrzymywali do podpisania plik XML wraz z przygotowanym sprawozdaniem w formie wydruku lub pliku PDF – jednak w tym przypadku również nie ma 100% pewności, że plik XML jest zgodny z wygenerowaną wcześniej wizualizacją. Wygląda na to, że ze względu na skomplikowanie i szyfrowanie kwalifikowanych podpisów elektronicznych, na takie oprogramowanie będziemy musieli jeszcze poczekać.

Obowiązkowe e-sprawozdania

Przypomnijmy, że od początku października 2018 roku większość przedsiębiorstw jest zobligowana do sporządzania sprawozdań finansowych jedynie w formie elektronicznej. Sprawozdanie finansowe w formie elektronicznej powinno być złożone w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia do sądu rejestrowego.

Autorka: Magdalena Michniewicz, Senior Manager w MDDP Outsourcing